Αν δεν υπάρχουν τρείς καταδύσεις τότε ΔΕΝ υπάρχει Βάπτισμα και το μυστήριο γίνεται εκ νέου - Πηδάλιο - αποστολικοί κανόνες Οικουμενικές αποφάσεις και οι σημειώσεις του αγίου Νικοδήμου Κανών Αποστολικός 46ος :
Όποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ήθελεν αποδεχθή ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών, ο τοιούτος προτάζομεν  να καθαιρεθεί. Επειδή ποίαν συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολον;   Ή πιστός μετά του απίστου;


Κανών Αποστολικός 47ος :
Επίσκοπος ή πρεσβύτερος τον κατά αλήθεια έχοντα βάπτισμα, εάν άνωθεν βαπτίση. ή τον μεμολυσμένο παρά των ασεβών εάν μη βαπτίση καθαιρείσθω…

Σημειώσεις αγίου Νικοδήμου Πηδάλιο  σελ.  5254  -  55

Κανών Αποστολικός 50ος :
Ει τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα (3 καταδύσεις ), μιας μυήσεως επιτελέση αλλά εν βάπτισμα ( 1 κατάδυση ),  το εις τον θάνατον του Κυρίου διδόμενον καθαιρείσθω…
( σ.σ. Εάν με την 1 κατάδυση είναι άκυρο, τότε  το χωρίς καμία, που μπορεί να σταθεί; )
Σημειώσεις αγίου Νικοδήμου Πηδάλιο σελ.  63  -  6465
απόφαση της Β’ Οικουμενικής σελ. 164

  
απόφαση της Δ’ Οικουμενικής σελ. 196 - 197
  τα ανωτέρω σφραγίστηκαν και ΣΤ Οκουμενική αλλά και 
 στην Πανορθόδοξη του 1756

 +Ιερομονάχου Καλλίστου Τζουλακίντζε
+Ιερομονάχου Γρηγορίου Ζιώγου

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις