ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΡΑΣΚΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟ



Αναφορικά με τον μη αναβαπτισμό που γράψατε
https://paterikiparadosi.blogspot.com/2018/06/blog-post_36.html#comment-form









Κανών Αποστολικός 46ος :

Όποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ήθελεν αποδεχθή ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών, ο τοιούτος προτάζομεν  να καθαιρεθεί. Επειδή ποίαν συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολον;   Ή πιστός μετά του απίστου;

Κανών Αποστολικός 47ος :

Επίσκοπος ή πρεσβύτερος τον κατά αλήθεια έχοντα βάπτισμα, εάν άνωθεν βαπτίση. ή τον μεμολυσμένο παρά των ασεβών εάν μη βαπτίση καθαιρείσθω…

Κανών Αποστολικός 50ος :

Ει τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα (3 καταδύσεις ), μιας μυήσεως επιτελέση αλλά εν βάπτισμα ( 1 κατάδυση ),  το εις τον θάνατον του Κυρίου διδόμενον καθαιρείσθω…

( σ.σ. Εάν με την 1 κατάδυση είναι άκυρο, τότε  το χωρίς καμμία, που μπορεί να σταθεί; )

Κανών Αποστολικός 68ος :

…τους γαρ παρά των τοιούτων (σ.σ. αιρετικών ), βαπτισθέντας ή χειροτονηθέντας, ούτε πιστούς, ούτε κληρικούς είναι δυνατόν. 










Δείτε ποιό είναι το Ορθόδοξο έγκυρο βάπτισμα και ποιό είναι το άκυρο βάπτισμα


Σχόλια