Η απάντησή μας στους οικονομιστές αποτειχι(σ)μένους...Προσυπογράφω στα λεχθέντα του βίντεο [ τρολάρισμα]

Σχόλια