ΜΑΚΡΑΚΙΣΜΟΣ - στις αιρέσεις γοχ γράψε ακόμα μία

 οι κυπριανίτες γοχ κοινωνούν τον κόσμο 3-5 φορές την εβδομάδα χωρίς νηστεία της προηγούμενης ημέρας [ ο πελάτης  έχει πάντα δίκιο ]

 


8ος  ποστολικός Κανόνας λέγει τά κόλουθα: «Ε τις πίσκοπος Πρεσβύτερος Διάκονος κ το καταλόγου το ερατικο, προσφορς γενομένης μή μεταλάβοι, τήν ατίαν επάτω· καί ν ελογος, συγγνώμης τυγχανέτω· ε δέ μή λέγοι, φοριζέσθω, ς ατιος βλάβης γενόμενος τ λα καί πόνοιαν μποιήσας κατά το προσενέγκαντος, ς μή γις νενέγκαντος».
·         Σχόλιο:  Δηλαδή να  πει τον λόγο  για τον οποίο δεν  κοινώνησε,  για να μην έχουν  οι  πιστοί άσχημους  λογισμούς  περί  αναξιότητας  του  Ιερέως

9ος  ποστολικός Κανόνας: «Πάντας  τούς  εσιόντας  πιστούς καί τν Γραφν  κούοντας, μή παραμένοντας  δέ τ  προσευχ καί τ  γί Μεταλήψει, ς  ταξίαν  μποιοντας  τ  κκλησί,  φορίζεσθαι  χρή».
·         Σχόλιο:  ο άνω κανόνας έχει γίνει η σημαία των  Μακρακιστών.                             

      Που  γράφει  για  υποχρεωτική  Μετάληψη;; Ο κανόνας γράφει γι’ αυτούς που φεύγουν πριν την Μετάληψη, « Μη  παραμένοντας » το οποίο  είναι  ο ορισμός της  ασέβειας,  καθώς  δημιουργεί   αταξία, δεν  γράφει πουθενά  για  υποχρεωτική  θεία  κοινωνία.

Εξ’ αφορμής  των  ομαδικών βαπτίσεων  πολλοί  δεν είχαν την ανάλογη  κατήχηση γνώση και ευλάβεια, με αποτέλεσμα  να  μην τηρούνται τ’ αυτονόητα,  δημιουργώντας ταραχή  στην  Εκκλησία. Αυτό  άλλωστε  συμβαίνει  ανά  τους  αιώνες, αυτό  συμβαίνει  και  σήμερα….  Σ’  αυτές  τις περιπτώσεις αναφέρεται ο κανόνας και όχι στην υποχρεωτική θεία  κοινωνία.                                                                                                        
 O  9ος   κανόνας  λοιπόν έχει  ερμηνευθεί  κατά  το  δοκούν  από  κάποιους  που  βολεύονται  να   κοινωνάνε  3 – 5 φορές την εβδομάδα  χωρίς  προετοιμασία.
                                    

Ο Νικόδημος  παρατηρε: «Συνέχειαν τς Θείας Μεταλήψεως διδάσκει παρόν Κανών…   Πς  γάρ  ο  θεοι  πόστολοι  θελαν  νά νομοθετήσουν  πργμα  δύνατον; 
 πειτα  Κανών  δέν λέγει  «καθ’ κάστην»,  λλά  «τούς  μή μετέχοντας  τ  Θεί  Μεταλήψει» 
Δηλαδή  να  Μετέχουν  όλοι  παρευρισκόμενοι  και  συμπροσευχόμενοι.
Σχόλιο: Ο  Νικόδημος  ορίζει  1  εβδομάδα  νηστεία  πρίν  την  Μετάληψη - Πηδάλιο
66ος   Κανόνας τς γίας Στ’ Οκουμενικς Συνόδου, πιτάσσει τήν καθημερινή Θεία Κοινωνία   κατά  τήν  Διακαινήσιμο βδομάδα.                                                                                                     
Νικόδημος : ς μάθουν ο τωρινοί Χριστιανοί, ποίαν μέν γίαν ζωήν μεταχειρίζοντο κενοι ες τάς γίας ταύτας τς ναστάσεως μέρας καί ποίαν ν το ναντίου τακτον ζωήν ζιν ατοί τώρα καί ς διορθωθον.
·         Σχόλιο:  κοινωνούσαν  καθημερινώς  την  Διακαινήσιμο,  διότι  συν  τοις  άλλοις  των  αρετών και  του Μαρτυρίου,  εγκαταβίωναν  για  8  ημέρες  στην  Εκκλησία  καθώς  δοξολογούσαν  τον  Θεό  νυχθημερόν.

Σήμερα  ποια  είναι  η  αγία  ζωή  των  χριστιανών;
Κολλυβάδες -  θανάσιος Πάριος: 
Ο καθ’ κάστην  προσερχόμεθα, οτε  τοτο  διδάσκομεν, καθώς  διαβαλλόμεθα·
Προσερχόμεθα ες τήν Θείαν Μετάληψιν, μέν βραδύτερον, δέ πυκνότερον, κατά τό κάστ γχωρονΠατριάρχης Καλλίνικος Γ’ καί  Σύνοδος  το Πατριαρχείου  ΚΠόλεως.
 «Ο ερες δέ που χουσιν νορίτας, νά διδάσκωσιν ατούς νά μεταλαμβάνουν ες τάς Τεσσαρακοστάς το χρόνου καί νά προσέρχωνται μέ καθαράν καρδίαν καί συντριβήν καί ελάβειαν ες τήν Θείαν Κοινωνίαν. άν δέ θελήσωσι νά κοινωνήσωσι καί λλην φοράν ξω πό τάς Τεσσαρακοστάς τάς γίας, πτά  μέρας πέντε - τό λιγότερον – νά νηστεύσωσι  καί νά κούωσι τήν καθημερινήν κολουθίαν ες τάς κκλησίας νά τήν διαβάζωσιν ες τά σπήτιά τους.   Ες νάγκην δέ, ς νηστεύσωσι καί τρες μέρας    μόνον, προετοιμαζόμενοι μέ τήν Θείαν ξομολόγησιν   ΑΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ σελ 479
Εάν δε [οι ενορίτες]  θελήσωσι να κοινωνήσωσι και άλλοτε εκτός των αγίων τεσσαρακοστών …εις ανάγκην δε ας νηστεύωσι και τρεις ημέρας μόνον προετοιμαζόμενοι με την θειαν εξομολόγησιν, οι δε έχοντες γυναίκας να εγκρατεύωνται και από της σωματικής μίξεως
Σχόλιο: ισχύουν τα άπαντα του αγίου Συμεών η είναι προαιρετικά;


ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε τι διαφέρουμε οι σημερινοί χριστιανοί;
Ποιος  δίνει  την  δεκάτη  από  τον  μισθό  του  στους  Ζητιάνους;  Ποιος  διακονεί  εθελοντικά  τον  ασθενή; Ποιος  ομολόγησε  ορθοδοξία  στην  δουλειά  του  και  απολύθηκε; Ποιος  υπέστη  διωγμό  και μαρτύριο; 
Για  τους  άνω λόγους…   στην  αρχαία  Εκκλησία  είχαν  την  καθημερινή  μετάληψη   και  μάλιστα  χωρίς  νηστεία.
Τι  σχέση  λοιπόν  έχουν  οι  σημερινοί  Χριστιανοί  με  τα παραπάνω  που  περιγράψαμε;
  Αλλωστε  οι  νηστείες  καθιερώθηκαν  αιώνες  αργότερα  για  την  κατάντια  των  χριστιανών. Το  ίδιο  ισχύει  και  για  το  αντίδωρο. Επειδή οι  χριστιανοί  ήταν  ανάξιοι  να  κοινωνήσουν  καθιερώθηκε  το  αντίδωρο,  μετά  από  700  χρόνια.
Τέλος, εφ’  όσων  οι  θιασώτες  της  καθημερινής  κοινωνίας επικαλούνται  επιλεκτικά  τον  νόμο,  να  προτείνουμε και εμείς  την  κατάργηση  του  νηπιοβαπτισμού, την κατάργηση των νηστειών, κλπ.   Έτσι  γινόταν  τότε, άρα  έτσι να  κάνουμε  και  εμείς  σήμερα.
Όπως  καταστράφηκαν  τόσες  γραπτές και άγραφες παραδόσεις, έτσι τώρα  καταργήθηκε η  προετοιμασία  πριν την μετάληψη, όπως οι Παπικοί Αγγλικανοί κλπ  βήμα βήμα γίνονται όλα.


ΜΑΚΡΑΚΗΣ
Το 1878 η Ιερά Σύνοδος εκδίδει εγκύκλιο παραινετική κατά της διδασκαλίας του Απόστολου Μακράκη Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Μακράκης είχε αποπειραθεί να ιδρύσει παρασυναγωγή, τα μέλη της οποίας μετέβαλλαν σημεία της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας, κοινωνούσαν και εξομολογούσαν ο ένας τον άλλο, επέτρεπαν στις γυναίκες να αναλάβουν τον ρόλο της εξομολογήτριας και υποβάθμιζαν την ιερότητα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Η Ιερά Σύνοδος αποφάνθηκε ότι η διδασκαλία του Μακράκη αντιστρατευόταν την ορθόδοξη πίστη, ενώ καταδίκασε και το τρισύνθετο. Το 1879 καταδικάζεται σε τρίμηνη φυλάκιση για εξύβριση της Ιεράς Συνόδου ενώ διαλύεται από την πολιτεία η ΄΄Σχολή του Λόγου΄΄, με το αιτιολογικό ότι δεν διέθετε επίσημη άδεια.. Το 1881 έρχεται μια νέα καταδίκη του από το πλημμελειοδικείο Αθηνών: καταδικάζεται σε διετή φυλάκηση, ενώ δεσμεύεται και η περιουσία της σχολής του. Όμως τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς αποφυλακίζεται με απόφαση του Αρείου Πάγου. Το 1884 ιδρύει τον θρησκευτικό Σύλλογο ΄΄Ιωάννης ο Θεολόγος΄΄. Το 1888 ταξιδεύει για την Οδησσό. Το 1901 ιδρύει τον πολιτιστικό σύλλογο ΄΄Ο Πλάτων΄΄. Πεθαίνει το 1905.
Ο Μακράκης ισχυρίζονταν ότι είχε θεία αποστολή προς βελτίωση της Εκκλησίας και της Πολιτείας, και ότι ήταν ανεστημένος μάρτυρας των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού.
Η ουσία της διδασκαλίας του είναι, ότι ο Χριστός είναι Αρχιερέας, διδάσκαλος και Βασιλεύς. Δίδασκε ότι ο άνθρωπος, είναι τρισύνθετος, από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Επέμενε ότι τα ιερά κείμενα περιείχαν την έννοια του τρισύνθετου της ανθρώπινης φύσης. Αμφισβητούσε την επίκληση της πατερικής σκέψης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και ισχυριζόταν ότι οι πατερικές διαφωνίες ήταν δεδομένες επ' αυτού. Η αντίληψη περί του δισύνθετου της ανθρώπινης φύσης (δηλαδή σώμα και ψυχή) εξομοίωνε τον άνθρωπο με τα ζώα, που δεν διαθέτουν νόηση Εκφραστής του ανατολικού ρεύματος φέρεται ότι απέρριψε τον ορθό λόγο. Δυτικός, προτεσταντικός καί ευσεβιστικός στο πνεύμα του. Είχε βαθύ δαιμόνιο χριστιανολογικό πνεύμα, και πολλοί πίστευαν ότι ήταν απεσταλμένος κάποιας μυστικής εταιρείας, για να ανατρέψει το εκκλησιαστικό και το πολιτικό καθεστώς. 
Περαιτέρω κήρυξε

Ότι «Η ανθρωπίνη γνώσις του Χριστού αναπτύσσεται καθ᾽ ον και παρά τοις λοιποίς ανθρώποις τρόπον, δι᾽ αφαιρέσεως, ήτοι δια μορφώσεως εκ του πεδίου της πείρας γενικών εννοιών και σχηματισμού κρίσεων και συλλογισμών. Ούτω δε αύτη είναι τι προοδεύον και αναπτυσσόμενον και εκ της επόψεως ταύτης εννοοούμενον το χωρίον Λουκ. Β’ 52 «προέκοπτε σοφία και ηλικία»

Σχόλια

 1. Παραβλέπω την φανταστική κατηγορία για "αίρεση του μακρακισμού" και στέκομαι σε δύο σημεία:
  α) Γράφετε:
  Πατριάρχης Καλλίνικος Γ’ καί Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου ΚΠόλεως.
  «Οἱ Ἱερεῖς δέ ὅπου ἔχουσιν ἐνορίτας, νά διδάσκωσιν αὐτούς νά μεταλαμβάνουν εἰς τάς Τεσσαρακοστάς τοῦ χρόνου καί νά προσέρχωνται μέ καθαράν καρδίαν καί συντριβήν καί εὐλάβειαν εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν. Ἐάν δέ θελήσωσι νά κοινωνήσωσι καί ἄλλην φοράν ἔξω ἀπό τάς Τεσσαρακοστάς τάς ἁγίας, ἑπτά ἡμέρας ἤ πέντε - τό ὀλιγότερον – ΝΑ ΝΗΣΤΕΥΩΣΙ".
  Όπως βλέπουμε όμως στην φωτογραφία που ανεβάσατε το "ΝΑ ΝΗΣΤΕΥΩΣΙ" δεν υπάρχει και επομένως αποτελεί αυθαίρετη και κατακριτέα προσθήκη! Το επτά ή πέντε ημέρες πάει στο συχνότητα της Θείας Κοινωνίας και όχι στις ημέρες της νηστείας.
  β) Γράφετε:
  "Σχόλιο: ισχύουν τα άπαντα του αγίου Συμεών η είναι προαιρετικά;"
  Το κείμενο όμως που παραθέσατε δεν είναι του Αγίου Συμεών, αλλά του Πατριάρχου Καλλινίκου (και μάλιστα όχι του Γ΄ αλλά του Β΄ του Ακαρνάνος).
  Αυτά για να μη δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 1.Γράψαμε ποιό είναι το ζήτημα Η σχεδόν καθημερινή μετάληψη χωρίς την νηστεία της προηγούμενης ημέρας. Αυτο είναι καινοτομία ενάντια στην παράδοση της εκκλησίας και αυτό λέγεται αίρεση

  2.Στην φωτό του κειμένου, γράφει να μεταλαμβάνουν οι πιστοί τις σαρακοστες και οποιος επιθυμεί συχνότερα να ετοιμάζεται μια εβδομάδα πνευματικά και με τριήμερη νηστεία να προσέρχεται να μεταλάβει.
  Καμία σχέση με τους Μακρακιστές οι οποίοι το 4 φορές τον Μήνα με αυστηρές προυποθέσεις που γράφουν οι Πατέρες , εκείνοι το έκαναν 4 φορές την εβδομάδα με λευκή επιταγή.
  Σε ενορίες ΓΟΧ ήμασταν κάποτε και ξέρουμε τι επισκοπική ευλογία είχαν κάποιοι Να αρταίνονται μπροστά σε όλους το Σάββατο στον καφέ μετα την Λειτουργία και την επόμενη να μεταλαμβάνουν, δημιουργώντας ταραχή στην εκκλησία σχεδόν καθημερινά, καθώς η ίδια πρακτική συνέβαινε και ενδιάμεσα

  3. Γράψαμε την πηγή της εντολής
  ΑΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
  σελ 479
  4. Ενω η άλλη πλευρά των Μακρακιστών δηλώνει ότι ΠΟΥΘΕΝΑ δεν γράφει για υποχρεωτική νηστεία την προηγούμενη ημέρα, και διδάσκουν ότι όποιος τηρει τις νηστείες δεν υποκεινται σε περαιτέρω νηστεία για να μεταλάβει
  Οσο για τον αποστολικό Θ' που εχουν σημαία, γράψαμε στην αρχή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόλις το ξανακοίταξα,
   Το κείμενο είναι όπως γράφει η πηγή
   Απαντα αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης
   ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ σ. 479

   περαιτέρω
   δεν γράφει πουθενά για συχνότερη μετάληψη πριν την προετοιμασία της μιας εβδομάδος με τριήμερο νηστεία ώστε να μεταλάβει ο άνθρωπος
   Αν υποθέσουμε ότι αυτό προκύπτει ως δεδομένο, τότε έχουμε μόνο μια μετάληψη την εβδομάδα με αυστηρές προυποθέσεις

   Διαγραφή
 3. 1. Κάνετε λάθος. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος γράφει πως "αἵρεσις καὶ πλάνη ἐστὶ τὸ διώκειν καὶ κωλύειν τοὺς πιστοὺς τῆς Θείας Τραπέζης ὅτε βούλοιντο" (όποτε θέλουν!). Γιατί οι ιερείς που λειτουργούν καθημερινά μπορούν να κοινωνούν, ενώ οι λαϊκοί όχι; Αυτόν τον διαχωρισμό δικαιωμάτων μεταξύ κλήρου και λαού, μόνο στον Παπισμό θα τον συναντήσει κανείς.
  2. Στη φώτο του κειμένου γράφει αυτό που σας είπα. Το έχετε καταλάβει λάθος. Και είναι λογικό, αφού προσθέσατε ένα ανύπαρκτο "να νηστεύωσι". Όποιος έχει μάτια βλέπει.
  3. Επαναλαμβάνω, η διδασκαλία προς τους Ιερείς (που δημοσιεύθηκε ως παράρτημα στο τέλος των Απάντων του Αγίου Συμεών) είναι του Πατριάρχου Καλλινίκου και όχι του Αγίου Συμεών. Αυτό για να μη δημιουργούνται ψεύτικες εντυπώσεις.
  4. Η αίρεση του Μακρακισμού που καταδικάστηκε είναι η διδασκαλία για το τρισύνθετο του ανθρώπου. Επομένως είναι αδικία (και βαρύνεται επιπροσθέτως η ψυχή σας) να αποκαλείται "Μακρακιστές" εκείνους που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ακολουθούν περί του θέματος την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία δεν έχει ορίσει ειδική (και ΙΔΙΑ για όλους) νηστεία προς της Θείας Μεταλήψεως. Και όχι μόνο απλά ακολουθούν την διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά δεν κατακρίνουν, ούτε αποκαλούν τους αδελφούς τους, που απέχουν αδικαιολόγητα από το Ποτήριο της ζωής, "αιρετικούς", "κακοδόξους" κλπ.
  Επιτέλους, μη προσπαθείτε να εφευρίσκετε νέες "αιρέσεις", όπως οι Ματθαιϊκοί, που εξαιτίας των φαντασιών τους αυτών, χωρίστηκαν σε τόσα κομμάτια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κολλυβάδες - Ἀθανάσιος ὁ Πάριος:
   Οὐ καθ’ ἑκάστην προσερχόμεθα, οὔτε τοῦτο διδάσκομεν, καθώς διαβαλλόμεθα·
   Προσερχόμεθα εἰς τήν Θείαν Μετάληψιν, ὁ μέν βραδύτερον, ὁ δέ πυκνότερον, κατά τό ἑκάστῳ ἐγχωροῦν


   Δεν πρόσθεσα εγω το ...ας νηστεύωσι το γράφει καθαρά στο κείμενο οπότε πως το πρόσθεσα εγώ?

   Άλλο το διώχνω τον χριστιανό και άλλο το να ερχεται με ευλογία Μακρακιστη επισκόπου Απροετοίμαστος και να ομολογεί ότι το να αρταίνεσαι πριν να μεταλάβεις ΔΕΝ είναι εμπόδιο για να κοινωνήσεις
   Ο αγιος Νικόδημος γραφει για μια εβδομάδα νηστεία πριν την μετάληψη
   Οποιος ακυρώνει γραπτή η άγραφη παράδοση της εκκλησίας λέγεται αιρετικός και έχει ανάθεμα απο την 7η οικουμενική Λοιπον ποια είναι η παράδοση της εκκλησίας??

   Η κατάργηση της προετοιμασίας πριν την μετάληψη είναι ακραιφνώς παπισμός

   στο ερώτημα που θέσατε περί διαχωρισμού:
   απάντηση κυρίως γιατί δεν μπορεί κάποιος παπάς να νηστεύει ολο τον χρόνο για να έχουν στην ενορία του 3-4 λειτουργίες την εβδομάδα άσε τα έκτακτα να καλύψεις κενά

   Δεν εφευρίσκουμε αιρέσεις, αλλά περιγράφουμε την πραγματικότητα παρά σάγκας η απόσταση.
   Τα ειχαμε καταγγείλει στον αρχιεπίσκοπο ενημερώθηκαν και άλλοι επίσκοποι για τους παπάδες τους που είχαν αυτή την πρακτική μάλιστα διαβάστηκε και ανάλογο κείμενο του αρχιγραμματέα φωτίου εναντίον αυτής της πρακτικής

   κάθε καινοτομία έχει το όνομα του ιδρυτή
   ο Μακράκης ξεκίνησε [ μέσα σε όλες τις άλλες χειρότερες αιρέσεις του ] και αυτή την αιρετική πρακτική στην Ελλάδα

   Δια ταυτα
   Αποτέλεσμα 0. δεν άλλαξε τίποτα Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο

   ΥΣ
   επαναλαμβάνω γράφω την πηγη Απαντα αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης
   ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ σ. 479
   ΥΣ 2
   Οι ΓΟΧ ποτέ δεν θα γίνουν κομμάτια για θέματα πίστεως γιατί μόνο για την πίστι δεν ενδιαφέρονται
   Απόδειξη η πολυθεία που έχουν
   Αν γράψω τι πιστεύουν λόγω και έργω όλοι οι ΓΟΧ [και στο εξωτερικό οι άλλες εκκλησίες],δεν θα με πιστέψει κανείς.

   Διαγραφή
  2. Όσες φορές παρευρεθήκαμε σε μεγάλα αρχιερατικά συλλείτουργα (αλλά δεν ήταν δυνατόν να συλλειτουργήσουμε όλοι λόγω χώρου)οι επίσκοποι δεν μας επέτρεψαν να μεταλάβουμε εμάς τους ιερείς γιατί δεν είχαμε νηστέψει την προηγούμενη ημέρα.Κι εδώ έγκειται το μέγεθος της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού, δηλαδή δεν επέτρεψαν σ' εμάς να μεταλάβουμε και δίνουν ευλογία στους λαϊκούς (με ό, τι συνεπάγεται αυτό) να μεταλαμβάνουν ενώ την προηγούμενη ημέρα έχουν κάνει κατάλυση εις πάντας.

   Διαγραφή
  3. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα το τί λέει η Εκκλησία περί του θέματος και το τί κάνουν οι εκάστοτε Αρχιερείς. Δεν μπορείτε επειδή σας εκείνοι δεν φέρθηκαν σωστά απέναντί σας, να χτυπάτε τους πιστούς που κρατούν την ορθή τάξη και να τους αποκαλείτε "μακρακιστές".

   Διαγραφή
  4. Αυτό το έγραψα πληροφοριακά για να γνωρίζεις ποια ήταν η γραμμή των ΓΟΧ πριν την ένωση με τους Κυπριανίτες. Αυτήν την αντιμετώπιση που είχαν ΓΟΧ απέναντι σ' αυτά τα ζητήματα πριν την ένωση αυτήν και μάς μεταλαμπάδευσαν.

   Διαγραφή
  5. Γνωρίζω την επί δεκαετίες πλανεμένη γραμμή πολλών ΓΟΧ και Ζηλωτών επί του θέματος. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι, εξ αιτίας του πολέμου που έκαναν στον μακαριστό π. Θεοδώρητο. Καιρός ήταν να την αποβάλουν, αλλά μερικοί ακόμη εμμένουν δυστυχώς. Η Ορθόδοξη Διδασκαλία με ακαταμάχητα Πατερικά επιχειρήματα, τα οποία σημειωτέον δεν έχει αναιρέσει κανείς, βρίσκεται στα βιβλία του εν λόγω πατρός "Η ευχαριστιακή συμμετοχή εν Αγίω Όρει" και "Όταν οι παραβάσεις γίνονται... παραδόσεις".

   Διαγραφή
 4. 1. Λοιπόν στο του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, πριν από το "Οὐ καθ’ ἑκάστην προσερχόμεθα, οὔτε τοῦτο διδάσκομεν, καθώς διαβαλλόμεθα" και μετά το "…Προσερχόμεθα εἰς τήν Θείαν Μετάληψιν, ὁ μέν βραδύτερον, ὁ δέ πυκνότερον, κατά τό ἑκάστῳ ἐγχωροῦν" υπάρχει μία φράση που την εξαφανίσατε! Η φράση αυτή είναι η εξής: "φρονοῦμεν δέ, ὡς ἐάν τις εὑρεθῇ τοῦτο ποιῶν μετά τῆς προσηκούσης δοκιμασίας, δέν θέλει προκριματισθῇ διά τήν συνέχειαν, ἔχων τούς Ἁγίους καί τήν ἰδίαν συνείδησιν δεφένσορας"!!!!!!! Λυπάμαι για την τακτική σας.
  2. Κι εσείς να μη το προσθέσατε στο κείμενο που δημοσιεύσατε το "να νηστεύωσι" υπάρχει αυθαίρετα, ενώ η εικόνα από το βιβλίο πιστοποιεί ότι ΔΕΝ υπάρχει. Λυπάμαι για την επιμονή σας.
  3. Ο παπάς δεν μπορεί να νηστεύει όλο το χρόνο, αλλά από τον λαϊκό απαιτείτε να νηστεύει όλο τον χρόνο για να μπορεί να κοινωνεί τακτικώς; Λυπάμαι για την αντορθόδοξη θέση σας.
  Για το μόνο πάντως που δεν λυπάμαι είναι πως αποχωρήσατε από τους ΓΟΧ. Είθε να σας ακολουθήσουν και άλλοι με τις ίδιες αντιλήψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον το «νηστεύσωσι» αναγράφεται στο κείμενο στη φωτογραφία, τότε από πού προκύπτει ότι το προσέθεσα εγώ;;Μήπως εγώ τύπωσα το βιβλίο;

   Δεν αποσιώπησα τίποτα από το κείμενο του Αγίου Αθανασίου, παρέθεσα το σημείο που ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μεταλαμβάνει κάποιος σε κάθε Θεία λειτουργία όπως αντίθετα διδάσκουν οι Μακρακιστές, Κυπριανίτες, αρκετοί ΓΟΧ κλπ.

   Υπάρχουν και άλλα χωρία στο άρθρο βλ. Αγίου Νικοδήμου περί προηγηθείσας μιας εβδομάδος νηστεία πριν την Θεία μετάληψη (κι αυτό εγώ το τύπωσα;)

   Οι κατηχήσεις των Κολλυβάδων περί συχνής Θείας μεταλήψεως αφορούσαν μια εποχή κατά την οποία οι μοναχοί και οι ασκητές κοινωνούσαν δύο φορές τον χρόνο.Αυτή η κατάσταση άλλαξε σταδιακά και επικράτησε η παράδοση στο Άγιο Όρος να κοινωνούν δύο φορές τον μήνα. Ωστόσο, οι Μακρακιστές, Κυπριανίτες και αρκετοί ΓΟΧ αυτή την διδασκαλία των Κολυβάδων την εφήρμοσαν σε συχνότητα καθημερινής μεταλήψεως. Γράφει πουθενά ότι οι λαϊκοί μπορούν να μεταλαμβάνουν σε κάθε Θεία λειτουργία όπως διδάσκουν οι Μακρακιστές και λοιποί ομοφρονούντες;

   Γράφει πουθενά ότι οι μοναχοί κοινωνούν κάθε ημέρα επειδή το μοναστήρι τελεί καθημερινά Θεία λειτουργία;

   Αναφορικά με τον Θ' Αποστολικό απομυθοποιήθηκε η διαστρέβλωση των Μακρακιστών όπως αποδείξαμε στο άρθρο.Αν υπάρχει έτερος Κανόνας που να υποστηρίζει την μετάληψη λαϊκών και μοναχών σε καθημερινή βάση (σε κάθε θεία λειτουργία) τότε αναμένω σχετική παραπομπή.

   Το τι πιστεύω γι΄αυτό το ζήτημα το κατέθεσα σε άρθρα και σε σχόλια. Αν και δεν είμαι υποχρεωμένος παρά ταύτα σου γράφω το εξής:

   Για το μοναδικό πράγμα που δεν με τύπτει η συνείδησή μου είναι γιατί δεν αποστέρησα την Θεία κοινωνία από κάποιον που είχε καταλύσει την προηγούμενη. Έχω κοινωνήσει πολλούς που είχαν καταλύσει την προηγούμενη (τρώγοντας ψάρια και κρέατα) εφαρμόζοντας την απαραίτητη οικονομία για χ, ψ λόγους, όμως οι Μκαρακιστές, Κυπριανίτες και αρκετοί ΓΟΧ το έχουν κάνει κανόνα πίστεως. Την αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά;

   Υ.Γ. Εγώ να δεις πόσο χάρηκα που έκοψα από τους ΓΟΧ Α.Ε που σας δουλεύουν όλους!

   Καληνύχτα και όνειρα γλυκά (Κυπριανίτικα)
   Αύριο πάλι πρώτα ο Θεός εδώ θα είμαστε να συνεχίσουμε...

   Διαγραφή
  2. Λυπάμαι, αλλά δεν καταλαβαινόμαστε. Στο μεν κείμενο που παραθέσατε υπάρχει, αλλά στο βιβλίο (όπως φαίνεται από την φωτογραφία) δεν υπάρχει.
   Υ.Γ. Τουλάχιστον χαιρόμαστε αμφότεροι.

   Διαγραφή
 5. Και μου πηρανε τη μυτη τα παϊδακια στα καρβουνα
  αλλα βλεπω υπαρχει λυση για αυριο, και θα φαω και θα κοινωνησω
  7 μερες νηστεια λεει ο Αγιος Νικοδημος στο Ι. Πηδάλιο, 3 μερες κατ΄ελαχιστον λεει η Συνοδος Κων/λεως, αλλα και τι εγινε ;
  Αφου αλλωστε η νηστεια δεν ειναι ιδια για ολους, καποιοι μπορει να εχουνε θεματα υγειας
  Κι οι Παπαδες τί ειναι ;
  πιο μαγκες ;
  Το θεμα ειναι οτι καποιοι δεν κανουνε οικονομια σε μια ειδικη κατασταση, αλλα προς παντες τους πελατες, καταπατωντας την Ιερα Παραδοση αλλά και το Ι. Πηδάλιο
  Οπως αλλωστε με εγκληματικο τροπο μαζευαν (γίνεται ακόμα ;) ολους τους πελατες καθε Τεταρτη απόγευμα και διαβαζαν εξορκισμους σε μεγαλα πληθη
  Για τη μιξη μετα γυναικος κι εκει μπορει να υπαρχουνε ειδικοι λογοι, που ξερεις εσυ που κρινεις τι ειδικες αναγκες μπορει να εχει ο ταδε Πιστος ;
  μπορει να εχει αυξημενη τετοστερονη, μπορει να έχει μεγάλη αναγκη να χαλαρωσει, το "μετά τῆς προσηκούσης δοκιμασίας" εσυ θα μας το ερμηνευσεις ;;

  Το λεει αλλωστε κι ο Αγιος Αθανασιος ο Παριος
  ἐάν τις εὑρεθῇ τοῦτο ποιῶν μετά τῆς προσηκούσης δοκιμασίας
  Μπορει δηλαδη να αρταινανε το τσουρεκακι με τον καφε το Σαββατο (μπροστα σε ολους) και ταυτοχρονα να βρισκονταν σε κατασταση νοερας προσευχης, πού το ξερετε εσεις που κρινετε ;
  Πρεπει να ευρισκονται και σε υψηλοτατη πνευματικη κατασταση για να κοινωνουνε ολοι αυτοι οι Πιστοι, "μετά τῆς προσηκούσης δοκιμασίας"...
  πώς δεν πηραμε πρεφα οτι υπαρχει τοση αρετη στην εποχη μας ;
  και με τοση αρετη, πώς φτάσαμε εδώ ;

  Και από το καθε 5 ημερες κατ΄ελαχιστον που λεει η Συνοδος Κων/λεως (που σαφως ειναι για ειδικες περιπτωσεις, αλλα φαινεται βρισκονται ολοι τους σε φάση προσηκούσης δοκιμασίας...), πώς προκύπτει το 3-4 φορές την εβδομάδα ;
  Πόσες ημερες εχει τελικα η εβδομαδα ;
  Ημουνα σιγουρος οτι οι Κυπριανιτες μπορουνε ακόμα και να τετραγωνισουνε τον κυκλο (μετα την αιρετικη θεση τους περι συμβολικου σφραγισματος και τον Αμβροσιο που επαναλαμβανε μονο τις τρεις καταδυσεις στο Βαπτισμα !!!), αλλά τωρα βλεπω θα μας εισαγαγουνε νεα δεδομενα και για την διαρκεια της εβδομαδας.
  Στην αντιχριστολογια τους περνανε επιλεκτικα κειμενα των Αρεθα και Ανδρεα Καισαρειας (αποσιωπώντας αλλα των ιδιων, αλλα και πολλών αλλων Πατερων) τα οποία κι ερμηνευαν κατά το δοκουν, οπως ακριβως δηλαδή εκαναν κι οι αιρετικοι.
  Το ιδιο βλεπω κανουνε κι εδω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μου λες "43χρονε" "απόφοιτε ΑΕΙ", εσύ τί σπούδασες; Ειρωνική Θεολογία;

   Διαγραφή
  2. Δεν σε ειρωνευτηκε προσωπικα, αλλα μονο αυτα που διδασκουν οι δασκαλοι σου.

   Μην ειρωνευεσαι λοιπον τον... 43χρονο.
   Εσυ δηλαδη τι εισαι; κανενας γεροντας 80χρονων;

   Δεν ειναι ηθικο να θηγεις προσωπικα τον αλλο, και μαλιστα στο διαδικτυο χρησιμοποιωντας προσωπικα του δεδομενα.
   Δεν το εχει κανει κανεις σε εσενα αυτο (τουλαχιστον σε αυτο το ιστολογιο) και φανταζομαι πως δεν θα σου αρεσε αν στο εκανε.

   Κι αν δεν φοβασαι και δεν σεβεσαι κανενα, αναλογισου εαν αυτο που κανεις ειναι ευαρεστο στον Θεο, ακομα και στην περιπτωση που υποστηριζες ορθες θεσεις της εκκλησιας.

   Μην εκμεταλευεσαι με τετοιο τροπο την ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ του ιστολογιου.

   Διαγραφή
 6. Καμποσο καιρο αφου φυγαμε απο το νεο το μαθαμε κι αυτο...οτι εαν δεν ειναι νηστεια, καταλυουμε και το πρωι μεταλαμβανουμε!!!!
  Πού αλλου; Σε ΓΟΧ-Κ (υπριανιτες!!!)

  Περαστικοι ημαστε απο εκει...ΕΥΤΥΧΩΣ!!!!

  Το ημερολογιακο δεν ειναι τιποτα μπροστα στην αποστασια του οικουμενισμου και παντος ειδους αποστασια.

  Τετοιες "οικονομιες"....ουτε στο νεο δεν ειχαμε δει!
  Αυτοι οι νεομερολογιτες....τοσο υπερζηλωτες πια...σαν προτεσταντες κανουν...
  (Οποια διαστρευλωσις!Θα ξεχασουμε κι αυτα που ξερουμε με δαυτους)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Απο την Π.Διαθήκη υπάρχει ο νόμος για τριήμερο νηστεία
  Πριν να παραλάβουν τον Νόμο

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ εαν για να παραλάβεις τον νόμο πρέπει να νηστέψεις 3 μέρες, όταν θα παραλάβεις [ κοινωνήσεις] τον Νομοθέτη δεν ισχύει τουλάχιστον το ίδιο;;

  Είπαμε, για τα χάλια μας δεν υπάρχει ακρίβεια, και πάμε με τις οικονομίες, το 3 μέρες νηστεία το κάναμε μία,
  αλλά όχι να το κάνουμε και καμία ημέρα νηστεία
  και την παρανομία Νόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όποιος διαβάσει την υποσημείωση του Αγίου Νικοδήμου στον ΙΓ΄ Κανόνα της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου (από εκεί και το επιχείρημα περί Νόμου και Νομοθέτη) βλέπει πως η Παλαιά Διαθήκη (συγκεκριμένα Εξ. ιθ΄, 45) δεν μιλάει για τριήμερη νηστεία τροφών, αλλά για τριήμερη αποχή από την συζυγική επαφή. Ακόμη μια διαστροφή λοιπόν, συγχαρητήρια...

   Διαγραφή
  2. Και στο νηπιαγωγείο γνωρίζουν ότι η τριήμερος νηστεία που όρισε ο Θεός ήταν αποχή από σαρκικά αλλά και από φαγητά.
   Τ’ ακούσαμε κι αυτό: αποχή από γυναίκες αλλά όχι από το super καύσιμο που σε οδηγεί στις γυναίκες.

   Τι είδους εγκράτεια και προετοιμασία θα ήταν αυτή με ψησταριές την στιγμή που κατέβαινε ο Θεός;;

   Ραντεβού τον Σεπτέμβρη να ξαναδώσεις

   μπες στον κόπο να ρωτήσεις και κανέναν αγιορείτη
   [ ακόμα και οικουμενιστή αν δεν εμπιστεύεσαι τους γοχ ] και θα δείς τι θα σου απαντήσει

   Αν δεν μπορείς να νηστέψεις πες το να τελειώνουμε και έλα να σε κοινωνήσω [ υποθετικά ]
   και Μην δογματίζεις άλλα αντ’ άλλων δημόσια

   Διαγραφή
  3. Είστε συκοφάντες και νομίζετε ότι όλα είναι θέμα αδυναμίας, γαστριμαργίας, πολυφαγίας και... ψησταριάς.
   Δυστυχώς καταντήσατε σαν τους Ευσταθιανούς της Γάγγρας που θεωρούσαν μόλυσμα το κρέας.
   Υ.Γ. Σε σας πάντως δεν θα ερχόμουν ποτέ να κοινωνήσω, διότι οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι πρέπει να κοινωνούμε από Ορθοδόξους και όχι από αιρετικούς κληρικούς.

   Διαγραφή
  4. Ποια συνοδος αποφανθηκε οτι ειναι αιρετικος οο π. Γρηγοριος;
   Γιατι απο ΓΟΧ μερια άλλα εχω ακουσει....

   Διαγραφή
  5. Αυτα ,αν τολμας, να πας να τα πεις στους ιερεις των αδελφων σου των νεοημερολογιτων που οριζουν στο ποιμνιο νηστεια πριν κοινωνησουν.

   Για ασχετους τελειως μας περνας και μας δουλευεις;;;

   Κανε ο,τι νομιζεις δικαιωμα σου.
   Ολα επιτρεπονται, αλλα δενωφελουν ολα...(απ.Παυλος)

   Διαγραφή
  6. Δυστυχως καταντησατε σαν τους Ματθαιϊκους που αποκαλουν τους αδελφους τους εικονομαχους διοτι δεν δεχονται αιρετικες εικονες σαν και αυτη που τη βλεπουν τα παιδακια και ρωτανε "ποιος απο τους δυο ειναι ο Θεος";
   ή προσκυνουν τους δυο ανθρωπους που βλεπουν...

   (Αν και αυτοι τις δεχονται τελικα...απλα αφορμη ψαχνανε για σχισμα ολοι...μοναχος σου χορευε.)

   Διαγραφή
  7. Δάσκαλε, η αγένεια και η συκοφαντία έχει και κάποια όρια! Παρερμηνεύεις συστηματικά τα γραφόμενα του π. Γρηγορίου, ο οποίος γράφει σε πολύ απλή και κατανοητή γλώσσα. Του προσάπτεις ισχυρισμούς που δεν εξέφρασε ποτέ (π.χ. με το μολυσμό από το κρέας) διαπράττοντας έτσι ιεροσυκοφαντία (με τις αντίστοιχες επιπτώσεις) και μάλιστα το κάνεις ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ!

   Τώρα αναφορικά με το τριήμερο στο Σινά, και μόνο που υποστηρίζεις ότι δεν υπήρχε εγκράτεια στο φαγητό φανερώνει τον βαθμό της ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ διαστρέβλωσης της Αγίας Γραφής από μέρους σου, γεγονός που καθιστά εσένα υπόλογο αιρέσεως και όχι τον π. Γρηγόριο.

   Ο Άγιος Νικόδημος στο Πηδάλιο γράφει ξεκάθαρα και είναι de facto ότι πρέπει να προηγείται μια εβδομάδα νηστείας πριν την Θεία μετάληψη, αλλά δεν ετόλμησες προφανώς να αποκαλέσεις αιρετικό τον Άγιο Νικόδημο ενώ για τον π. Γρηγόριο που απλώς αναπαρήγε την διδασκαλία του Αγίου επεφύλαξες αυτόν τον χαρακτηρισμό.

   Όσο αφορά στους Κολλυβάδες είναι δυνατόν να κήρυτταν το αντίθετο από αυτό που δίδασκε ο διδάσκαλος και ηγέτης τους Άγιος Νικόδημος;;;;

   Λίγη ντροπή και φόβος Θεού δεν βλάπτει….

   Διαγραφή
 8. Χριστός Ανέστη.
  Αγαπητοί παρατηρώ τον "διάλογο" σας σχετικά με το αναφερθέν θέμα και εκπλήσομαι.Βλέπω όχι μόνον την σχετική διαφωνία - επί θέσεων - αλλά και χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν ούτε σε Χριστιανούς πόσο μάλλον σε ΓΟΧ (αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση).
  Εκφράσεις του τύπου "ευτυχώς εσείς φύγατε και δεν είμαστε μαζί" μόνο σε Χριστιανούς δεν ομοιάζουν.
  Σήμερα μια τέτοια σημαντική ιστορική ημέρα - ως η Κυριακή της Σαμαρείτιδος - και πουθενά σε κανένα Ιστολόγιο και σε καμία Εκκλησία δεν ακούστηκαν ούτε δυό λόγια , έτσι ακόμη και για τους τύπους.Αυτή την Ιστορική ημέρα,την Κυριακή της Σαμαρείτιδος του έτους 1935 και πιο συγκεκριμένα την 13/26 Μαίου 1935 εξήλθαν εκ΄της Καινοτομίας οι τρείς Αρχιερείς (Φλωρίνης Χρυσόστομος,Δημητριάδος Γερμανός και Ζακύνθου Χρυσόστομος) με το ιστορικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Κολωνό Αττικής παρουσία 25.000,00 πιστών.Εκεί και με πορεία έπειτα προς την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου έγινε η Ομολογιακή Διακύρηξη και η αποκύρηξη της Κρατούσης Εκκλησίας του Νέου Ημερολογίου ως Σχισματικής.
  Ρήξαμε λήθη στην ιστορία μας και πουθενά για όλα αυτά δεν ακούεται τίποτα - εκτός και αν κάποιους βολεύει αυτή η κατάσταση - και σύντομα - αν δεν γίνεται ήδη - θα δρέψουμε τους καρπούς.
  Καλή σας συνέχεια και δύναμη.Χριστός Ανέστη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αληθως Ανεστη ο Κυριος!

   Ευχαριστουμε.

   Τεινουν να ξεχαστουν πολλα πραγματα εις το ονομα της "αγαπης".

   Διαγραφή
  2. Γεια σου Αδελφέ εν Ματθαίω!

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ ανώνυμε αληθώς ανέστη, ευχαριστούμε για την ιστορική υπενθύμιση και το γόνιμο σχόλιό σας. Έχετε δίκιο αλλά ενημερωτικά σας αναφέρω ότι τα έχουμε καταθέσει δεκάδες φορές τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρετε, έχουμε αναρτήσει και τις Εγκυκλίους του 1935 και 1950 και έχουμε απηυδήσει με τον αντίλογο ΓΟΧ!!! ότι ήταν λάθη του Φλωρίνης και ότι πίσω από αυτές τις Εγκυκλίους υπήρξε Ματθαιϊκός δάκτυλος που παρέσυρε τον Φλωρίνης. Πλέον έχουμε χάσει τα αυτονόητα, συζητάμε για το αν θα πρέπει να έχει νηστέψει κάποιος την προηγούμενη ημέρα για να κοινωνήσει και αυτοί οι άνθρωποι που τα υποστηρίζουν αυτά είναι ΓΟΧ, ούτε στο νέο δεν τα λένε αυτά. Μετά το ενωτικό κείμενο του 2014 οι Ορθόδοξες Εγκύκλιοι των ΓΟΧ δεν ισχύουν διότι δεν επικυρώθηκαν κι αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύουν. Αυτό πάλι σημαίνει ότι οι ΓΟΧ έχουν επίσημα πλέον την πίστη των Κυπριανιτών (δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε) εξού και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ μας μιας εκ των οποίων ήσασταν μάρτυρας (πταίσμα μπροστά στα άλλα ζητήματα).

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος6 Μαΐ 2018, 8:57:00 μ.μ.
   "Γεια σου Αδελφέ εν Ματθαίω!"

   Γειά σου κι εσένα! αδελφέ με το ...νέο.

   Διαγραφή
 9. Προς Δάσκαλο 6.16
  1.Το αιρετικός όπως αντιλαμβάνεσαι στο επιστρέφω στο πρόσωπο, άλλωστε Δεν με αγγίζει η συκοφαντία που έγραψες

  2. Είστε τόσο ορθόδοξοι οι ΓΟΧ, που από σωματείο της γειτονιάς, καταφέρατε να αναβαθμιστείτε σε θρησκευτική κοινότητα – σέκτα- στα γραφεία των ετεροδόξων και να πανηγυρίζετε στον ΟΛΠ από τα μικρόφωνα.

  Αυτό δεν θα τό έκαναν ΠΟΤΕ οι Αγιοι Πατέρες ούτε με φρικτά βασανιστήρια, αυτό το κάνουν μόνο οι αιρετικοί και σιμωνιακοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δάσκαλε, δεν αρμόζει ούτε ο λόγος ούτε ο τρόπος διαχείρισης του διαλόγου.
  Το να εκστομίζεις έναν ορθοδοξότατο Ποιμένα κατά αυτό τον τρόπο, θεωρώ πως εσένα κατακρίνει.
  Φυσικά δεν μου πέφτει λόγος, όμως σιχαίνομαι την υποκρισία, και έχω υποχρέωση στον λόγο Αληθείας.
  Από εμένα κράτα τούτη την μικρή εμπειρία.
  Πριν αποτειχιστώ από τους ΓΟΧ υπο τον Κο Καλλίνικο, είχα Πνευνατικό γιά πολλά χρόνια τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κο Θεοδόσιο.
  Για να Κοινωνήσω, μού επέβαλε αποχή 15 ημέρες από Κρέας, εβδομάδα από γαλοκτοκομικά, και 3 ημέρες άλαδες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο 15μερος περιορισμός από το κρέας, λόγω της γαστριμαργίας μου, με απομάκρυνε από την Θεία Κοινωνία σε περιόδους μη νηστείας, και γινόμουν τακτικότερος στις Σαρακοστές και όσο μπορούσα συχνότερα.
  Στο λογισμό μου ήξερα πως ήταν υπερβολή, όμως ποτέ δεν επέτρεψε ο Θεός να με τυλίξει ο λογισμός και να τον ακυρώσω, και πολύ περισσότερο να τον κατηγορήσω, όπως φτάνεις εσύ να καταλήγεις σε αυτά τά έκτροπα.

  Θα ήθελα επίσης να πω, πως όταν κοινωνούσα μετά από αυτή την προετοιμασία, ανάξιος κατά πάντα και κατά Χάρην, δεν υπήρχαν λόγια να περιγράψουν τα εσωτερικά μου συναισθήματα.
  Άλλη κατάσταση εκείνη η αυστηρή νηστεία, και τώρα που έχω αποτειχιστεί, προσπαθώ να ακολουθώ εκείνο το τυπικό της νηστείας πρό Θείας Κοινωνίας γιατί πολύ με αναπαύει.
  Αυτός λοιπόν ο αληθινός ποιμένας, με αυτήν την υπερβολική δόση νηστείας όπως πολλοί θα λέγαμε προ Θείας Κοινωνίας και θα τον κατακρίναμε, μόλις έφτασε στα αυτιά του τα περί ίδρυσης των θρησκευτικών νομικών προσώπων, χωρίς να διστάσει πάνω από 3 δευτερόλεπτα, ανασηκώθηκε από το κάθισμα και με βλέμμα μακρύ πρός τον ορίζοντα, και ας ήταν στην αίθουσα της Υπαπαντής, είπε δυναμικά το ΌΧΙ.

  Για να καταλήξω,
  το να κοινωνάτε καθημερινά, ψευδόμενοι ενώπιον του Δεσποτικού Σώματος και Αίματος ως πρός το μάντρωμα του ποιμνίου στο τμήμα των αντιχρίστων, και να μήν τινάζεσται στο ταβάνι από την βουκέντρα της συνείδησης λόγω της υπαγωγής στα ΘΝΠ, θεωρώ πώς υπάρχει χοντρό πρόβλημα, για να μην καταγγείλω πνευματικό θάνατο, από την κορυφή μέχρι τα νύχια.

  Τα υπόλοιπα έρχονται δευτερεύοντα, και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία νήστεψε 40 χρόνια με αφαγία στην έρημο για να Κοινωνήσει μία φορά των Αχράντων Μυστηρίων, καί από τα έργα μας και απο τα λόγια μας, φαίνονται οι προκοπές μας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.

Δημοφιλείς αναρτήσεις