Η διαφορά του Ρωσικού βαπτίσματος
1.Στο Ρωσικό βάπτισμα ο άνθρωπος δεν αλείφεται εξ’ ολοκλήρου με λάδι, όπως γράφει στο ελληνικό  ευχολόγιο, παρά μόνον σφραγίζεται με λάδι στα αισθητήρια μέλη  του σώματος. 

2.Σε ομαδική βάπτιση μπαίνουν στην κολυμπήθρα άντρες και γυναίκες, ενώ στην Ελλάδα έχουμε παράδοση οι άντρες να βαπτίζονται χωριστά από τις γυναίκες. Τούτο σημαίνει ότι σε ομαδική βάπτιση θα γίνουν 2 μυστήρια ένθεν κι ένθεν.

Εδώ ακριβώς είναι το  ζήτημα. Η ελληνική εκκλησία πιστεύει ότι η κολυμπήθρα καθιστά τους βαπτιζομένους αδέλφια κατά σάρκα, που σημαίνει ότι κατόπιν δεν μπορούν να παντρευτούν, ενώ η Ρωσική εκκλησία πιστεύει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή δεν υφίσταται τέτοιο θέμα και ουδέν εμπόδιο υπάρχει.

Η αλήθεια πάντως είναι, ότι δεν υπάρχει πουθενά αποστολικός κανόνας που να απαγορεύει τις μικτές βαπτίσεις, γι αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι σ’ αυτό το θέμα οι Ρωσική διδασκαλία σφάλει.
Πάραυτα ο  γράφων βαπτίζει πάντα χωριστά σε ομαδικές βαπτίσεις.

+ΙΓΖ

Σχόλια