ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΥΧΩΝΟΣ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΦΩΤΙΟΝ γοχ


(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΣΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΗΝ 13/26-2-2008)

† Φώτιος: Το 2001, οι Αρχιερείς Βιτάλιος, Λάζαρος, Βενιαμίν και Βαρνάβας, είχαν πραγματικά λόγο, κατά τους Ιερούς Κανόνες να αποχωρισθούν από την Σύνοδο του Μητροπολίτου Λαύρου;
† Τύχων: Είχαν. Ήταν η πορεία ενώσεως με το Πατριαρχείο Μόσχας. Δεν είχαν ρωτήσει το ποίμνιο της Ρωσίας που γνώριζε καλύτερα από όλους τι είναι το Πατριαρχείο Μόσχας. Ακόμη έγινε και η παράνομος αλλαγή του Μητροπολίτου. Οι Αρχιερείς Λάζαρος και Βενιαμίν, δεν είχαν λόγο να διακόψουν την κοινωνία με τον Βιτάλιο. Προσπάθησαν να τον πείσουν να ανακαλέσει την παραίτησή του και ήθελαν να συγκληθεί επί τούτου Σύνοδος υπό την προεδρία του Μητροπολίτου Βιταλίου και με τη συμμετοχή των Αρχιερέων Λαζάρου, Βενιαμίν και Βαρνάβα. Η προσπάθεια αυτή ματαιώθηκε από τους Βαρνάβα και Ζούκωφ.

 
† Φώτιος: Είναι γνήσιο το έγγραφο του Μητροπολίτου Βιταλίου δια του οποίου δίδει στους Αρχιερείς Λάζαρο και Βενιαμίν το δικαίωμα να προβούν σε χειροτονίες;
† Τύχων: Ναι είναι γνήσιο. Είναι ιδιόχειρο του ιδίου του Βιταλίου.
† Φώτιος: Υπάρχει κάποιο αντίγραφο;
† Τύχων: Υπάρχει δημοσιευμένη στο διαδίκτυο.
† Φώτιος: Το είχαν ανάγκη αυτό το έγγραφο;
† Τύχων: Κατ’ ακρίβειαν, δεν το είχαν ανάγκη, σύμφωνα με την εγκύκλιο 362 του Πατριάρχου Τύχωνος.
† Φώτιος: Κάτω από ποιές συνθήκες ο Μητροπολίτης Βιτάλιος υπέγραψε ιδιόχειρη δήλωση απορρίπτουσα τις χειροτονίες που ετέλεσαν οι Αρχιερείς Λάζαρος και Βενιαμίν;
† Τύχων: Το έγγραφο αυτό είναι καθ’ υπαγόρευσιν του Ζούκωφ και των ανθρώπων του. Υπάρχουν δηλώσεις του Μητροπολίτου Βιταλίου ότι ήθελε την αυτονομία της εντός Ρωσίας γνησίας Ορθοδοξου Εκκλησίας. Υπάρχει και μία χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος του Μητροπολίτου Βιταλίου στη οποία αναφέρει ότι γίνονται αγώνες εξουσίας μέσα στη δικαιοδοσία του. Την εγκύκλιο αυτή την σταμάτησαν στο Μάνσονβιλ, αλλά κυκλοφόρησε στη Ρωσία. Όταν αργότερα οι Βιταλίτες διασπάσθηκαν κατηγορούσαν αλλήλους ότι ασκούσαν πίεση στον Μητροπολίτη.
Τίθεται, ακόμη, και θέμα κανονικότητας των χειροτονιών του Μάνσονβιλ. Η πρώτη, του Επισκόπου Σεργίου, έγινε μόνο από τον Επισκοπο Βαρνάβα, παρουσία του Μητροπολίτου Βιταλίου. Η δεύτερη, του Επισκόπου Βλαδιμήρου, έγινε από τους Βαρνάβα και Σέργιο, εν απουσία και εν αγνοία του Μητροπολίτου Βιταλίου. Η τρίτη, του Επισκόπου Βαρθολομαίου έγινε από τους Σέργιο και Βλαδίμηρο εν απουσία και εν αγνοία τόσο του Μητροπολίτου Βιταλίου, όσο και του Επισκόπου Βαρνάβα. Γι’ αυτό και διασπάσθηκαν. Αργότερα έκαναν και άλλες χειροτονίες στο Παρίσι.
† Φώτιος: Γιατί ο Επίσκοπος Αγαθάγγελος δεν ακολούθησε τον Γέροντά του Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο;
† Τύχων: Ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος δεν ήθελε την χειροτονία του Επισκόπου Αγαθαγγέλου. Πιέσθηκε. Τα εξηγεί όλα σε ένα γράμμα του στον Μητροπολίτη Βιτάλιο. Ο Επίσκοπος Αγαθάγγελος το 2004 έστειλε γράμμα στον Πρόεδρο της Ουκρανίας εναντίον του Αρχιεπισκόπου Λαζάρου για να πάρει από αυτόν την Εκκλησία[15]. Δεν το κατώρθωσε. Υπήρχε μία προσωπική αντίθεση μεταξύ Αρχιεπισκόπου Λαζάρου και Επισκόπου Αγαθαγγέλου. Όταν ο Αγαθάγγελος προτίμησε να ακολουθήσει τον Λαύρο 20 ιερείς του αντιτάχθηκαν και τους έθεσε σε αργία και οι περισσότεροι από αυτούς ακολούθησαν τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο. Ο Αγαθάγγελος πίστεψε ότι θα είχε καλύτερες προοπτικές εάν ακολουθούσε τον Λαύρο. Δεν γνωρίζω πάντως ακριβώς τον λόγο. Ίσως δεν ήταν ακριβώς προσωπική η αντίθεση του Επισκόπου Αγαθαγγέλου με τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο. Ίσως ήταν ψυχολογικοί οι λόγοι. Ο Αγαθάγγελος προσελάμβανε κληρικούς του Πατριαρχείου Μόσχας που ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος απέρριπτε.
† Φώτιος: Μήπως φοβόταν τις συνέπειες από τα επιτίμια (πιθανόν καθαίρεση) από την Σύνοδο του Λαύρου και γι’ αυτό προτίμησε να περιμένει;
† Τύχων: Πιθανόν.
† Φώτιος: Υπήρξε κάποια δήλωση των Αρχιερέων Λαζάρου και Βενιαμίν (πιθανόν προ των χειροτονιών) αποκαλούσα τους Έλληνες Γ.Ο.Χ. ως «Νοβατιανούς και Δονατιστές»; Έχει ανακληθεί, η υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό στο μέλλον;
† Τύχων: Δεν γνωρίζω αυτήν την δήλωση. Πρέπει να δούμε πότε έγινε. Δεν γνωρίζω την ύπαρξή της.
6. † Φώτιος: Τι διαφορές έχουν οι Αρχιερείς Τύχων[16] και Αγαθάγγελος; Υπάρχει προοπτική ενώσεως;
† Τύχων: Ο Αγαθάγγελος δεν έχει Σύνοδο αλλά Υπέρτατη Αρχή[17]. Πήρε χειροτονία από τον Κυπριανό[18]. Ο Αλανίας Γεώργιος ήταν δικός μας κληρικός και ήταν ο χειροτονήσας τον Ανδρόνικο μαζί με τον Επίσκοπο Αμβρόσιο.
Η παράταξη του Αγαθαγγέλου είναι θεμελιωμένη σε ένα ψεύδος: στο έγγραφο που υπέκλεψε ο Ανδρόνικος από τον Επίσκοπο Δανιήλ[19]. Είχαμε αλληλογραφία με τον Αγαθάγγελο για να προλάβουμε το σχίσμα. Όμως το σχίσμα έγινε. Το ποίμνιό μας δεν θέλει τον Αγαθάγγελο, όμως όλα είναι δυνατά στο μέλλον.
† Φώτιος: Τι γνωρίζετε για τα ενδο-Γ.Ο.Χ. και τις παρατάξεις στην Ελλάδα και τι θα θέλατε να μάθετε;
† Τύχων: Για τα θέματα αυτά έχουμε σποραδικές πληροφορίες. Γνωρίζω ότι η Σύνοδος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου είναι ο κορμός των Γ.Ο.Χ., από τον οποίο απεκόπησαν οι διάφορες παρατάξεις.
† Φώτιος: Τι διαφορές έχουν οι Αρχιερείς Τύχων και Βαλεντίνος; Υπάρχει προοπτική ενώσεως;
† Τύχων: Δεν έχουμε επικοινωνία για καιρό. Οι Σουζνταλίτες έχουν καλούς Επισκόπους, έχουμε όμως ενδοιασμούς για το πρόσωπο του Βαλεντίνου. Δεν γνωρίζω για την κανονικότητά τους. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Αν υπάρξει ενότητα στο μέλλον θα  μπορούσε να ασκηθεί οικονομία.

[15] Μάλλον εννοεί τον καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης στην Οδησσό.
[16]  Απευθυνόμουν προς τον μεταφραστή.
[17] Αυτό άλλαξε τον περασμένο Νοέμβριο.
[18] Οι Ενιστάμενοι συνέπραξαν μαζί του για Επισκοπικές χειροτονίες.
[19] Ο Επίσκοπος Έριε Δανιήλ γέρων και σχολάζων επίσκοπος της Ρωσικής Διασποράς. Όταν συμφωνήθηκε η ένωσις Ρώσων Διασποράς – Πατριαρχείου Μόσχας, ο τότε Αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος επεσκέφθη τον Δανιήλ και απέσπασε την υπογραφή του εις έγγραφον που φέρεται να διαφωνεί με την ένωση και να εξουσιοδοτεί τον Επίσκοπο Αγαθάγγελο να συστήση Προσωρινή Υπερτάτη Διοικητικήν Αρχήν κατ' εφαρμογήν της αποφάσεως 362  του έτους 1920 του Πατριάρχου Μόσχας Τ'υχωνος και να αναλάβη τα ηνία της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς. Ο Δανιήλ αργότερα ισχυρίστηκε ότι ο Ανδρόνικος είχε υποκλέψει την υπογραφήν του και παρέμεινε με τον Λαύρο και μετά την ένωσιν αυτού με το Πατριαρχείον Μόσχας.

Σχόλια