ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥΣτο επονομαζόμενο ως «Πανορθόδοξο» Συνέδριο του 1923 το οποίο συνεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη από τον Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη όπου συνολικώς συμμετείχαν εκτός από τον Πατριάρχη άλλοι 9 Σύνεδροι από τις 10 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου, παρατηρούμε τα εξής:

Τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο Συνέδριο ήταν: η ημερολογιακή μεταρρύθμιση, η μετάθεση της εορτής των Αγίων που εμπίπτουν στις καθημερινές μέσα στην εβδομάδα για την πλησιέστερη Κυριακή, στα κωλύματα του γάμου, το ζήτημα του γάμου των κληρικών (γάμος των αρχιερέων, δεύτερος γάμος των εν χηρεία διακόνων και ιερέων, γάμος των ήδη χειροτονημένων αγάμων κληρικών), η συντόμευση των ι. ακολουθιών και η απλούστευση των αμφίων, αναθεώρηση των νηστειών, οι όροι διαλύσεως του γάμου, οι μικτοί γάμοι, τα ηλικιακά όρια χειροτονίας των κληρικών, τρόπος αποδοχής ετερόδοξων κληρικών, η δημόσια ενδυμασία των κληρικών κ.λπ.

Σχόλιο: Mήπως η παραπάνω θεματολογία ομοιάζει τρομακτικά με την ατζέντα της ληστρικής της Κρήτης;;;

ο Μελέτιος δεν είχε συμπεριλάβει εξ αρχής στο θεματολόγιο το ζήτημα του διωγμού στη Ρωσία. Είναι έκδηλο ότι για αυτόν είχαν μεγαλύτερη σημασία οι μεταρρυθμίσεις, παρά ο διωγμός της Ρωσίας.

Συζητώνται διάφορα σχέδια ημερολογίων και γίνεται λόγος για αλλαγή και του Πασχαλίου και όχι μόνον του εορτολογίου των σταθερών εορτών. Ο Αρχιεπ. Αναστάσιος αναφέρεται στον κίνδυνο ενότητος της Εκκλησίας, αν η εορτολογική ενότητα διασπασθεί, καθώς είναι δεδομένη η άρνηση των Ιεροσολύμων να αποδεχθεί νέο Πασχάλιο.

Η απάντηση που λαμβάνει από τον Πατριάρχη Μελέτιο είναι: «...ἐὰν Ὀρθόδοξοί τινες δὲν ἀπεδέχοντο τὴν ἀπόφασιν ἡμῶν, βεβαίως τὸ τοιοῦτον δὲν θὰ ἦτο μεν εὐχάριστον, ἀλλ᾽ οὐδόλως θὰ ἀπετέλει αἰτίαν τῆς μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων κοινωνίας, σὺν τῶ χρόνῳ δὲ θὰ ἐθεραπεύετο».

Είναι εμφανής η πρόθεση του Μελετίου να νομιμοποιήσει την μονομερή εφαρμογή του νέου ημερολογίου, και ίσως ακόμη και του νέου Πασχαλίου, πράγμα που ήταν, απ᾽ ότι απεδείχθη, και ο βασικός σκοπός του Συνεδρίου.

Σε κάποιο άλλο σημείο η παρέμβαση του Αρχιεπ. Αναστασίου αφορά στην υπενθύμιση ότι για τον υπολογισμό του Πάσχα πρέπει να λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψιν η απόφαση της Α´ Οικουμενικής Συνόδου, περί του μη συνεορτασμού του νομικού (εβραϊκού) και του χριστιανικού Πάσχα. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα Συνέδριο έξι Αρχιερέων θεωρεί ακόμη και υπό συζήτηση, μία απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Ο Αναστάσιος καλώς υπενθυμίζει τις δεσμευτικές αυτές διατάξεις για την Εκκλησία.

Κατά την Ε´ Συνεδρία της 23ης Μαΐου ο Πατριάρχης Μελέτιος υποδέχεται τον Αγγλικανό Επίσκοπο Gore, τον οποίο προσφωνεί καταλλήλως. Ο Gore, λαμβάνοντας τον λόγο, ομιλεί περί ενώσεως Ορθοδόξου και Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης του ανακοινώνει ότι συζητείται η ημερολογιακή μεταρρύθμιση και μεταξύ των άλλων λέγει: «Θὰ παρακαλέσῳ τὴν Ὑμ. Σεβασμιότητα νὰ ἀνακοινώσῃ εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας ὅτι εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ δεχθῶμεν τὸ νέον ἡμερολόγιον, τὸ ὁποῖον θὰ ἐξευρίσκετο ὑπὸ τῆς Δύσεως».

Εδώ ο Μεταξάκης δηλώνει την υποταγή του στις επιταγές των αιρετικών δυτικών κάνοντας το πρώτο βήμα της ενώσεως μέσω της ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως ενώ τις προηγούμενες ημέρες του Συνεδρίου αντιμετώπισε την αν όχι αρνητική τουλάχιστον σφόδρα επιφυλακτική στάση των λοιπών Συνέδρων να συνυπογράψουν την μεταρρύθμιση!Σε ποιους έκανε υπακοή λοιπόν ο Μεταξάκης, στους έτερους ιεράρχες και την διαχρονική συνείδηση και παράδοση της Εκκλησίας ή στα αντίχριστα αφεντικά του;;

Σελ 56-58 από
Mαντάλης, Γ. Σ. (2017). Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς από το 1917 μέχρι σήμερα. https://drive.google.com/file/d/1-gxZ5HHTqiNXtJ0ih_dSRNxBHVXCtizD/view


 Και κάποια ρητορικά ερωτήματα....

Δεν είναι θέμα πίστεως το αν κάποιοι ισχυρίζονται ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει ουδείς ομολογιακός αντίκτυπος για το γεγονός ότι αντίχριστοι μασόνοι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να νομοθετούν ενάντια στην διαχρονική βούληση των Πατέρων;; 

Και επειδή ο π. Ευθύμιος επικαλείται το επιχείρημα ότι στο πνεύμα των Πατέρων και των Συνόδων δεν συγκαταλέγεται το από ποιούς θεσπίζεται κάτι ή με ποιον σκοπό (
βλ. εικόνα που ακολουθεί), 
του απαντάμε το εξής :

Mας λένε λοιπόν κάποιοι ότι επειδή ήταν μασόνοι δεν δικαιολογείται η αποτείχιση των ΓΟΧ. Εδώ ο πατήρ Ευθύμιος φτάνει σε σημείο να κηρύττει ότι αν ένας πατριάρχης είναι μασόνος και επιβάλλει αντικανονικές μεταρρυθμίσεις που ανατρέπουν αποφάσεις Συνόδων και χιλιάδων χρόνων εκκλησιαστικής παράδοσης δεν δικαιολογείται η αποτείχιση κάποιων από αυτόν. Τι να πούμε για τον  Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη και σε κάθε περίπτωση Αγίου της Εκκλησίας που μας διδάσκουν το ακριβώς αντίθετο, εκτός κι αν ο ευλογήσας τον δίγαμο έκανε μεγαλύτερη ζημιά στην Εκκλησία από τους μασόνους που την έσχισαν το 1924. Εναντιώνεται λοιπόν σε όλη την άγιοπατερική Παράδοση που επιτάσσει να αποτειχιζόμαστε από όσους έχουν διεστραμμένο φρόνημα.

Είναι δυνατόν κάποιος αντίχριστος-μασόνος να θεσμοθετήσει υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού αφού όλου του το μένος και όλη του η ύπαρξη αφιερώνεται στο να την πολεμήσει, όπως αυτό και συνέβη με την περίπτωση των Μεταξάκη και Παπαδόπουλου;; Τότε μπορείτε να μάς αιτιολογήσετε το γιατί ο Παπαδόπουλος ούρλιαζε στην επιθανάτια κλίνη του ότι παρεσύρθη από τους μασόνους  και αναφωνούσε  «Έσχισα την Εκκλησία του Χριστού!!!.τι έκανα, θα με συγχωρέσει ο Θεός»;;; Τα προαναφερθέντα είναι δημόσιες δηλώσεις του π. Γ. Μεταλληνού στην τηλεόραση. Αν δεν σάς συγκλονίζει το γεγονός αυτό τότε δυστυχώς πολύ φοβούμαστε ότι δεν θα σάς αγγίξει κανένα άλλο επιχείρημα.  

Μήπως υπάρχουν και καλοί μασόνοι που συνεργάζεται το Άγιο Πνεύμα και δεν κάνουν κακό στην Εκκλησία ενώ κάποιοι άλλοι κακοί μασόνοι κάνουν;; Δηλαδή οι Μεταξάκης και Παπαδόπουλος δεν μάς ενδιαφέρει αν ήταν μασόνοι και το τι έπραξαν;;
Αν λ.χ. ο Χρυσόστομος Σμύρνης (που έχετε διεξάγει ολόκληρη εκστρατεία εναντίον της αγιοκατάταξής του) επέβαλλε την αλλαγή του ημερολογίου θα το αποδεχόσασταν ή και πάλι δεν θα σάς ενδιέφερε η μασονική του ιδιότητα;;; Η μήπως οι μασόνοι δεν είναι και οικουμενιστές ταυτόχρονα και δεν εξυπηρετούν την ατζέντα του οικουμενισμού ως εντεταλμένοι πράκτορες του αντιχρίστου;; Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν, αυτό το ξεχάσατε; 

Ποιά Οικουμενικη Σύνοδος αποφάσισε ότι η αντικανονικη αλλαγή του ημερολογίου που έγινε το 1923-24 είναι αποδεκτή, δεν έχει δογματικές διαστάσεις και δεν πειράζει που έλαβαν τις αποφάσεις αντικανονικά οι μασόνοι οικουμενιστες;  Μήπως η  Οικουμενικη Σύνοδος που συγκάλεσε και πραγματοποίησε αφ’ εαυτού του  ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς;

Και πως δικαιολογεί το γεγονός ότι επιλέγει με πάθος να υποστηρίζει το νέο ημερολόγιο απορρίπτοντας με μένος το παλαιό αλλά ταυτόχρονα μεταθέτει και την απόφαση σε μια μελλοντική Σύνοδο φάντασμα;; Αυτό είναι τουλάχιστον εμπαιγμός! Η Εκκλησία έχει παράδοση 1600 ετών επί του θέματος και όποιος αλλάζει την παράδοση της Εκκλησίας επί τούτω και μάλιστα με αποδεδειγμένο απώτερο σκοπό να εμποτίσει την παναίρεση στην Εκκλησία είναι αναθεματισμένος από την Ζ’ Οικουμενική.

Επικαλείται και τον Άγιο Νικόδημο που έχει ασχοληθεί ο ίδιος για το θέμα αυτό, δηλαδή το ημερολογιακό και καταδικάζει την διόρθωση της ισημερίας, ήτοι προσθαφαίρεση ημερών για αστρονομική διόρθωση του ημερολογίου  (βλ. νέο ημερολόγιο).

Αναφορικά με την περίπτωση που αναφέρει ο π. Ευθύμιος ότι πραγματικά Ορθόδοξοι επίσκοποι πήραν έναν κανόνα απ' τους αιρετικους, τον διαμόρφωσαν κ το ενέταξαν στην Ορθοδοξία αφότου έγινε Οικουμενική Σύνοδος και αποφασίστηκε ότι δεν προσκρούει στην Ορθόδοξη δογματική, αυτό δεν βρίσκει ανταπόκριση στην περίπτωση της αλλαγής του ημερολογίου.

Δεν αποφάσισαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες για το νέο ημερολόγιο,
Δεν συγκλήθηκε Οικουμενική σύνοδος που να ορίζει ότι καλώς έγινε η αλλαγή του ημερολογίου και ότι  δεν υπάρχουν δογματικές διαστάσεις. Παραβιάστηκε το δόγμα της λειτουργικής ενότητας που θέσπισαν οι Πατέρες! Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή το σχίσμα και όχι οι 13 μέρες καθαυτές.

Συμπερασματικά

Από πότε οι μασόνοι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στην Εκκλησία και εμείς να είμαστε στην υπακοή…  Είναι ανήκουστη αυτή η διεστραμμένη  διδασκαλία!
Ποια συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολο;; [ Αποστολικός Κανών 46ος ]
Από πότε συνεργάζεται το Άγιο πνεύμα με τον διάβολο;;

Το αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσουν  ένα ανίατο σχίσμα που κατέληξε στην σημερινή  παναίρεση. Το δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό του.

Eμείς δεν πιέζουμε κανέναν να αποδεχθεί τους λόγους των Αγίων. Όσοι επιθυμούν να είναι θιασώτες και συνοδοιπόροι των μασόνων ψευδεπισκόπων και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις τους είναι ελεύθεροι να πράξουν όπως ορίζει η συνείδησή τους ΑΛΛΑ εμείς δεν μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία με τέτοιους ανθρώπους. Επομένως, ο καθείς ας πορευτεί όπως νομίζει.


Δυστυχώς με ανθρώπους που διαστρεβλώνουν τα πάντα και είναι αμετανόητοι είναι αδύνατον να συζητήσουμε. 
Εμείς ακολουθούμε μόνο όσα αποφάσισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, οι Άγιοι και οι πραγματικά Ορθόδοξοι Πατριάρχες!

Ευχόμαστε καλή μετάνοια σε όλους και ενότητα εν Αλήθεια.

Κωνσταντίνος από το κανάλι στο youtube «ἵνα ὦσιν ἕν»

Σχόλια