Σύγχρονη Βαβυλώνα

   Διακοπή μνημοσύνουμνημόνευση. Αποτείχιση – εντός των τειχών. 
Ενίοτε και επί τα αυτά. Έγκυρα Μυστήρια–άκυρα Μυστήρια. Συνένωση με τον επίσκοπο–ένωση με τον Χριστό. Παλαιό ημερολόγιο–Νέο ημερολόγιο. Σωτηρία εν τη πίστησωτηρία εν αγάπη. Παλαιά Ρώμη–Νέα Ρώμη. Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία–Ρωμαιοκαθολική Παπική«Εκκλησία». ΑνατολήΔύση. Αιρετικοί–ετερόδοξοι. Εκκλησίεςαιρέσεις.

    Χριστιανικές ομολογίες–αντίχριστες δοξασίες. Βάπτισμα παντούβάπτισμα ένα. 
Δύο πνεύμονες–μία ανάσα. Ευλογημένη υπακοή–υπερευλογημένη ανυπακοή. Προσευχή άχρι καιρού–κομποσκοίνι εντός ιερού. Διαμαρτυρία–επανάσταση. Ζηλωτές–μετριοπαθείς. Μαχητές–χλιαροί. Γνήσιοι–μολυσμένοι. «Σύνοδος» ληστρική–Σύνοδος Αγία. Μάρτυρες –προσκυνημένοι. Θαρραλέοι–φοβισμένοι. Αναμονή–Πράξη. Λογική–αλογία. Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Πάπας–Καταραμένος διά Διαβόλου λύκος φοβερός. Κόκκινες γραμμές–Πράσσειν άλογα. Έμφυλα στερεότυπα–άφυλα βλαστήματα. Παρελάσεις πατριωτικές–παρελάσεις υπερηφανίας. Γάμοι ορθόδοξοι–γάμοι μεικτοί. 
Πρόσωπο–άνθρωπος. Εκκλησία–κράτος. Χωρισμός–διακριτοί ρόλοι. Θρησκευτικά μαθήματα–συγκρητιστικά  ιδεολογήματα. Νηστεία ορεκτική–νηστεία εγκρατευτική. Διαφωτισμός–Διασκοτισμός. Ευρωπαϊκός Ουμανισμός – Ρωμαίικος ανθρωπισμός. Κρίση–ευκαιρία. Οικονομία–καταστροφή. 
Παλαιοκομματισμός–κυβερνητικός συνασπισμός. Προοδευτισμός–οπισθοδρόμηση. Ειρήνη–πόλεμος.  Προβληματισμός–εφησυχασμός. Εγρήγορση–νωθρότητα.
πατερική παράδοση

Σχόλια