Προς τους αποτειχισμένους και όσους πρεσβεύουν την εκκλησιολογία του βολέματος!Παρατηρώντας όλο αυτό το διάστημα τις εξελίξεις στο χώρο της αποτείχισης στον οποίο ανήκα για κάποιο χρονικό διάστημα - ικανό για να αντιληφθώ τι συμβαίνει- καταλήγω με πλήρη συναίσθηση και ευθύνη των λεγομένων μου στο ότι ο σύγχρονος «αντιοικουμενιστικός» αγώνας χαρακτηρίζεται από μία παράδοξη πραγματικότητα. Θα περίμενε κανείς απομακρυνόμενος από την κρατούσα Εκκλησία και την παναίρεση και γεμάτος δίψα για αγώνα ότι θα συναντούσε λαϊκούς και κληρικούς, βετεράνους στην αποτείχιση, οι οποίοι θα είχαν φρόνημα αγωνιστικό και μαχητικό σε όλο το φάσμα της ζωής τους, ότι θα υπέφεραν για την πίστη και ότι θα βίωναν ένα διαρκή διωγμό ένεκα της πίστεως. Αντ’ αυτού αντίκρυσα μία πολύ απογοητευτική κατάσταση όπου το κοσμικό φρόνημα είχε έντονη παρουσία (και δεν ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις) και είχε αναμειχθεί με έναν στρεβλωμένο τρόπο με τον αντιοικουμενιστικό αγώνα. Δηλαδή από την μία άκουγα κηρύγματα πύρινα, που ξεσήκωναν τα «πλήθη» και από την άλλη οι ίδιοι που κήρυτταν την ακρίβεια παρότρυναν τον κόσμο να συμβιβαστεί με το κοσμικό σύστημα!
Κι όχι μόνο έχουν συμβιβαστεί με το κοσμικό πνεύμα και δεν προπονούν το ποίμνιό τους στο να μαρτυρήσει αλλά προτρέπουν και τον κόσμο προκειμένου να τελέσει τα μυστήρια του γάμου, της βάπτισης κ.ό.κ. να πάει στους εχθρούς της πίστης, στους βλάσφημους παναιρετικούς, στους σταυρωτές του Κυρίου, σ’αυτούς που έχουν αναθεματίσει οι Πατέρες μας να τα τελέσουν!
Ενδίδουν στα κελεύσματα των λαϊκών τους οποίους αντί να ανδρώσουν πνευματικά τούς κάνουν υπακοή. Δηλαδή ο εκάστοτε κληρικός αντιοικουμενιστής αγωνιστής κάνει υπακοή στον ακατήχητο λαϊκό που μέχρι πριν λίγο καιρό κοινωνούσε με την παναίρεση!Κύριε ελέησον!

Για να το θέσω και πιο ξεκάθαρα ενώ από τη μία κηρύττουν ότι οι εν γνώσει κοινωνούντες με την παναίρεση κολάζονται αυτοί ως γνωστικοί που έπρεπε να προφυλάξουν το ποίμνιό τους γιατί αυτή είναι η «δουλειά» τους, τούς αποστέλουν στους παναιρετικούς να τελέσουν μυστήρια και κάποιοι λαϊκοί το έχουν και δίπορτο και κοινωνάνε και στα δύο στρατόπεδα εφόσον κανείς δεν τους ελέγχει! Οι κληρικοί που το κάνουν αυτό δεν συγκαταλέγονται στους εν γνώσει;; Επομένως κι αυτοί οι κληρικοί δεν κολάζονται ως ηθικοί αυτουργοί που ενώ γνωρίζουν τις σωτηριολογικές επιπτώσεις αποστέλουν τον κόσμο στο πνευματικό του θάνατο;;

Δεδομένων όλων των παραπάνω διαπιστώσεων με ασφάλεια μπορώ να ισχυριστώ ότι η πλειοψηφία των αποτειχισμένων επιδιώκει την δόξα του πολεμιστή αλλά όχι τον πόλεμο. Οι ήρωες της αποτείχισης μιλάνε στο ποίμνιό τους για τον πόλεμο αλλά δεν το εκπαιδεύουν να πολεμήσει, το έχουν παροπλισμένο. Οι περισσότεροι που αποτειχίζονται από την κρατούσα Εκκλησία ανησυχούν πρωτίστως για το πώς θα βολεύουν αγώνα και κοσμικό φρόνημα μαζί, δεν ανησυχούν για το πώς θα σωθούν ανεξαρτήτως κόστους. Δεν αγαπάνε τις αλυσίδες του Αποστόλου Πέτρου αλλά την δόξα του!

Χρύσα Πολίτη

Σχόλια