τι είναι το ΘΝΠ που υπάγονται οι γοχ


ΘΝΠ, ή αλλιώς θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα ειναι οι θρησκευτικές ομάδες ανεξαρτήτως ομολογίας που έχουν ιδρυθεί στα Διοικητικά Πρωτοδικεία με την απαίτηση της συλλογής 300 υπογραφών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 4301 του 2014, λόγους κατοχύρωσης ονόματος ΓΟΧ, γιά λόγους Εκκλησιαστικής περιουσίας των ΓΟΧ, καί μερική χρηματική απαλλαγή σε ΕΝΦΙΑ Ιερών Μονών και Εκκλησιών. Νά σημειωθεί πώς όψιμα από διάφορους φορείς χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματικός, δηλαδή κατασκεύασμα του διαβόλου, σε αντίθεση με τα Χρηστά ήθη της επικρατούσας ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ακόμη και η Κρατούσα Εκκλησία τάχθηκε για διάφορα θέματα εναντίων του νόμου 4301.

Για τους ΓΟΧ το έγκλημα είναι πώς η νομοθεσία υποχρεώνει τα μέλη υπαγωγής των, να εγγράφονται με υπεύθυνες δηλώσεις, στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του Υπουργείου Παιδείας, για να έχουν τις ευεργετικές ιδιότητες των διατάξεων του νόμου και του Κράτους.

Τούτο λογίστηκε άρνηση Πίστεως για τους ΓΟΧ, από Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από νομικούς που έκαναν γνωμοδοτήσεις, και από Αγιορείτες πατέρες καθώς και από άλλους, για το οποίο θέμα έχουμε συλλέξει γνώμες, εφόσον δεν νοείται αναγνώριση Ορθοδόξων σε τμήμα του Κρατικού φορέα αποκλειστικά αρμόδιο για την υποστήριξη αιρετικών ομάδων.Άπασες οι γνωματεύσεις που έχουμε στην κατοχή μας από διάφορες πηγές, καταλήγουν αβίαστα στο συμπέρασμα πως η ίδρυση και ένταξη των ΓΟΧ ΘΝΠ στο Κρατικό τμήμα των αιρετικών του Υπουργείου Θρησκευμάτων δεν είναι άλλο παρά ένας νομικός οικουμενισμός, για να συμπεριλάβει όσοι ακόμη ξεφεύγουν της δαγκάνας του ΠΣΕ και του Θρησκευτικού Οικουμενισμού.


Περισσότερα στην αποτείχισή μου εδώ.

http://scripta---manent.blogspot.gr/2018/04/blog-post_83.html?m=1


 scripta manent

Αυτό τό Νομοσχέδιο  συγκαλύπτει τόν αυριανό Διωγμό και θά οδηγήσει την Εκκλησία μέ μαθηματική ακρίβεια  στήν σκλαβιά της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δημιουργήθηκε γιά να υποτάξει άνευ όρων τήν Εκκλησία και νά τήν δέσει στό άρμα της Παγκοσμιοποίησης μέσω Τραπεζικών Δανείων και μη κυβερνητικών οργανώσεων  βλέπε  άρθρα  7 –  9 – 10 ).  
«Άρθρο 16  /  Διατήρηση  ειδικότερων  νομικών  καθεστώτων
Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
(α) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων, που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και κλίμα της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις…»

Εν συμπεράσματι το άρθρο 16 οριοθετεί τα σύνορα της Εκκλησίας και του ψεύδους. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι η αλήθεια της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής  Εκκλησίας του Χριστού, που τηρεί απαρασαλεύτως τους Ιερούς κανόνες είναι η κρατούσα και Οικουμενιστική Εκκλησία των Νεοημερολογιτών και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.              Απ’ εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι θρησκευόμενοι πολίτες υπάγονται στο θρησκευτικό νομοσχέδιο. 
Το εν λόγω Νομοσχέδιο  σε υποχρεώνει να γίνεις  μέλος ενός  οργανισμού  και να υπαχθείς  σ΄ αυτό με τους ίδιους όρους που αρμόζει σε Παραθρησκευτικές οργανώσεις, Σέκτες, Αιρέσεις και όλα τα μορφώματα της Νέας Εποχής. Με δυό λόγια η Εκκλησία του Χριστού γίνεται ένα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο, από τα πολλά που υπάγονται στο εν λόγω Νομοσχέδιο, βλασφημώντας έτσι τον Θεανθρώπινο και θεοσύστατον  οργανισμό της Εκκλησίας του Χριστού.
Οι θρησκευτικές κοινότητες του εν λόγω νομοσχεδίου , είναι η μία αίρεση δίπλα στην άλλη αίρεση καθώς και η νομιμοποίησή  των. Σ’ αυτόν τον αχταρμά  εισχώρησαν οι ΓΟΧ.                         Από πότε η Εκκλησία του Χριστού συναθροίζεται  με αιρέσεις  και αλλόδοξους;
H Εκκλησία του Χριστού, είναι η αλήθεια και η αποκάλυψη και όχι μια Σέκτα που περιμένει ανυπερθέτως, την αναγνώριση από τον Καίσαρα.
« Τα τω Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ »  
Δεν θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για Ορθοδοξία, διότι δυστυχώς εμείς θα θεωρούμεθα υπό πάντων σχισματικοί και αιρετικοί και μάλιστα με την υπογραφή μας. 
Η Αγία Πίστη μας είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αιρετικές πλάνες και απροσδιόριστους γενικευμένους σκοταδισμούς. Συνεπώς στην ομολογία μας δεν δύναται να συμπεριλαμβάνονται  αιρετικές  αντίχριστες  προσθήκες και προσδιορισμοί. 
Με την υπεύθυνη δήλωση, ομολογείς  ενυπόγραφα, ότι πιστεύεις  τ’ απροσδιόριστα και βλάσφημα κατασκευάσματα που προσδιορίζει ο νόμος στην ερμηνεία του, εφόσον στη δήλωση είσαι υποχρεωμένος  να  χρησιμοποιείς  τον προσδιορισμό  θρησκευτική κοινότητα
Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει παραλάβει συγκεκριμένη Αγία Ομολογία κατά τις επιταγές των Αγίων πατέρων και δεν μπορεί να αλλάξει την Ομολογία του για κανένα λόγο. Διαφορετικά  χαρακτηρίζεται  εκτός Αγίας  Εκκλησίας.
Η βλάσφημη ομολογία ότι ο Πιστός ανήκει στην εκ του νόμου ορισθείσα Θρησκεία, αντικρούεται στην Δεσποτική εντολή:
 “Οὐδεὶς δύναται, δυσὶ  κυρίοις  δουλεύειν”  άρα ουδείς  δύναται να έχει  και  δύο ομολογίες  Πίστεως. Μία για τον Νόμο και μια για  τον εαυτόν  του.
Η Αγία Εκκλησία Του Ιησού Χριστού  ΓΟΧ εν Ελλάδι, τυγχάνει απόλυτης νομιμότητας,  και είναι διοικητικά ανεξάρτητη  και κατοχυρωμένη  από το Σύνταγμα.
Εφόσον ήδη  είμαστε αναγνωρισμένοι από το κράτος, τι  περαιτέρω αναγνώριση  ζητάτε;
Οποιος κληρικός δεν υπογράψει δεν θα μπορεί να τελεί  Γάμους και βαπτίσεις, μιας και δεν θα τον αναγνωρίζει το σύστημα, διότι  όλοι οι κληρικοί θα είναι αρχειοθετημένοι – φακελωμένοι, στην θρησκευτική κοινότητα  που υπάγονται.
Υπογράψατε την φίμωση  της Εκκλησίας.  [ Άρθρο 10]  Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν  οι  επιπτώσεις που αναγράφονται. Οσο για τους Ναούς  που χάσαμε  από τους οικουμενιστάς, αυτό οφείλεται  σε  ιδιοτελείς συμφωνίες – προδοσίες κάποιων καιροσκόπων.
Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι  η  συνεργασία  με  τους  Μασόνους  και  τους  Άθεους  δήθεν για  το καλό της  Εκκλησίας,  ενώ    στην   πραγματικότητα  είναι  για  την  καταστροφή  της.           
Διακηρύσει ότι ο Χριστιανσμός είναι θρησκεία, ομοία με τις άλλες θρησκείες και έτσι υποβιβάζει ανεπίτρεπτα την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού στην τάξη θρησκευμάτων – Σεκτών  τα οποία «ως έργα χειρών ανθρώπων», δεν μπορούν  να συγκριθούν με το αποκαλυπτικό και αγιοπνευματικό χαρακτήρα της ιδρύσεως της Εκκλησίας κατά την αγία ημέρα της Πεντηκοστής.

Κάθε άνθρωπος μιας μέσης  θεολογικής μορφώσεως γνωρίζει ότι ο όρος «θρησκεία» δηλώνει ανθρώπινο δημιούργημα!  Το ΘΝΠ  ομαδοποιεί θρησκειακώς την Εκκλησία του Χριστού  [ γοχ ] με «εταίρους», ενώ  συγχρόνως βάζει την αγία Ορθοδοξία,
στο ίδιο διαθρησκειακό καλάθι με όλες τις άλλες θρησκείες- Σέκτες του κόσμου!
 [ ακόμα και  με δαιμονικό χαρακτήρα ]

  Η  Ορθόδοξη θεολογία κηρύττει ότι  η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και όχι  ο άνθρωπος την Εκκλησία, η οποία δεν  αναβαθμίζεται από σωματείο σε θρησκευτική κοινότητα,  αυτό είναι βλασφημία.
Θρησκευτική  κοινότητα σημαίνει  Σέκτα.  Αυτό είναι  ΚΑΘΑΡΟΣ  ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ 
Κατόπιν όλων των ανωτέρων, συμπεραίνω ότι ο οποιοσδήποτε υποβάλει υπεύθυνη δήλωση που ανήκει στο Θρησκευτικό νομικό πρόσωπο κατά τις αυστηρές επιταγές του Νόμου 4301, θεωρώ ότι είναι άρνηση της  Αγίας  Ορθοδόξου  Πίστεως. 

Σχόλια


 1. Δηλαδή π.Γρηγόριε όταν οι ΓΟΧ ήταν "νομικὰ πρόσωπα τῆς μορφῆς τοῦ Σωματείου καὶ τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας" αυτό προσέδιδε εκκλησιαστικότητα ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σαφώς οχι

  ούτε γνωρίζαμε τα πάντα απο την πρώτη στιγμή, ούτε υπήρχαν άλλοι Γρηγόριοι να μας ανοίξουν τα μάτια...

  κάναμε έναν αγώνα για δεκαετίες μέχρι να μάθουμε όλα όσα σας ποστάρουμε, έτσι ώστε να τα βρείτε εσείς όλα έτοιμα σήμερα, που δεν πρόκειται να τα μαθαίνατε ούτε
  σε όλη σας την ζωή

  τέλος η παρανομία του σωματείου δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλωάμ για να βγεί λάδι το ΘΝΠ σήμερα που ειναι 1000 φορές χειρότερο

  δεν κατάλαβα την ερώτηση
  αν σε ενοχλεί το σωματείο τότε γιατί δεν εχεις ουρλιάξει για το ΘΝΠ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Οι ΓΟΧ ήταν ή δεν ήταν Εκκλησία με μυστήρια όταν ήταν πνευματικά παράνομοι όντας ενταγμένοι στη "μορφῆ τοῦ Σωματείου καὶ τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας" ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. να ρωτήσεις τον Γερόντιο και τον αρχιεπίσκοπό σου τον Καλλίνικο να σου δώσουν αναλυτική ερμηνεία
  ο πρώτος άλλωστε εχει δηλώσει ήδη οτι δεν είναι επίσκοπος της αποστολικής εκκλησίας αλλά πρόεδρος ενός φορέα

  για ρώτα και τον φίλο μας τον φώτιο σε μειλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ ζήτησα να μάθω την άποψή σας.

   Οπότε μπορείτε μου απαντάτε.

   Το ερώτημα παραμένει και προς όλους τους επώνυμους αδελφούς σχολιαστές :

   Οι ΓΟΧ ήταν ή δεν ήταν Εκκλησία ,με αγιαστικά και σωστικά μυστήρια, όταν ήταν πνευματικά παράνομοι όντας ενταγμένοι στη "μορφῆ τοῦ Σωματείου καὶ τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας" ?

   Διαγραφή
  2. Ηταν εκκλησία με αγιαστικά σωστικά μυστήρια
   αυτή είναι η θέση μου

   αν με την πρώτη παρανομία η εκκλησία έχανε την ιδιότητά της, τότε δεν θα υπήρχε εκκλησία εδω και 1500 χρόνια
   κατά δεύτερον το σωματείο ήταν κάτι πο το ήξεραν ελάχιστοι, ενω το ΘΝΠ εγινε δόγμα των γοχ και το κηρυξαν απο αμβωνος οι επίσκοποι

   η απόσταση παράγγας και ακόμα παραπέρα

   Διαγραφή

  3. Πώς το ήξεραν ελάχιστοι όταν τα μέλη του Σωματείου-Αστικής Εταιρείας ήταν οι ίδιοι οι λαϊκοί που εκκλησιάζονταν στον Ναό με πρόεδρο τον Ιερέα ?

   Οι ΓΟΧ ως ΘΝΠ δηλαδή ΔΕΝ είναι εκκλησία με αγιαστικά και σωστικά μυστήρια ? Ή μήπως η μικρή πνευματική παρανομία σε πάει στον Παράδεισο και η μεγάλη σε πάει στην κόλαση ?

   Διαγραφή
  4. δεν ηξερε όλη η εκκλησία την κομπίνα ολίγων λαικων και κληρικών και εδω ισχυει το εν γνωσει και εν αγνοία οπως σε ολη την ιστορια της εκκλησίας

   για να σε ρωτήσω κι εγω κάτι ρε φίλε

   εσύ απο την μια κόβεσαι για το σωματείο γοχ[ το ελάχιστο ]
   και ρωτας για ψιλά νοήματα περί εγκύρων μυστηρίων κλπ
   αλλά τις τελευταίες μέρες υποστηρίζεις και βγάζεις λάδι τον οικουμενισμό των γοχ με την μνημονευση του ειρηναίου και παρεξηγιέσαι με τα ντοκουμέντα που ποστάρω [οι πληροφοριες ειναι απο τους ίδιους τους γοχ]

   γιατί σε κόφτει το σωματείο που το ήξεραν οι επίσκοποι και 20 λαικοί [ προσωπική δικη τους κομπίνα ] αλλά δεν σε κόφτει η διακήρυξη της βλασφημίας του ΘΝΠ απο άμβωνος όλης της κουστωδίας της ιεραρχίας γοχ;

   γιατι δεν σε χαλάει το ....δεν διαβεβαιούμε... για το αν έχουν θεία χάρη οι οικουμενιστές;;
   γιατί δεν σε χαλάει η απαντηση φωτίου, ...δεν σας λέμε πότε χάθηκε η χάρη απο τον οικουμενισμό, ουτε μας ενδιαφερει κι εμας [ τους γοχ]
   γιατί δεν έχεις κανένα θέμα με τις αγιοποιήσεις σεργιανιστων που σημαίνει οικουμενισμός τελειωμένος;
   γιατί δεν σε χαλάει η μετάδοση μυστηρίων σε αιρετικους λαικους φόρα παρτίδα;[ αλλου πανε και με τα πούλμαν ]
   γιατί δεν σε χαλάει η απόφαση για την παραχάραξη του μυστηρίου του χρίσματος καθως μυρώνουν άπαξ στο μετωπο βλαστημωντας την β' οικουμενικη την δογματικη και το ευχολόγιο που ορίζει σφράγισμα σε όλα τα μελη του σώματος;;
   και ενα σωρό αλλα που βαριεμαι να τα απαριθμήσω

   δεν μας λές ρε κυριάκο,
   το σωματείο σε χάλασε, αλλά για τα ανωτέρω τουμπεκί και ζήτω η αγια εκκλησία γοχ;;;

   προφανως πας να ισοφαρισεις την κομπινα με το σωματειο που το ηξεραν λίγοι, με όλα τα υπόλοιπα που ειναι αποφασεις επισημες της εκκλησιας γοχ

   Διαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλυτερο ενα σωματειο με χριστιανικη πιστη, παρα ενα θνπ με ομολογια ετεροδοξων.

  Ακομη καλυτερη ειναι η εκκλησια της Ελλαδος, την οποια αποτελει οποιος υπακουει στην εκκλησια του Χριστου. Ο Μακαριος σε ενα βιντεο που ειχε δημοσιευθει και απο αυτο το ιστολογιο, τονιζε οτι οι παλαιομερολογιτες ειναι ενωμενοι δογματικως με το Φαναρι και χωρισμενοι διοικητικως με την Εκκλησια της Ελλαδος. Δεν υπαρχει λογος σωματειοποιησης.
  Ποσο μαλλον απορθοδοξοποιησης κατ ομολογιαν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η πνευματική παρανομία είναι πνευματική παρανομία (ανεξάρτητα από το μεγέθος αυτής, ΔΕΝ υπάρχει το ολίγον έγκυος) επομένως αντί να δείχνει ο ένας με το δάχτυλο τον άλλο, μήπως θα ήταν καλύτερο να επιστρέψουμε ΟΛΟΙ στην τάξη των προσκλαιόντων ως απλοί λαϊκοί ?

  ΥΓ: Τα παραπάνω τα αναφέρω βασιζόμενος στην άκρα δογματική ακρίβεια που μεταχειρίζεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τι λες φίλε;
   το ιδιο ειναι μια παρανομία ολιγων γοχ, [ εν κρυπτω ] το ίδιο είναι ο οικουμενισμός;;

   το ολίγον έγκυος ακραιφνώς στους γοχ να πας να το πεις γιατί λένε ...δεν διαβεβαιούμε... αν υπάρχει χαρη στα μυστηρια των οικουμενιστων
   και οχι μονο αυτο, αλλα λενε οτι
   ...και που ξέρουμε εμεις τι θα κάνει ο θεος στην γριούλα και τα παιδιά που δεν γνωρίζουν κλπ


   οπότε φίλε πιάστηκες στην φάκα μόνος σου με τα δικα σου λόγια

   ΥΣ
   εγω ως ορθοδοξος ποτε δεν θα επιστρεψω σε αιρετικους παρα μονον αν διορθοθουν
   εσυ εισαι λαικος οχι εγω

   τιποτα δεν απαντησες απο αυτα που ρωτησα ανωτερω

   ΥΣ2
   και αφου μεταχειριζομαι την ακρίβεια τοτε πως θα επιστρεψω σε αυτούς που ανετρεψαν το άπαν στην εκκλησιολογία γοχ?

   Διαγραφή
 8. Το σωματειο μπορει να ιδρυθει ακομα και απο την εκκλησια για να ικανοποιησει καποιες αναγκες.Στην προκειμενη περιπτωση την καλυτερη διοικηση.καλως η κακως.

  Το να υπογραφεις ομως οτι δεν εισαι εκκλησια της Ελλαδος και να διαγραφεις διαφορετικη ομολογιακη γραμμη αναγνωριζοντας 8η και 9η οικουμενικη....αυτο ξεπερνα τα ορια, διοτι περναμε σε παραποιηση της εκκλησιαστικης ιστοριας και αρνηση ορθοδοξου πιστεως, αφου οι ιδιοι λενε οτι ειναι κατι αλλο απο ορθοδοξοι, αφου υπογραφουν οτι ειναι ετεροδοξοι.

  Εχω ακουσει τον ιδιο τον μητροπολιτη Κλημεντα να μιλα για τις ταχα οικουμενικες, οι οποιες δεν ειναι οικουμενικες, ουτε οσοι τις πραγματοποιησαν τις ειχαν καταταξει ως οικουμενικες.ουτε αναγωρισε η μια την αλλη ως οικουμενικη.(για να γινει οικουμενικη πρεπει να συμμετασχει και η εκκλησια της ρωμης-αν δεν ηταν αιρετικοι).

  Γι αυτο ο Μ.Φωτιος δεν αναγνωρισε τοτε τη δικη του ως οικουμενικη, ουτε ο Αγ. Γρηγοριος ο Παλαμας αναγνωρισε την προηγουμενη και την δικη του ως οικουμενικη.

  Καποιοι μαλιστα του νεου μιλουν για 8η οικουμενικη στο κολυμπαρι, αλλα ας μην αρχιζουμε και την μπουρδολογια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μία Σύνοδος χαρακτηρίζεται ὡς Οἰκουμενική ἄν συμμετέχουν σ' αὐτήν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Οἰκουμένης, ἐννοεῖται οἱ Ὀρθόδοξοι, καθότι οἱ Παπισταί, οἱ Μονοφυσῖται κ.ἄ. αἱρετικοί ἔχουν ἀναθεματισθῆ, τοὐτέστιν εὑρίσκονται ἐκτός Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός σαφῶς ἐχαρακτήρισεν τήν ἐπί Μ. Φωτίου Σύνοδον τοῦ 879 μ.Χ. Οἰκουμενικήν. Τό ἴδιο κάμνουν πολλοί σημερινοί Θεολόγοι, ὅπως π.χ. ὁ π. Γ. Μεταλληνός, ὁ Ν/Ητης "ἐπίσκοπος" Πειραιῶς Σεραφείμ κ.ἄ. Ὁ π. Γ. Μεταλληνός ἀναγνωρίζει και τήν ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Σύνοδον (1341-1351) ὡς 9ην. Δέν ἐνθυμοῦμαι ἄν αὐτές οἱ Σύνοδοι πληροῦσαν (ὡς πρός τήν συμμετοχήν) τόν ὡς ἄνω ὁρισμόν. Ἄν τόν πληροῦσαν, τότε εἶναι ἀσφαλῶς καί αὐτές Οἰκ. Σύνοδοι, οἱ ὁποῖες ἄλλωστε ἔλυσαν σοβαρώτατα δογματικά ζητήματα (αἱρέσεις) πού πρωτο-ενεφανίσθησαν στήν ἐποχήν των. Ἡ ἀναγνώρισις μίας Συνόδου ὡς Οἰκουμενικῆς ΔΕΝ γίνεται ἀπό αὐτούς πού τήν συγκροτοῦν, ἀλλ' ἀπό ἑπομένην Οἰκουμενικήν Σύνοδον, καθότι πρέπει πρῶτα νά περάσῃ τό τέστ τῆς ἀποδοχῆς της ἀπό τόν λαόν. Οἱ Πατέρες εἶχαν Ὀρθόδοξον φρόνημα καί ταπείνωσιν καί ἔθεσαν αὐτούς τούς ὅρους, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ "ΓΟΧ" Καλλινίκου, ὡς ἄλλοι "πάπαι," ζητοῦν ἐπισήμως ἀπό τούς πιστούς των νά προσθέσουν ἕν ΝΕΟΝ ΔΟΓΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ἤτοι νά "πείθωνται προθύμως" πρός αὐτούς! Βλ. τήν "Ὁμολογίαν Πίστεώς" των τοῦ 2014.

   Διαγραφή
 9. Κυριάκο, άλλο πνευματική παρανομία καί άλλο άρνηση Πίστεως.
  Ο Κος Φώτιος και οι Συνοδικοί εγκατέλειψαν τη συνέχεια τής Αγίας Εκκλησίας, διότι αρνήθηκαν πώς είναι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα, η οποία προστατεύεται ρητώς από το Σύνταγμα.
  Η επιλογή τους λοιπόν να ενταχθούν στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του Υπουργείου, είναι απόλυτα συνειφασμένη με αυτή την ομολογία της απομάκρυνσης της συνέχειας τής Αγίας Εκκλησίας.
  Σου γράφω ξανά και να μέ θυμάσαι, πώς πνευματική προκοπή δεν υπάρχει μέσα στους ΓΟΧ ΘΝΠ, και αποδυκνύεται και γιά εσένα από αυτά που ρωτάς και πού γράφεις. Μου θυμίζεις άλλων τέτοιες πρακτικές, τέτοιες ερωτήσεις.
  Ζούμε στο σήμερα, και στο παρόν, το πώς γινόταν στο παρελθόν σε προηγούμενη περιττεύει, σίγουρα όμως δεν θα είναι των προσδοκιών αυτά τα σωματεία, των πατέρων μας που κλείστηκαν στη φυλακή για την Πίστη μετά την αλλαγή του εορτολογίου.
  Ζούμε στο τώρα, μην θολώνεις νερά με ερωτήσεις αποπροσανατολισμού. Και οπωσδήποτε τα σωματεία δεν ήταν σωστά, και φυσικά έτσι αιτιολογείται και η κατάντια της αποδοχής των ΘΝΠ, παλαιά πρακτική του διαβόλου, λίγο λίγο να ψυχραίνει τους χριστιανούς, λίγο λίγο στην παρανομία μέχρι να τους απομακρύνει από τη Χάρη Τού Θεού και της Αγίας Εκκλησίας, και μετά νά τους αλαμανιάζει αβοήθητους.
  Αυτή η ίδια, είναι και η πρακτική με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, σιγά σιγά να συνηθίζουμε την παρανομία και μετά χειροπόδαρα δεμένοι κατευθείαν στο σφράγισμα.

  Ο Θεός να μας φωτίζει και να μάς κεντρίζει τη συνείδηση, να εναντιωνόμαστε στις όποιες παρανομίες. Και εάν θέλεις να κάνεις σύγκριση της κατάστασης της σημερινής, διάβασε τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, πόσο άστραψε και βρόντηξε, γιά μόνο μία όχι δεύτερη παράνομη πράξη ενός Γάμου. Διάβασε για να δεις πόσο κοιμόμαστε όρθιοι στις παρανομίες...

  Καλό ξημέρωμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. «Σου γράφω ξανά και να μέ θυμάσαι, πώς πνευματική προκοπή δεν υπάρχει μέσα στους ΓΟΧ ΘΝΠ, και αποδυκνύεται και γιά εσένα από αυτά που ρωτάς και πού γράφεις. Μου θυμίζεις άλλων τέτοιες πρακτικές, τέτοιες ερωτήσεις».

  Σωστός ο Μαρίνος
  Κυριάκο περιμένω απάντηση για το ολίγον έγκυος των γοχ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 11. Με βάση την άκρα δογματική ακρίβεια που μεταχειρίζεστε πρέπει να συνειδητοποιήσετε τα ακόλουθα :

  1) Οι λαϊκοί βαπτιστήκατε από προέδρους Αστικών Εταιρειών και κομπιναδόρους ( έκφραση του π.Γρηγορίου )

  2) Οι κληρικοί χειροτονήθηκαν από προέδρους Αστικών Εταιρειών και από κομπιναδόρους.

  ΥΓ 1: π.Γρηγόριε μέσα σε λίγα μηνύματα το "ελάχιστοι" έγινε "ολίγοι" . Όποια στατιστική και αν έχετε κάνει για των αριθμό των εν γνώσει κομπιναδόρων (δική σας έκφραση) είναι λάθος. Ξανά-μετρήστε τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και ποιος σου ειπε οτι το αγιο πνευμα δεν ενεργεί στους κομπιναδόρους που μπήκαν στην διαδικασία ενος σωματείου για υλικά οφέλη;
   εσεις δεν χυσατε 100 κιλα ιντερνετικο μελάνι να γραφετε οτι ο αιρετίζων πρεεπι να καταδικαστει απο συνοδο ζωντων επισκοπων κλπ κλπ κλπ κλπ κλπ
   αλλα τωρα εχασε το αγιο πνευμα ο κομπιναδορος ετσι;;

   με το ελαχιστοι και το ολιγοι εννοω το ιδιο
   ποσοι ηξεραν για το σωματείο γοχ
   εγω λ.χ.το εμαθα μετα απο 15 χρόνια
   ποσοι ειχαν εκκλησιαστική γνώση και κατάλαβαν οτι υπάρχει πνευματικη πτωση;
   μια χούφτα ανθρωποι και απο αυτους η μιση χουφτα εκοψε για λογους συνειδησεως
   και απο το αγιον ορος ξεκινησε η συγκαλυψη του ολου θεματος

   περιμενω να απαντησεις σε αυτο που ρωτησα
   πες μου για την εκκλησιολογια γοχ του ολιγον εγκυος
   δεν θα ρωτας μονο, θα απαντας κιολας

   Διαγραφή
  2. Με βάση την άκρα δογματική ακρίβεια που μεταχειρίζεστε, είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι υπάρχει Άγιον Πνεύμα σε αυτούς που υποβίβασαν την Εκκλησία του Χριστού σε Αστική Εταιρεία ?

   Εκπλήσσομαι !

   Διαγραφή
 12. Πού αποσκοπεί η διατύπωση αυτής της ερώτησης;; Δηλαδή αν οι ΓΟΧ είχαν μυστήρια ως Σωματείο συνεπάγεται ότι έχουν και ως ΘΝΠ ενώ έχει γίνει σάλος και έχει λάβει αρκετή δημοσιότητα το εν λόγω ζήτημα και συνεπώς όλα καλά, κανένα πρόβλημα;;; Ψάχνετε απεγνωσμένα άλλοθι για να παραμείνετε σε κοινωνία μαζί τους;; Δικαίωμά σας αλλά δεν θα σάς συνεπικουρήσουμε στην οδό που επιλέξατε.
  Οι θέσεις του π. Γρηγορίου και των αδελφών με καλύπτουν και προσυπογράφω. Εν προκειμένω ισχύει το «εν γνώσει και εν αγνοία» δηλαδή για το Σωματείο ισχύει το εν αγνοία καθώς η συντριπτική πλειοψηφία του πληρώματος της Εκκλησίας δεν γνώρισε ενώ σήμερα με το ΘΝΠ ισχύει το εν γνώσει καθώς με τις υπογραφές των λαϊκών (είναι ήδη 1500 υπογραφές) υπάγονται στο ετεροδόξων (για τους 5-6 επισκόπους που είναι μέσα) και το έχουν κηρύξει από άμβωνος, το έχουν διαφημίσει από την ιστοσελίδα τους και φυσικά το μέγεθος της παρανομίας του ενός με το άλλο δεν συγκρίνεται. Το ένα αφορά σε διοικητικό ζήτημα και το άλλο σε καθιστά αρνητή της Εκκλησίας ως Αποστολικής και της πίστεως.
  Και επαναλαμβάνω το ερώτημα που τέθηκε: H σημερινή εκκλησιολογία ΓΟΧ κατατάσσεται στο «ολίγον έγκυος»;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία Πολίτη :

   Με βάση τη δογματική ακρίβεια που μεταζειρίζεστε σας ρωτάω το εξής :

   Την ήξερε έστω και ένας Επίσκοπος την δογματική κομπίνα με την Αστική Εταιρεία ? Οι υπόλοιποι είχαν κοινωνία μαζί του ? Αυτός που κοινωνεί με τον δογματικό κομπιναδόρο πως λέγεται ?

   Διαγραφή
  2. Ομοίως λέγεται κομπιναδόρος.Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χάθηκε η Θεία Χάρις και ότι έχουν άκυρα μυστήρια διότι δεν ήταν εις γνώσιν του πληρώματος της Εκκλησία ήταν μία παρανομία ερήμην του πληρώματος της Εκκλησίας.Και εδώ ισχύει το «εν γνώσει και εν αγνοία» (για το ποιοι κολάζονται).

   Αν αυτή τη στιγμή η μισή Σύνοδος είναι ενταγμένη σε κάποια στοά αυτό σημαίνει ότι καθίστανται άκυρα τα μυστήρια;;

   Αυτά που γίνονται φανερά και επίσημα είναι καταδικαστέα γι' αυτό και μόνο τότε έχεις δικαίωμα να διακόψεις την εκκλησιαστική κοινωνία.

   Διαγραφή

  3. Τω καιρώ εκείνο, τις Αστικές Εταιρείες της έφτιαχνε το ίδιο το εκκλησίασμα με προέδρους τους Ιερείς. Τι μου λέτε ? Εγώ νέος στο χώρο είμαι αλλά φρόντισα και έμαθα πως γινότανε η δουλεία.

   Μη χρησιμοποιειτε λοιπόν 2 μέτρα και 2 σταθμά κατά πως σας βολεύει.

   Και οι απλές γριούλες ήταν μέλη συλλόγου με δικαίωμα ψήφου. Έλεος !

   Διαγραφή
 13. Κυριάκο σαφως παιζει το ρολο η "ποιοτητα" και "ποσοτητα" του παραπτώματος, αν και δεν εχω ακουσει καποιον εδω περα να μιλαει για ακυρα Μυστηρια στους ΓΟΧ
  Παρόλο που προς τα εκει οδευουνε, ελλειψει ουσιαστικων αντιδρασεων (διακοπες μνημοσυνου, δεν καθαιρούνται οι παραπτωματιες που εγιναν πια πλειοψηφικη ομαδα).
  Ότι συνεβαινε δηλαδη και στην κρατικη "Εκκλησια" κι εφτασε εδω...

  "Ποιότητα" εννοω
  α)το αν ειναι ξεκαθαρο το παραπτωμα ή εμποτισμενο με πολυ ψεμα κι ωραιοποιηση που ξεγελαει
  β) η βαρύτητα του παραπτωματος

  "Ποσότητα", τον αριθμο Επισκοπων που ασπαζονται το παραπτωμα

  Εν προκειμενω, στο Θ.Ν.Π.το μεγαλυτερο θεμα ειναι η υπαγωγη στο αρθρο 13 των ετεροδοξων
  Ξεκαθαρη αρνηση Πιστεως για εμας αλλα θολο το τοπίο, με ψεματα κι ωραιοποιησεις, που βρισκουν προσφορο εδαφος και με την εμπλοκη νομικων ορων
  Τα πρωγενέστερα σωματεια ειναι ακομα πιο θολη κατασταση και μικροτερης εμβελειας
  Η πιο καραμπινατη αιρεση για μενα ειναι η θεωρια συμβολικου σφραγισματος Κυπριανιτων

  Μοναχοι και λαϊκοι αποτειχίζονταν ΠΡΟ της 7ης Οικουμενικης, για την ΜΗ τοτε κεκριμενη αιρεση της εικονομαχιας. Δεν εχει κανενα οφελος να ασχολεισαι αν εχουνε Μυστηρια ή οχι ή από ποτε δεν θα εχουνε. Οι κανονες κι οι Πατερες προσταζουνε συγκεκριμενα πραγματα και δεν μπορουμε να εχουμε κοινωνια με αιρετικους Επισκοπους, καθως μπορει να ειναι θολο το τοπιο για τον πολυ κοσμο σε καποια από τα παραπτωματα, αλλα οι Επισκοποι της Αθηνας (και οχι μονο) ξερουνε πολυ καλα τι υπεγραψαν και με ζηλο επεδιωξαν...
  Και δεν μονο το Θ.Ν.Π. και το συμβολικο σφραγισμα..
  Εαν βρισκομασταν στην Λαρισα, καθως διαφωνει ο +Αθανασιος, ισως κατ΄οικονομια να ειχαμε κοινωνια μαζι του. Ομως κι αυτος δεν αντιδραει, δηλαδη δεν ορθοτομει.
  Μπορεί να μην ενοιωσες ακομα την μεγαλη αναγκη να μην εχεις καμια σχεση μαζι τους, αλλά δεν υπάρχει και κανενα οφελος να δημιουργούνται αντιλογιες και προστριβές, "ψαξτο" μονος σου. Αντιθετα, ζημία υπάρχει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σταύρε μια και ανέφερες :

   "δεν εχω ακουσει καποιον εδω περα να μιλαει για ακυρα Μυστηρια στους ΓΟΧ"

   Ας ρωτήσουμε τον π.Γρηγόριο, την Χρύσα, τον Μαρίνο, και την Θ.Α. :

   Οι ΓΟΧ ως ΘΝΠ έχουν γενικώς και καθ'ολοκληρία μυστήρια που αγιάζουν και σώζουν.

   Διαγραφή
  2. πρωτα εισαι υποχρεωμενος να απαντησεις για την εκκλησιολογια γοχ - ολιγον εγκυος - που εσυ το εθεσες

   αν δεν απαντησεις μην ασχολεισαι αλλο μαζι μας
   δεν εχουμε αλλο χρονο για χασιμο

   εχουμε και αλλες δουλειες

   Διαγραφή
  3. Σχετικά με το ολίγον έγκυος, δεν διαβάσατε το υστερόγραφο :

   ΥΓ: Τα παραπάνω τα αναφέρω βασιζόμενος στην άκρα δογματική ακρίβεια που μεταχειρίζεστε.

   Ρωτάω με βάση την εκκλησιολογία σας.

   Διαγραφή
  4. σου απαντησα κι εγω και αλλοι

   τωρα ρωταω εγω
   ποια ειναι η γνωμη σου για την σημερινη εκκλησιολογια γοχ - ολιγον εγκυος

   περιμενω απαντηση

   Διαγραφή

 14. Γενικό Συμπέρασμα για να μην κουράζω άλλο :

  Μαζέψτε λιγουλάκι τις δογματικές σας ακρίβειες γιατί ΔΕΝ σας παίρνει ΚΑΝΕΝΑΝ σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σάς ζορίζει η ορθοπραξία κ. Βαρβέρη και τα βάζετε μαζί μας;;Σάς ελέγχει η συνείδησή σας και αντί να πράξετε το ορθό όπως σάς προστάζει τα βάζετε μ' αυτούς που σάς το υπενθυμίζουν;;;

   Δεν θα σταματήσουμε να γράφουμε για την ακρίβεια της πίστεως γιατί ταλαιπωρηθήκαμε για να μας την αποκαλύψει ο Κύριος και δεν Τον προδίδουμε, είναι δώρο Θεού η πίστη και εκπτώσεις δεν χωρούν…

   Και μάλιστα θα πρέπει να υπακούσω στις προσταγές κάποιου ο οποίος όλο αυτό το διάστημα εξαπέλυε μύδρους κατά των ΓΟΧ και ήταν έτοιμος να διακόψει κοινωνία αλλά ξαφνικά τούς παρέχει αμνηστία και κάλυψη;;

   Διαγραφή
 15. Τωρα τρομάξαμε
  αφου δεν μας παιρνει γιατι δεν απαντας ρε φιλε;

  το ιδιο ειναι η μικρη παρανομία του σωματειου με το σημερινο δογμα του ΘΝΠ;

  οπως και με τον φλωρινης, επειδη ειπε τοτε το δυναμει κι ενεργεια για τις 13 μερες οι γοχ το εχουν αλφαδι για να λενε το ιδιο και σημερα που εχεις απεναντι τον διαβολο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τελος αυτη νη συζητηση για να μην μας κουραζεις αλλο οπως εγραψες και επειδη δεν εχεις και τι να απαντησεις
   οπως σου εγραψα

   Διαγραφή
 16. "Μαζέψτε λιγουλάκι τις δογματικές σας ακρίβειες γιατί ΔΕΝ σας παίρνει ΚΑΝΕΝΑΝ σας."
  Τι σε ανησυχει τοσο πολυ Κυριακο;
  Σου φαινεται οτι γραφονται υπερβολες ακριβειας απο εμας;
  Αδελφε εχεις διαβασει το πηδαλιο;
  Σε προτρεπω να το κανεις τωρα που ερχεται καλοκαιρι, καθημενος αναπαυτικα σε μια καφετερια στην παραλια ακουγοντας το κυμα. Αν το κανεις χαλαρα, χωρις να εχεις στο νου σου τι θα πεις στον ενα και στον αλλο, θα δεις αποτυπωμενη και την ακριβεια αλλα και την μεγαλη οικονομια της εκκλησιας.
  Εμεις αν διαπιστωνουμε καποια πραγματα ως στοιχειωδως νοημονες πιστοι, κανουμε αυτο που μπορουμε να κανουμε:να απεχουμε απο την παρανομια και την αποστασια, την οποια πολλακις εχεις στηλιστευσει, γι αυτο υποτειθεται εφυγες και απο τον Γεροντιο, οπως ο ιδιος μας εχεις πληροφορησει.
  Εμεις δεν στειλαμε κανενα στο καθαρτηριο πυρ, ουτε καταδικασαμε εις κολασμον.

  Σε πειραξε που οι νεομερολογιτες αποτειχισμενοι λαβανουν ως βελη στη φαρετρα τους τα ανομηματα των ΓΟΧ, φοβουμενος απο αγαπη για τον σκανδαλισμο των νεομερολογιτων που θελουν να φυγουν απο τον οικουμενισμο.
  Αυτο που εχω να σου πω πανω σε αυτο ειναι οτι οποιος ειναι να φυγει και να ελθει στους γοχ-κ θα το κανει. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, δεν εχουν λογο να φυγουν απο το νεο, να φανε το πακετο των 13 ημερων, μη συμμετεχοντας στο γιορτινο χριστουγεννιατικο τραπεζωμα της πεθερας τους (με οποιες συνεπειες εχει αυτο).Διοτι εχουν την ιδιαν πεποιθησιν που εχουν και οι ΓΟΧ-Κ:εβρισκονται εις την μητεραν εκκλησιαν. Οι γοχ ειναι ομοπιστοι, αλλα σχισματικοι, ζηλωτες ου κατ επιγνωσιν, αρα ωλεθριοι.
  Εχεις σκεφτει ποτε τι σκανδαλισμο θα υφιστατο ενας νεος, δοκιμαζοντας με ταπεινωσιν, να παει να εκκλησιαστει σε ενα γοχ ναο, δαρμενος απο τους πειρασμους της εποχης και βεβαρυμενος με λαθη αμαρτωλα, και εκει που εχει ειρηνευσει και λεει απο μεσα του "θα ξαναερθω" , να βλεπει εναν αρχιεπισκοπο ομοιον με τον ιερωνυμο στην οψι, να παρακαλει και να νουθετει τον κοσμο να παει να φακελωθει στο κρατος ως γοχ, τη στιγμη μαλιστα που πριν απο λιγα χρονια ο νεος αυτος παρελαβε απο το κρατος μια ταυτοτητα που δεν αναγραφει το θρησκευμα, δηλαδη δεν ζητα απο κανενα να του γνωστοποιησει το θρησκευμα του;
  Θα φοβοταν την εισοδο σε σεκτα και αλλη φορα θα καθοταν σπιτι του η θα πηγαινε στη καφετερια να χαλαρωσει πινοντας το φραπε του κι οχι να βαζει κι αλλες σκοτουρες στο ταραγμενο υου μυαλο..."πηγαινε στο κεπ, υπογραψε, τι γραφει το χαρτι, τι συμπληρωνεται μετα σε αυτο που υπογραφει...."κλπ
  Και πες οτι εμεις δεν γνωριζαμε οτι οι γοχ ειναι πια ετεροδοξοι της επικρατουσης. Καποια στιγμη, λογω μαλιστα του διαδικτυου και της παρουσιασης σε αυτο των γοχ ως ετεροδοξων (αφου σε λιγα χρονια που θα πεθανουν τα γεροντακια θα υπαρξει ακομη μεφαλυτερη διαφανεια στο θεμα), οι πολιτες θα ξερουν οτι μεσα στους "αλλους" τους "εθνικους" κατατασσονται οι γοχ.

  Τις γραφες και τους κανονες τα διαβαζουμε προπαντως με καθαροτητα και ταπεινωση και οχι ως εργαλειο απο οπου παιρνουμε τσιτατα κατα πως μας βολευει. Αυτο το λεω για καποιους ομοπιστους σου, οι οποιοι χρησιμοποιουν αποσπασματα που αν τα δεις ενταγμενα στο πρωτοτυπο κειμενο δεν βγαινει αυτο το νοημα που θελει ο επιδοξος "γοχ" σοφιστης να εξαχθει. Υπαρχει διαφορα ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ με το οποιο γραδφουν οι Αγιοι, με το πνευμα που τα χρησιμοποιουν καποιοι.Με κατι τετοιους "χιλιαστοσοφιστες" ξεχνας και αυτα που ξερεις.
  Κανε προσευχη, ερευνα τας γραφας, χτυπα και θα σου ανοιχθει η πορτα. Βλεπω οτι δεν ειρηνευεις. Αν ειρηνευες και δεν συμφωνουσες σε οσα γραφονται απλα θα "εφευγες", οπως φευγεις απο ενα σαιτ αποτειχισμενων του νεου βλεποντας τις αντιφασεις και τις ασυνεχειες τους. Οπως φευγεις απο ενα σαιτ πεντηκοστιανων.
  Η τελικα να εκθεσεις αν θελεις τα επιχειρηματα σου χωρις εμπαθεια η οποια διαφαινεται, δεν κρυβεται.

  Αν εχεις συνειδησιακο προβλημαρισμο, μην ρωτας εμας, αλλα κατσε και ερευνα τας γραφας, αν εχεις το χρονο και την διαθεση.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Στο ερωτημα σου απαντησα περι σωματειου και θνπ. διαφωνεις επ αυτου που σου απαντησα;
  Γιατι προσπαθεις να εκμαιευσεις πραγματα τα οποια προσωπικα δεν σε αφορουν, αφου τελικα βλεπω εχεις διαλεξει στρατοπεδο;Δηλαδη εφοσον η συνειδηση σου σου υπαγορευει να εισαι με τους γοχ-κ, προς τι οι ερωτησεις περι χαριτος στους γοχ;

  Σειρα μου για ερωτηση, μιας και σου εμαθαν κι εσενα το παιχνιδι των ερωτησεων και σου αρεσει:
  Ειναι δειγμα Θειας Χαριτος η αρνηση της ιδιοτητας της ορθοδοξης εκκλησιας στην Ελλαδα απο τους γοχ-κ και η συναινεση δια της σιωπης στα αντιχριστα νομοθετηματα;
  Μη ζοριστεις. Καταλαβαινω οτι δεχεσαι κατηχηση απο καποιους.
  Κατσε αδελφε εκει που αναπαυεσαι και κανε τον αγωνα σου τον καλο.Δεν θα σε αφορισει ο π. Γρηγοριος. Ουτε θα σε κατηγορησει. Για την ανεξικακια του σε διαβεβαιω προσωπικα εκ πειρας.
  Αλλα μην εχεις και την απαιτηση να το βουλωσει μπροστα σε οσα διαδραματιζονται εις βαρος της εκκλησιας. Ως ιερεας πραττει αυτο που τον προσταζει η πιστη του και η συνειδηση του απεναντι στον Κυριο.
  Εκαστος στο ειδος του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δεχθειτε τα πραγματα ως εχουν και μην βαζετε λογια στο στομα ανθρωπων την στιγμη τελικα που δεν τα εχουν πει (ακομη).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Προς Θ.Α. :

  Γράφεις :

  "Μη ζοριστεις. Καταλαβαινω οτι δεχεσαι κατηχηση απο καποιους."

  Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.

  "Αδελφε εχεις διαβασει το πηδαλιο; Σε προτρεπω να το κανεις τωρα που ερχεται καλοκαιρι, καθημενος αναπαυτικα σε μια καφετερια στην παραλια ακουγοντας το κυμα."

  Απάντηση: Σε περίπτωση που ΔΕΝ ειρωνεύεστε, σας πληροφορώ ότι ΔΕΝ συχνάζω σε καφετέριες, ούτε προβλέπονται για εμένα φέτος διακοπές σε μαγευτικές παραλίες. Το Πηδάλιον το έχω αλλά λόγω της γραμματοσειράς του (σχετικά μικρά γράμματα, μεγάλος όγκος βιβλίου) μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάτσω να το διαβάσω ολόκληρο.

  Σχετικά με τις υπόλοιπες ερωτήσεις σου, μπορείς να τις γράψεις περιληπτικά σε 5-6 σειρές (όχι παραγράφους ή μηνύματα σεντόνια) για να μπορέσω να τις διαβάσω και να σου απαντήσω ?

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. λες και απαντησες στους προηγουμενους

   Διαγραφή
 20. Ἀπό ὅσα ἀπό τά παραπάνω μηνύματα διάβασα, συμπεραίνω ὅτι ὁ ἴδιος δαίμων πού διῄρεσε τούς "ΓΟΧ" τό 1937 συνεχίζει ἀπτόητος τό βρωμερόν ἔργον του, ἀκόμη καί σ' αὐτήν ἐδῶ τήν ἀνάρτησιν! Ὅπως ἔχω γράψει πολλάκις, ΔΕΝ εἶναι στήν ἰδικήν μας δικαιοδοσίαν ν' ἀποφασίζουμε ποιός ἔχει ἔγκυρα μυστήρια καί ποιός ὄχι! Ἐπίσης, ἄς προσέξουν ὅσοι ὁμιλοῦν γιά ἄκυρα μυστήρια τῶν Ν/Ητῶν, νά μήν εἶναι ἀσυνεπεῖς, διότι καί οἱ "ΓΟΧ" κηρύττουν φοβερές αἱρέσεις καί εἶναι ἔνοχοι γιά σχίσματα. Γιατί, χρησιμοποιοῦντες δύο μέτρα καί δύο σταθμά, τάσσονται ὑπέρ τῶν ἐγκύρων μυστηρίων στούς "ΓΟΧ"; Ἡ ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῶν "ΓΟΧ" εἶναι ἐξ ἴσου φοβερά μέ αὐτήν τῶν Οἰκουμενιστῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Υπαρχει ο δαιμων της ολιγοπιστίας των γοχ σιγουρα

  Ο φανερος οικουμενισμος των ΝΗτων δεν ειναι το ιδιο με τον κρυφο οικουμενισμο των γοχ γιατι οι δευτεροι αρνουνται τα πάντα ακομα και για το θΝΠ
  οποτε στους γοχ ισχυει το εν γνωσει και εν αγνοια
  ενω στους οικουμενιστες ισχυει το κατεγνωσμενη αιρεση και η ανατροπη του ευαγγελιου στα φανερα

  υσ
  εγω μόνος μου δεν μπορω να αποφανθώ για άκυρα μυστήρια των γοχ για πολλούς λόγους ενω για τους οικουμενιστες αποφανθηκαν οι γοχ συνοδικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὡς γνωστόν, ἐγώ δέν ὡμίλησα ποτέ γιά ἄκυρα μυστήρια σέ ἀκρίτους αἱρετικούς ἤ σχισματικούς, ἀλλά οἱ "ΓΟΧ" τό κάμνουν αὐτό ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες, ἐνῷ ταυτοχρόνως οἱ ἴδιοι δημιουργοῦν σχίσματα. Συνεπῶς, ἐνῷ ἐπικροτῶ τά ἀναθέματα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (1998), ἐν τούτοις δέν τά ἐπικαλοῦμαι, διότι δέν γνωρίζω τήν ἐγκυρότητά των. Δέν εἶναι μόνον τά ΘΝΠ τοῦ 2015, ἀλλά καί ὅλη ἡ πορεία των ἰδίως ἀπό τό ἐκκλησιαστικόν πραξικόπημα τοῦ 1979 καί ἐντεῦθεν.

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.

Δημοφιλείς αναρτήσεις