Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά ....τα χάπια μου Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ... 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
 video
ΕΘΝΟ -ΠΡΟΔΟΣΙΑ σε ΕΛΛΑΣ & ΙΣΡΑΗΛ

αττικα νεα

Σχόλια

 1. Κι όμως μπορεί...
  ''Εάν έν κράτος, εξαντλείται με διαμάχας και ταραχάς πολιτικάς ή με εμφυλίους έριδας, περιπίπτει εις το έλεος των εξωτερικών εχθρών και δύναται να θεωρείται ως ανιάτως χαμένον. Τότε, είναι εις την εξουσίαν μας...'' (Α' ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ).
  ''...Θα εμφανισθώμεν ως απελευθερωταί του εργάτου εκ του ζυγού τούτου, όταν θα του προτείνωμεν να εισέλθει εις τας τάξεις της στρατιάς των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, των αναρχικών, τους οποίους υποστηρίζομεν πάντοτε, υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης... Όταν δε δι' όλων των αποκρύφων μέσων τα οποία διαθέτομεν, δυνάμει του χρυσίου το οποίον είναι ολόκληρον εις χείρας μας, θα έχωμεν δημιουργήσει μίαν Γενικήν οικονομικήν κρίσιν, θα εξαπολύσωμεν ανά τας οδούς, ολόκληρα πλήθη εργατών εις όλας ταυτοχρόνως τας χώρας της Ευρώπης...'' (Γ' ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ).

  Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έρχεται στο νου, μια εξέγερση όλων των ''καταπιεσμένων'' ισλαμιστών σε όλη την Ευρώπη...
  Η πρακτική αυτή ονομάζεται ''υποκίνηση-πρόκληση'' ή ''προβοκάτσια'' και είναι τόσο απλή ως σύλληψη, όσο και μακραίωνη: Σου δημιουργώ το πρόβλημα (σου φορτώνω ανθέλληνες κυβερνήτες και υποκινούμενους αχυρανθρώπους) και κατόπιν προστρέχω ''αρωγός'', προτείνοντας λύσεις...
  Δεν εξετάζουμε την ορθότητα της ''συμβουλής'' (που είναι η πλέον ενδεδειγμένη), αλλά τις βαθύτερες επιδιώξεις της...
  Ο πάλαι ποτέ θυμόσοφος ελληνικός λαός, το αποτύπωνε σε μια λαϊκή παροιμία: Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται...
  Τί πιστεύουν και τί αισθάνονται οι Εβραίοι για τους Έλληνες, είναι αποτυπωμένο στα ''ιερά'' τους βιβλία (δεν χρειάζεται να επεκταθώ περί ''Hanuka'' και Αντιόχου Επιφανούς και ας μην αναφερθώ καν στους χριστιανούς). Οι Εβραίοι δεν ξεχνούν ποτέ, επιδεικνύοντας μία αξιοζήλευτη υπεραιωνόβια ιστορική συνέπεια, προς ευόδωση του στόχου τους, ο οποίος είναι: Μία Παγκόσμια κυβέρνηση, με παγκόσμιο κυβερνήτη τον ''μεσσία'' τους.
  Γεώργιος Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. " Λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνομος, ἵνα τί μελετᾷ κενὰ; ἵνα τί τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων, θανάτῳ κατεδίκασε; Μέγα θαῦμα! ὅτι ὁ Κτίστης τοῦ Κόσμου, εἰς χεῖρας ἀνόμων παραδίδοται, καὶ ἐπὶ ξύλου ἀνυψοῦται ὁ φιλάνθρωπος, ἵνα τοὺς ἐν ᾍδῃ δεσμώτας ἐλευθερώσῃ, κράζοντας· Μακρόθυμε Κύριε δόξα σοι. "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και οι ραββίνοι (υποκριτικώς βέβαια) κεκράξονται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου