Τρικαμηνικής ανοησίας το ανάγνωσμα


Αν και κάθε φορά που ο γνωστός "ιερο... μονομάχος"[1]  π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στέλνει από το "σπήλαιό" του ένα νέο του άρθρο κατά των Γνησίων Ορθοδόξων, εμείς λέμε ότι είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαστε με τις ασυναρτησίες του, εν τούτοις κάθε φορά μας αναγκάζει να απαντούμε αφού μας εκπλήσσει όλο και περισσότερο με τα νέα απίθανα "επιχειρήματα" που εφευρίσκει εναντίον μας· επιχειρήματα τόσο έωλα, για όσους γνωρίζουν, αλλά τόσο επικίνδυνα για τη μεγάλη μάζα που εντυπωσιάζεται δυστυχώς με πομφόλυγες. Έτσι δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το νέο του άρθρο, που δημοσίευσε η "Πατερική Παράδοση"[2], η οποία δυστυχώς, ως δέσμια μιας νοσηρής γεροντολατρείας, δεν τολμά να εκφράσει αντιρρήσεις στον "Πάπα του Κισσάβου"...
Τί μας λέει λοιπόν ο π. Ευθύμιος στο νέο του άρθρο. Άκουσον, άκουσον! Δεν έχει σημασία λέει, το ότι Μασόνοι αποφάσισαν την αλλαγή του Ημερολογίου, γιατί η Εκκλησία στο παρελθόν δέχθηκε αποφάσεις Τοπικών Συνόδων, που έγιναν ακόμη και από αιρετικούς. Και μας φέρνει ως παράδειγμα, την Τοπική Σύνοδο της Αντιοχείας, στην οποία συμμετείχαν αρειανόφρονες. Μας κάνει επίσης μαθήματα ...Οικονομίας η οποία "ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν σωτηρία τῶν πολλῶν, καὶ ἰδίως τῶν ἀδυνάτων". Θεωρεί δε ότι η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1923 ασχολήθηκε με την "διόρθωσι ἑνὸς λάθους ἀστρονομικοῦ", ενώ κλείνει με τον εξής ...ακαταμάχητο παραλληλισμό για το Ημερολογιακό Ζήτημα:  "Εἶναι σάν, ἐπὶ παραδείγματι, τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐθνικοῦ μας νομίσματος ἀπὸ τὴν δραχμὴ εἰς τὸ εὐρώ, τὴν ὁποία καλῶς ἢ κακῶς ἔκανε ἡ πολιτεία, καὶ ἡ Ἐκκλησία δέχθηκε νὰ χρησιμοποιῆ τὸ εὐρὼ στὶς καθημερινὲς συναλλαγές της, διότι τὸ θέμα αὐτὸ κατ’ οὐσίαν οὐδεμία δογματικὴ ἢ σωτηριολογικὴ προέκτασι ἔχει".
Αγαπητοί φίλοι, δεν θέλουμε να μακρυγορήσουμε.
Όπως φαίνεται, για άλλη μια φορά, ο π. Ευθύμιος έχει μαύρα μεσάνυχτα. Για να δει λίγο φως χρειάζεται:  
α) Να διαβάσει, πρώτα από όλα, τα Πρακτικά της εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου του 1923 για να έχει μια στοιχειώδη γνώση του τί εκεί αποφασίστηκε, από ποιους και για χάρη ποίων[3].
β) Να αναλογιστεί γιατί ουδείς εκ των Αποτειχισθέντων από την επίσημη Εκκλησία, κατά τα 95 αυτά χρόνια που πέρασαν από την Ημερολογιακή Καινοτομία, δεν είχε αποσυνδέσει το Ημερολογιακό Ζήμτημα από τον Οικουμενισμό. Να αναλογιστεί επίσης γιατί έχει απομείνει μόνος του (εκτός αν θεωρεί τον εαυτό του ...Άγιο Μάξιμο Ομολογητή).
γ) Να εγκαταλείψει την υπερζηλωτική και απωθητική τακτική του τύπου "Οικονομία για μας, Ακρίβεια για τους άλλους", διότι δεν μπορεί να μιλά για Οικονομία στο θέμα του Ημερολογίου, όταν έχει καταφάγει τις σάρκες των Θεσσαλονικέων πατέρων, που ζητούν Οικονομία στην Αποτείχιση και αυτοί με το ίδιο επιχείρημα ότι αυτή "'αποσκοπεῖ εἰς τὴν σωτηρία τῶν πολλῶν, καὶ ἰδίως τῶν ἀδυνάτων".
δ) Τέλος, να ξαναδιαβάσει στο άρθρο του το σημείο στο οποίο γράφει σωστά πως η Τοπική Σύνοδος της Αντιοχείας "σύμφωνα μὲ τὴν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, ἔλαβε ἐπικύρωσι τῶν Κανόνων της ἀορίστως ἀπὸ τὴν 4η καὶ τὴν 7η Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ ὡρισμένως ἀπὸ τὴν 6η Οἰκουμενική" και ας μας απαντήσει, αν μπορεί, στο εξής ερώτημα: ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΛΑΒΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 1923;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Ως γνωστόν ο π. Ευθύμιος δεν αναγνωρίζει κανέναν άλλον κληρικό πλην του εαυτού του, ως ορθόδοξο, αλλά και δεν αναγνωρίζεται από κανέναν άλλον, γι  αυτό και δεν κοινωνεί κανείς μαζί του.
 
κρυφό σχολειό

Σχόλια