αρχές τού 1990 με τον επίσκοπο Ελβετίας Δαμασκηνό (Σαμπεζύ κλπ. σχετικά) - του Κυπριανού ΧριστοδουλίδηΘά ήταν κάπου εκεί στίς αρχές τού 1990, όταν, ημέρα Κυριακή, η ΕΤ 1 έδειξε συνέντευξη δημοσιογράφου μέ τόν τότε - πεθαμένος τώρα - επίσκοπο Ελβετίας Δαμασκηνό (Σαμπεζύ κλπ. σχετικά).
Σέ ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά μέ τήν Οικουμενική κίνηση καί τά "ανοίγματα" τών Ορθοδόξων, ο βετεράνος τότε τού Οικουμενισμού Δαμασκηνός, έδωσε τήν ακόλουθη απάντηση. Μέ έκανε νά ανατριχιάσω. Είπε : "Κυττάξτε νά δείτε, όλοι πιστεύουν σε θεό καί ο Οικουμενισμός ανταποκρίνεται σέ αυτό τό αίτημα, στό αίτημα τής πίστεως μέ διαφορετικές λατρευτικές εκφράσεις, που είναι ζήτημα δευτερεύον".

Άν θυμάμαι καλά, είχα γράψει κάτι σέ εφημερίδα, αλλά δεν δημοσιεύθηκε όπως πολλά άλλα. Η θρησκευτική ορθότητα καλά κρατούσε από τότε. Καλά κρατεί και σήμερα, διότι άν δεί κανείς τί δημοσιεύουν τά εκκλησιαστικά, τά θρησκευτικά καί τά νέου τύπου αποτειχισμένα ιστολόγια, γραφές σάν αυτή εδώ καί πολλές όμοιες αυτής, παραμένουν στόν προθάλαμο τών σχολίων χωρίς ποτέ νά αποτελούν κύριο άρθρο, έστω, μέ τήν υποσημείωση : "τό άρθρο εκφράζει τήν άποψη τού συντάκτη καί όχι τού Διαχειριστή τής ιστοσελίδας".

Τούτο μού θυμίζει τό "ερωτώ σε, έχε με παρητημένον". Τά εκκλησιαστικά ιστολόγια "γυνή έγημαν", τα θρησκευτικά "ζεύγη βοών ηγόρασαν", τά δέ νέου τύπου αποτειχισμένα αγρόν, "καί έχουν ανάγκην εξελθείν καί ιδείν αυτόν". Μετά από αυτά, ταιριάζει, σέ άλλους καί στόν γράφοντα, νά πούν τό "53 καί απήλθεν έκαστος εις τόν οίκον αυτού"(Ιν. ζ'). Ο ενδιαφερόμενος άς τό αναζητήσει, άν θέλει να μάθει πότε, πώς καί διά ποίους, ή ποιόν, ελέχθη.

Σχόλια