π.Φώτιος - ΔΙΑΚΟΠΗ μνημόνευσης του επισκόπου του - video


                                                  video  https://youtu.be/JqPgOvLLFgA

                                       https://www.youtube.com/watch?v=VNy3PWVYFVk

ο παιδαγωγος

Σχόλια