σχόλιο ιστολογίου π.π. στο κείμενο του π.Παισίου - Κριτική σε αστήρικτες θέσεις


«ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

    Μᾶς ἐστάλη ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸν π. Παΐσιο. Σὲ αὐτό, παρὰ τὰ καλὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχει, δὲν ἀποφεύγει μὲ ὕφος Πάπα ὁ π. Παΐσιος νὰ ἀποφαίνεται γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Ἀποφαίνεται ὅτι οἱ ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Παλαιοημερολογίτες ἀποτελοῦν κι αὐτοὶ τὴν Μία Ἐκκλησία μαζὶ μὲ μᾶς, παρ’ ὅτι διέκοψαν τὴν σχέση τους μὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων ἀκολουθοῦσαν τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο (στὰ κείμενα τῶν πρωταιτίων τότε, δὲν ὑπήρχε οὔτε γιὰ δεῖγμα ἡ λέξη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ὅλη ἡ πολεμικὴ στηριζόταν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου) καὶ παρ’ ὅτι στὴ συνέχεια δημιούργησαν δικές τους Συνόδους.

 
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ π. Παΐσιος κατηγορεῖ  ἀναιτιολόγητα  τὸν π. Εὐθύμιο, κατηγορεῖ τοὺς ἀποτειχισμένους ὡς πλανεμένους καὶ γενικὰ ὅσους ἀποδεχόμαστε τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἰσχυρίζεται ὅτι σφάλλουμε. Φυσικὰ γιὰ προσωπικές του εὐθῦνες ὁ π. Παΐσιος δὲν λέγει τὸ παραμικρό, ὡς ἀλάθητος! Ὡσὰν ὁ π. Εὐθύμιος καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργήθηκαν ἐκτὸς τοῦ ἴδιου.
    Τὶς δεκάδες μελέτες –ποὺ ἐκτείνονται σὲ ἑκατοντάδες σελίδες– τὶς ὁποῖες ὁ π. Εὐθύμιος ἔχει γράψει (ὅπως καὶ ἄλλων πιστῶν), τὶς διαγράφει ὁ π. Παΐσιος, χωρὶς καμιὰ σχετικὴ μελέτη, μὲ μιὰ μονοκονδυλιά, κάτι ποὺ οὔτε ὁ Πάπας δὲν τόλμησε νὰ κάνει, γράφοντας: «εμμένει ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στην εσφαλμένη  θέση του περί παλαιού»!
    Καὶ τὶς μὲν θέσεις τοῦ π. Εὐθυμίου μόνο οἱ παλαιοημερολογίτες δὲν δέχονται (ἀφοῦ δι’ αὐτῶν ἀποδεικνύει τὰ σφάλματά τους) ἀποδέχεται ὅμως, τουλάχιστον ἕνα μέρος αὐτῶν τῶν ἐσφαλμένων θέσεων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ὁ π. Παΐσιος, παρότι οἱ Π.Η. σὲ κάθε μελέτη τοῦ π. Εὐθυμίου ἀπαντοῦσαν «ἄλλ’ ἀντ’ ἄλλων» (τὰ γραπτὰ ὑπάρχουν ἀναρτημένα στὸ ἱστολόγιό μας) καὶ δὲν κατάφεραν τελικὰ νὰ ἐκτιμήσουν μὲ ψυχραιμία καὶ διάκριση τὸ ἑνωτικὸ κήρυγμά του ποὺ συνίσταται στὰ ἑξῆς:
    Ἐμεῖς φύγαμε διὰ τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν σᾶς ζητοῦμε νὰ ἀλλάξετε ἡμερολόγιο. Ἀφοῦ λέτε ὅτι ὁ κοινὸς ἐχθρός μας εἶναι ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μποροῦμε νὰ συναντηθοῦμε στὸν ἀγώνα ἐναντίον του, ἂν φύγετε κι ἐσεῖς ἀπὸ τὶς παρατάξεις (διαλύσετε δηλαδὴ τὶς ἐπιμέρους «ἐκκλησίες» σας), καὶ ἂν δὲν θεωρεῖτε δόγμα τὸ Ἡμερολόγιο. Ἔτσι θὰ βρεθοῦμε ὅλοι σὲ ὀρθόδοξο ἔδαφος ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἐκκλησία.
   Αὐτὰ τὰ θεωρεῖ λάθος ὁ π. Παΐσιος καὶ ὑποστηρίζει ὅτι μιὰ νέα ἐκκλησιολογία· ὅτι οἱ παρατάξεις τοῦ Παλαιοῦ καὶ οἱ ἀποτειχισμένοι τοῦ
Νέου, «βρισκόμαστε στην Εκκλησία Του Χριστού και γι’ αυτό έχουμε και κοινωνία μεταξύ μας»!!!
     Ποῦ τὴν εἶδες τὴν κοινωνία μεταξὺ Π.Η. καὶ Νέου, πάτερ; Ζεῖς σὲ ἄλλο πλανήτη; Δὲν γνωρίζεις ὅτι δὲν κοινωνοῦν τοὺς ἀποτειχισμένους τοῦ Νέου, ΟΧΙ μόνο οἱ παρατάξεις τοῦ Παλαιοῦ, ἀλλ’ οὔτε ἀποτειχισμένοι ἐκ τοῦ Νέου; (ὅπως ὁ π. Σταῦρος Βάϊος). Καὶ ὄχι μόνο δὲν μᾶς κοινωνοῦν, ἀλλὰ κάποιοι θέλουν νὰ μᾶς ξαναμυρώσουν ἢ ἀκόμα καὶ νὰ μᾶς ξαναβαπτίσουν;
Κι ἀφοῦ γράφει ἄλλα διάφορα, πρὸς τὸ τέλος κάνει μιὰ βαρύγδουπη-παπικὴ δήλωση:
   «Εδώ θα ήθελα πλέον να εκφράσω και την βούλησή μου να αναλάβουν άλλοι πλέον την πρωτοβουλία που όταν θα τα βρουν στην βάση αυτή που παρουσίασα θα ξαναρθώ σε επικοικοινωνία μαζί τους».
     Ἔθεσε, λοιπόν,  ὅπως νομίζει, τὴν ΜΟΝΗ ΟΡΘΗ ΒΑΣΗ ὁ π. Παΐσιος, καὶ μᾶς λέγει πὼς σταματᾶ νὰ δημοσιογραφεῖ καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας γιὰ τὸ θέμα, ἕως ὅτου συμφωνήσουμε σὲ αὐτή, τὴ δική του καὶ μόνη ὀρθὴ βάση! Τότε καὶ μόνο τότε, θὰ καταδεχθεῖ νὰ ἔρθει σὲ ἐπικοινωνία μαζί μας!
Δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε ἐδῶ καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ ἄρθρου του, γιὰ τὰ ὁποῖα διαφωνοῦμε.
    Δημοσιεύουμε, λοιπόν, τὶς παραπάνω θέσεις μας καὶ τὰ τμήματα ἀπὸ τὸ ἄρθρο του, στὰ ὁποῖα ἀπευθύνεται ἡ κριτική μας (ὁ ἴδιος μᾶς τὸ ἀπέστειλε), ἀκολουθώντας τὴν συμβουλή του, ὅτι πρέπει νὰ ἐκθέτουμε δημόσια τὶς θέσεις μας,
    «όχι μόνο για να γνωρίζουν οι πιστοί που βγήκαν στον αγώνα της αποτείχισης τις ενέργειές μας αλλά και για να δίνουμε το περιθώριο σε όποιον διαφωνεί στα πλαίσια της αποτείχισης να αναπτύξει λόγο με επιχειρήματα και, μάλιστα, να τα εκθέτει γραπτώς για να είναι υπεύθυνος των όσων διατυπώνει»!


Σχόλια

 1. Βρε κόλλημα που εχουνε φαει με το νεο ημερολογιο, δεν το αποχωρίζονται με τιποτα...
  μπας και το εχουνε κανει οι ιδιοι δογμα και δεν μας το λενε ξεκαθαρα ;
  Το κειμενο του π. Παϊσιου, παρότι διαφωνω με την προσεγγιση που κατα βάση είχε (κι ας μην το καταλάβαινε αυτο ο π. Παϊσιος)
  "ας τα βρουμε καπου στην μεση και με βαση την πλειοψηφια" θεωρω οτι ειχε καλο υφος και διαθεση ενοτητας
  Λεπτομερειες δεν γνωριζω βεβαια για το παρασκηνιο,απλά λεω πως μου φανηκε
  Η απαντηση του ιστολογιου Π.Π. εχει ενα απιστευμενο μενος εξ΄αφορμης υμων, καθως δεν σχολιασαν σχεδον καμια αλλη θεση απο το κειμενο του π.Παϊσιου, αλλά τον περασαν απλα γενεες δεκατέσσερις, επειδή ειχε μια θετικη διαθεση προς υμας

  Όσο για τον πολυγραφότατο Π. Ευθύμιο, στο σχολιο μου αυτου του αρθρου φαινονται κι αλλες αντιφασεις στις οποίες εχει περιπεσει
  http://scripta---manent.blogspot.gr/2018/05/blog-post_42.html#comment-form

  Εχει γραψει μια πολυ ωραια μελετη για την α΄περιοδο της εικονομαχιας, προς της 7ης Οικουμενικης, για να καταδείξει την διακοπή κοινωνιας ακόμα και προς ΜΗ κεκκριμενη αιρεση, καθως υπήρχανε τοτε καταδικαστικες αποφασεις μονο απο Τοπικές Συνόδους και διευρυμενες αλλά ΟΧΙ από Πανορθοδοξη, δηλαδη από τις "Εκκλησιες εν ομονοία"
  Κι αυτο, για να αποδειξει το σωστο, δηλαδη την υποχρεωτικη διακοπη κοινωνιας απεναντι σε αιρετικο (κατεγνωσμενη αιρεση) προ καταδικης του (15ος κανονας)
  Και τωρα, στελνει Πιστους εν γνωσει να παντρευονται στους αιρετικους....(περισσοτερα στο σχολιο του link)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απόδειξη ότι το πρόβλημα δεν ήταν το ημερολόγιο αλλά ο Οικουμενισμός και η πραξικοπηματική παράβαση της μακραίωνης πατερικής παράδοσης είναι ακριβώς το ότι οι εν Ελλάδι παλαιοημερολογίτες διέκοψαν την επικοινωνία με τις άλλες τοπικές Εκκλησίες οι οποίες επικοινωνούσαν με τους σχισματικούς Νεοημερολογίτες καινοτόμους και Οικουμενιστές!Αν ήταν θέμα ημερολογίου θα συνέχιζαν να κοινωνούν με τις άλλες τοπικές Εκκλησίες που διατηρούσαν το παλαιό.

  Μιλάτε σοβαρά τώρα;;Πώς θα ενωθούν αυτοί που ακολουθούν το νέο με αυτούς που ακολουθούν το παλαιό επειδή εσείς ξυπνήσατε και φύγατε από την παναίρεση προχθές ακυρώνετε την πορεία της Εκκλησίας η οποία ήταν εν διωγμώ από το 1924;;

  Το τι ημερολόγιο ακολουθεί κάποιος είναι ένας σημαντικός δείκτης του αν βρίσκεται στην όντως διαχρονική Εκκλησία ή συντάχθηκε με τους καινοτόμους μασόνους του 1924.

  Δηλαδή αυτούς που θεωρείτε σχισματικούς τους αποδέχεσθε εν κοινωνία αρκεί να αποκηρύξουν τις "παρατάξεις" τους,( από εκεί που έλκουν την "ιεροσύνη" τους) και να ενωθούν μαζί με εσάς που προέρχεστε από την παναίρεση και το σχίσμα αρκεί να κουνάτε όλοι μαζί την σημαία της αποτείχισης διαμορφώνοντας ένα νέο Οικουμενιστικό μόρφωμα, ένα χαρμάνι;;Δηλαδή κηρύσσετε την θεωρία των κλάδων και της βαπτισματικής θεολογίας όπου όλοι μαζί πρώην σχισματικοί και αιρετικοί με Ορθοδόξους θα ανοίξετε το δρόμο για μια νέα εποχή αντιοικουμενιστικού αγώνος. Τολμώ να πω ότι μου φαίνεται τόσο αποκρουστικό όσο ο Οικουμενισμός.Εκτός κι αν αναθεματίσετε όλοι τον Οικουμενισμό και κηρύξετε άκυρα τα μυστήρια των Οικουμενιστών αλλά το κόβω ολίγον χλωμό γιατί η κυρίως πελατεία σας προέρχεται από εκεί και δεν θέλετε να την δυσαρεστήσετε με το να τους πείτε ότι πρέπει να μυρωθούν ή να βαπτισθούν....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Αν ήταν θέμα ημερολογίου θα συνέχιζαν να κοινωνούν με τις άλλες τοπικές Εκκλησίες που διατηρούσαν το παλαιό."

   Συγχαρητήρια, Κα Πολίτη, τούς συλλάβατε ἐπ' αὐτοφώρῳ νά ψεύδωνται! Δέν ἐνθυμοῦμαι νά ἔχῃ τονίσει κανείς ἄλλος μέχρι τώρα τό ἁπλοῦν αὐτό σημεῖον.

   Διαγραφή
  2. Κι εσείς κ. Χατζηνικολάου συν Θεώ έχετε συμβάλει τα μέγιστα στο να διαφωτισθούν πολλές ψυχές επί του παρόντος ζητήματος αλλά και επί του ΘΝΠ μέσω εκτενούς μελέτης- επιστολής και άλλοι τόσοι να στερεωθούν έτι περισσότερο. Σάς οφείλουμε πολλά!

   Διαγραφή
 3. το πραγματικό καρναβάλι αρχίζει πάντα όταν πέσουν οι μάσκες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και δεν ειδα πουθενα ο π.Παϊσιος να κατηγορεί τον π.Ευθύμιο
  Ίσα-ίσα μαλλον του εδωσε και περισσσότερα ελαφρυντικα από οσα επρεπε, λεγοντας σε γενικες γραμμες οτι φταινε οι υπολοιποι που δεν εχουνε εξηγησει με τον σωστό τρόπο στον π. Ευθύμιο για ποιο λογο πρεπει να επανελθουνε στο Πάτριο
  Και λέω περισσσότερα ελαφρυντικα από οσα επρεπε, γιατι ως γνωστον εχουνε προσπαθησει εδω και χρονια (και παλαιοτεροι αποτειχισμενοι) να του πουνε να γυρισει στο Πατριο κι ειναι ανενδοτος
  Ετσι ομως δημιουργουνε Σχισμα στους νεοαποτειχισμενους λογω του ημερολογιου...
  Και βλεπω την Π.Π. να θεωρει αυθεντια τον π. Ευθύμιο και για αυτο (εκτος υμών) θιχτηκε τοσο πολυ κι απαντησε ετσι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γράφει ἡ ΠΠ: "οἱ Π.Η. σὲ κάθε μελέτη τοῦ π. Εὐθυμίου ἀπαντοῦσαν «ἄλλ’ ἀντ’ ἄλλων»."

  Ἐκτός ἀπό κρυπτο-οικουμενισταί, οἱ τῆς ΠΠ λέγουν καί πελώρια ψεύδη! Εἰς σχόλιόν μου στήν ΠΠ τούς παρέπεμψα στό ἄρθρον μου "Ἡ δογματική διάστασις τοῦ ν.ἑ." Ἄλλα ἀντί ἄλλων γράφονται ἐκεῖ; Γιατί δέν τό ἀνῄρεσαν; Καί βεβαίως ἔχουν γραφῆ παλαιότερον, ἀλλά καί προσφάτως ὑπό τοῦ κ. Ν. Μάννη, πολύ καλύτερα ἄρθρα. Τί ἀπό ὅλ' αὐτά ἀνῄρεσαν οἱ τῆς ΠΠ; Τίποτε ἀπολύτως! Ἀντιθέτως, γράφουν συνεχῶς φοβερά ψεύδη (περί δῆθεν "ἡμερολατρείας" τῶν π.ἑ.) καί ἀσυναρτησίες περί Μακεδονικῶν ἡμερολογίων!!! Γιά ποιάν ἑνότητα νά μιλήσουμε μέ δαύτους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προς π.π.
  εαν έχετε ποδόλουτρο όπως το 99% τότε σαφώς πρέπει να βαπτιστείτε με τρεις καταδύσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.

Δημοφιλείς αναρτήσεις