Ενα σχόλιο του Δ. Χατζηνικολάου και μια πολύ καλή πρόταση για τον αγώνα

απο το ιστολογιο κρυφό σχολειό [ συνέχεια των προηγούμενων σχολίων]

· 
Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε,

Συμφωνῶ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά γίνῃ μία πολυμελής ἐπιτροπή ἀγῶνος καί νά καθορισθῇ μία γραμμή ἀντιστάσεως στό ἀπόλυτον κακόν πού ἐπικρατεῖ στήν Ἐκκλησίαν καί γενικῶς εἰς τήν Ἑλλάδα. Ὅπως σοῦ ἐξήγησα σέ κατ' ἰδίαν μήνυμα, εὐχαρίστως θά συμμετεῖχα σέ μία τέτοια ἐπιτροπή, ὡς ἐλάχιστον μέλος, ἀλλ' ὄχι στόν ρόλον τοῦ Συντονιστοῦ, καθότι δέν διαθέτω ἡγετικά προσόντα, οὔτε τόν ἀπαραίτητον χρόνον. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή θά ὀργανώσῃ κληρικολαϊκές συνάξεις, τήν ἀνάγκην τῶν ὁποίων μοῦ ἐτόνισε προσφάτως ἐκλεκτός ἀδελφός, ἐνεργός στόν ἀγῶνα. Σ' αὐτές τίς συνάξεις θά καθορισθῇ ἡ στρατηγική ἀντιστάσεως. Ἄν κατάλαβα καλά, αὐτή ἦταν καί ἡ προτροπή τοῦ ἀγαπητοῦ καί Σεβαστοῦ π. Μεθοδίου τοῦ Ἐσφιγμενίτου, τήν ὁποίαν μοῦ ἔκανε προσφάτως εἰς τηλεφωνικήν συνδιάλεξιν πού εἶχα μαζί του, κατά τήν ὁποίαν μοῦ εἶπε περίπου τά ἑξῆς: "Ἐγώ δέν μπορῶ νά βγῶ ἔξω, ἀλλ' ἐσεῖς πρέπει νά ὀργανωθῆτε καί ν' ἀγωνισθῆτε." Συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι αὐτό πρέπει νά γίνῃ. Καί πάλιν, ὅμως, ὁ ὑποφαινόμενος, ὡς "χριστιανός τοῦ διαδικτύου" καί τίποτε περισσότερον, δέν θά μποροῦσα ν' ἀναλάβω πρωτοβουλίες, ἄν καί πιστεύω ὅτι ὅποιος τό πράξει θά ἔχῃ πολύν μισθόν παρά Θεοῦ. Γένοιτο.
Ο Μεθόδιος δεν μπορει να βγει εξω, συμφωνοι.
Αλλα μπορει να βγει εξω, οπως και βγαινει ο Γρηγόριος, και ενα σωρό άλλοι.
Τελος ας μας δωσει ο Μεθόδιος γραπτως τις κατευθυντηριες γραμμές 
και με υπογραφή δικη του.
Τι θα πει εσεις πρεπει να οργανωθείτε και να αγωνιστείτε;
Κι εσυ την ιδια υποχρεωση εχεις Μεθοδιε, και μάλιστα χιλιαδες φορες περισσότερο.

Σχόλια