ΡΟΕΔ - ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ - όταν ήταν αιχμάλωτος με σταλινικές μεθόδους
Στο μήνυμα αυτό ο Μητροπολίτης λέγει μεταξύ των άλλων: «Ζούμε σε εποχή που εμένα μπορούν να με απαγάγουν και να ομιλούν εξ ονόματός μου. Εάν είμαι αιχμάλωτος δεν θα σας μιλάω για κανέναν θέμα. Να πιστεύετε μόνο την ζωντανή φωνή μου». Γι’ αυτό οι περί τον Αχιεπίσκοπο Λάζαρο επεδίωξαν να του μιλησουν τηλεφωνικώς (βλ. παράρτημα ΙΓ’).


ΕΤΕΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ
Στο μήνυμα αυτό ο Μητροπολίτης Βιτάλιος αναφέρεται στην αναγκαιότητα της αγάπης και της ειρήνης και της ενότητας και στα δεινά της διχόνοιας.


ΙΓ.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ-π.ΔΙΟΔΩΡΟΥ
(Εξ αυτής απορρέει ότι ο πραγματική του βούληση ήταν υπέρ του να προχωρήσουν σε χειροτονίες ο Αρχιεπίσκοπος λάζαρος με τον Επίσκοπο Βενιαμίν για να συγκροτήσουν Σύνοδο εντός Ρωσίας σε κοινωνία με αυτήν της Διασποράς.)


Σχόλια