Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την νεοημερολογίτικη μόδα, της κατάργησης της νηστείας ακόμα και της προηγούμενης ημέρας προκειμένου να μεταλάβει ο άνθρωπος

+ΙΓΖ

ΜΑΚΡΑΚΙΣΜΟΣ

Τα τελευταία  χρόνια βιώνουμε την  νεοημερολογίτικη μόδα, της κατάργησης της  νηστείας  ακόμα και της προηγούμενης ημέρας  προκειμένου να μεταλάβει ο άνθρωπος την επαύριο. Ηταν και αυτό ένα κατόρθωμα του Μακράκη εκτός από το τρισύνθετο.[ σώμα ψυχή και πνεύμα - αυτη την αίρεση την πρεσβεύει και η Ρωσική εκκλησία ]
Το επιχείρημα των Μακρακιστών είναι ότι από την στιγμή  που νηστεύεις τα καθορισμένα, τότε ο άνθρωπος δεν υπόκειται στην  προετοιμασία της προηγούμενης ημέρας. Δηλαδή το Σάββατο τρως κρέας και την Κυριακή κοινωνάς. Το  αυτό  και τις καθημερινές, τρως τα πάντα την Τρίτη και την Τετάρτη κοινωνάς.


Η  Μετάληψη  προυποθέτει  νηστεία.                                                                                     Όποιος  κηρύττει  αντίθετα  από  τους  κανόνες  και  την  παράδοση  της  Εκκλησίας  έχει  Ανάθεμα  από  την  7η  Οικουμενική  Σύνοδο.
Ρωτώ:  τι  παράδοση  έχουμε;  Πριν  την  μετάληψη Νηστεύουμε  η  τρώμε  κρέας;      ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Εν πρώτοις  ο  Αποστολικός  κανόνας  γράφει  το  Σάββατο  δεν νηστεύεται.   Δεν  γράφει  κατάλυσις  εις  πάντα. 
8ος  ποστολικός Κανόνας λέγει τά κόλουθα: «Ε τις πίσκοπος Πρεσβύτερος Διάκονος κ το καταλόγου το ερατικο, προσφορς γενομένης μή μεταλάβοι, τήν ατίαν επάτω· καί ν ελογος, συγγνώμης τυγχανέτω· ε δέ μή λέγοι, φοριζέσθω, ς ατιος βλάβης γενόμενος τ λα καί πόνοιαν μποιήσας κατά το προσενέγκαντος, ς μή γις νενέγκαντος».

·         Σχόλιο:  Δηλαδή να  πει τον λόγο  για τον οποίο δεν  κοινώνησε,  για να μην έχουν  οι  πιστοί άσχημους  λογισμούς  περί  αναξιότητας  του  Ιερέως

9ος  ποστολικός Κανόνας: «Πάντας  τούς  εσιόντας  πιστούς καί τν Γραφν  κούοντας, μή παραμένοντας  δέ τ  προσευχ καί τ  γί Μεταλήψει, ς  ταξίαν  μποιοντας  τ  κκλησί,  φορίζεσθαι  χρή».

·         Σχόλιο:   Αυτόν  τον  κανόνα τον  έχουν  κάνει  σημαία  οι  Μακρακιστές.                           
 Ρωτώ:  Που  γράφει  για  υποχρεωτική  Μετάληψη;
Ο κανόνας γράφει γι’ αυτούς που φεύγουν πριν την Μετάληψη, « Μη  παραμένοντας » το οποίο  είναι  ο ορισμός της  ασέβειας,  καθώς  δημιουργεί   αταξία, δεν  γράφει πουθενά  για  υποχρεωτική  θεία  κοινωνία.

Εξ’ αφορμής  των  ομαδικών βαπτίσεων  πολλοί  δεν είχαν την ανάλογη  κατήχηση γνώση και ευλάβεια, με αποτέλεσμα  να  μην τηρούνται τ’ αυτονόητα,  δημιουργώντας ταραχή  στην  Εκκλησία. Αυτό  άλλωστε  συμβαίνει  ανά  τους  αιώνες, αυτό  συμβαίνει  και  σήμερα….  Σ’  αυτές  τις περιπτώσεις αναφέρεται ο κανόνας και όχι στην υποχρεωτική θεία  κοινωνία.                                                                                                         O  9ος   κανόνας  έχει  ερμηνευθεί  κατά  το  δοκούν  από  κάποιους  που  βολεύονται  να   κοινωνάνε  χωρίς  προετοιμασία.
                                    

Ο Νικόδημος  παρατηρε: «Συνέχειαν τς Θείας Μεταλήψεως διδάσκει παρόν Κανών…   Πς  γάρ  ο  θεοι  πόστολοι  θελαν  νά νομοθετήσουν  πργμα  δύνατον; 
 πειτα  Κανών  δέν λέγει  «καθ’ κάστην»,  λλά  «τούς  μή μετέχοντας  τ  Θεί  Μεταλήψει» 
Δηλαδή  να  Μετέχουν  όλοι  παρευρισκόμενοι  και  συμπροσευχόμενοι.

Ο  Νικόδημος  ορίζει  1  εβδομάδα  νηστεία  πρίν  την  Μετάληψη - Πηδάλιο


66ος   Κανόνας τς γίας Στ’ Οκουμενικς Συνόδου, πιτάσσει τήν καθημερινή Θεία Κοινωνία   κατά  τήν  Διακαινήσιμο βδομάδα.                                                                                                    Νικόδημος γιορείτης - ς μάθουν ο τωρινοί Χριστιανοί, ποίαν μέν γίαν ζωήν μεταχειρίζοντο κενοι ες τάς γίας ταύτας τς ναστάσεως μέρας καί ποίαν ν το ναντίου τακτον ζωήν ζιν ατοί τώρα καί ς διορθωθον.

·         Σχόλιο:  κοινωνούσαν  καθημερινώς  την  Διακαινήσιμο,  διότι  συν  τοις  άλλοις  των  αρετών και  του Μαρτυρίου,  εγκαταβίωναν  για  8  ημέρες  στην  Εκκλησία  καθώς  δοξολογούσαν  τον  Θεό  νυχθημερόν.
Σήμερα  ποια  είναι  η  αγία  ζωή  των  χριστιανών;

Κολλυβάδες -  θανάσιος Πάριος: 
Ο καθ’ κάστην  προσερχόμεθα, οτε  τοτο  διδάσκομεν, καθώς  διαβαλλόμεθα·
Προσερχόμεθα ες τήν Θείαν Μετάληψιν, μέν βραδύτερον, δέ πυκνότερον, κατά τό κάστ γχωρον

Πατριάρχης Καλλίνικος Γ’ καί  Σύνοδος  το Πατριαρχείου  ΚΠόλεως.
 «Ο ερες δέ που χουσιν νορίτας, νά διδάσκωσιν ατούς νά μεταλαμβάνουν ες τάς Τεσσαρακοστάς το χρόνου καί νά προσέρχωνται μέ καθαράν καρδίαν καί συντριβήν καί ελάβειαν ες τήν Θείαν Κοινωνίαν. άν δέ θελήσωσι νά κοινωνήσωσι καί λλην φοράν ξω πό τάς Τεσσαρακοστάς τάς γίας, πτά  μέρας πέντε - τό λιγότερον – νά νηστεύσωσι  καί νά κούωσι τήν καθημερινήν κολουθίαν ες τάς κκλησίας νά τήν διαβάζωσιν ες τά σπήτιά τους.   Ες νάγκην δέ, ς νηστεύσωσι καί τρες μέρας    μόνον, προετοιμαζόμενοι μέ τήν Θείαν ξομολόγησιν   


ΑΠΑΝΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ σελ 479

Εάν δε [οι ενορίτες]  θελήσωσι να κοινωνήσωσι και άλλοτε εκτός των αγίων τεσσαρακοστών …εις ανάγκην δε ας νηστεύωσι και τρεις ημέρας μόνον προετοιμαζόμενοι με την θειαν εξομολόγησιν, οι δε έχοντες γυναίκας να εγκρατεύωνται και από της σωματικής μίξεωςΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε τι διαφέρουμε εμείς  απο τους πραγματικούς  χριστιανούς;

Ποιος  δίνει  την  δεκάτη  από  τον  μισθό  του  στους  Ζητιάνους;  Ποιος  διακονεί  εθελοντικά  τον  ασθενή; Ποιος  ομολόγησε  ορθοδοξία  στην  δουλειά  του  και  απολύθηκε; Ποιος  ομολόγησε  ορθοδοξία  σε εκκλησιαστικές αρχές  και  εξουσίες;  Ποιος  υπέστη  διωγμό;  Ποιος  έδωσε  στο  κοινό  ταμείο  όλη την  περιουσία  του;
( Θυμίζω τι  έπαθαν ο  Ανανίας  και  η  Σαπφείρα  επειδή   δεν  έδωσαν  όλη  την  περιουσία  τους  στο  κοινόβιο αλλά κράτησαν ένα χωραφάκι για τα γεράματα).
Ποιος  Χριστιανός  έχει  απέναντι  τον  Μουσουλμάνο  και ομολογεί Χριστό ενώ ξέρει ότι  θα  του  πάρει   το  κεφάλι;  Ποιος  χριστιανός  έζησε  να  του  βιάζουν  τα  παιδιά  μπροστά  στα  μάτια  του, αλλά δεν αρνήθηκε τον Χριστό; 
Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους   στην  αρχαία  Εκκλησία  είχαν  την  καθημερινή  μετάληψη   και  μάλιστα  χωρίς  νηστεία.

Τι  σχέση  λοιπόν  έχουν  οι  σημερινοί  Χριστιανοί  με  τα παραπάνω  που  περιγράψαμε;

 Αλλωστε  οι  νηστείες  καθιερώθηκαν  αιώνες  αργότερα  για  την  κατάντια  των  χριστιανών. Το  ίδιο  ισχύει  και  για  το  αντίδωρο. Επειδή οι  χριστιανοί  ήταν  ανάξιοι  να  κοινωνήσουν  καθιερώθηκε  το  αντίδωρο,  μετά  από  700  χρόνια.

Τέλος, εφ’  όσων  οι  θιασώτες  της  καθημερινής  κοινωνίας επικαλούνται  επιλεκτικά  τον  νόμο,  να  προτείνουμε και εμείς  την  κατάργηση  του  νηπιοβαπτισμού, την κατάργηση των νηστειών, την  κοινωνία  των  πιστών  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  μεταλαμβάνουν  οι  Ιερείς  κλπ.   Έτσι  γινόταν  τότε, άρα  έτσι να  κάνουμε  και  εμείς  σήμερα.


Όπως  καταστράφηκαν  τόσες  γραπτές και άγραφες παραδόσεις, έτσι τώρα  καταργήθηκε η  προετοιμασία  πριν την μετάληψη, και αργότερα θα καταργηθούν και όλες οι νηστείες όπως οι Παπικοί Αγγλικανοί κλπ  βήμα βήμα γίνονται όλα.
Σχόλια