Οφειλόμενη τοποθέτηση περί της ακοινωνησίας του π. Μακαρίου απο τους fake ορθοδόξους+ΙΓΖ

Τον  ομολογητή Μοναχό Μακάριο Κουτλουμουσιανό, τον οποίο τον έκαναν ακοινώνητο οι  fake  ορθόδοξοι  πρωην  συναγωνιστές του,  τον κάνουμε  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ εμείς.
Εάν κάποιος έχει επικοινωνία με τον Μοναχό Μακάριο, τότε παρακαλούμε να τον ενημερώσει  ότι:
Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος από αυτή την στιγμή  θα  μνημονεύει στα δίπτυχα  τον ομολογητή  Μοναχό Μακάριο καθώς θα φροντίσει να ενημερώσει  και  τους απειροελάχιστους  κληρικούς  ΓΟΧ  που εξακολουθούν να πιστεύουν  στους κανόνες του Πηδαλίου και όχι στους  σύγχρονους  θολογόγους  αιρετικούς που κηρύττουν  την αίρεση της διεύρυνσης της εκκλησίας εκτός Εκκλησίας, ανατρέποντας το Πιστεύω που ορίζει Μια Εκκλησία με σωτηριολογικά μυστήρια.

 Ειχα κανονίσει να παω στην κληρικολαική στο Αιγαιο με κάποιους κληρικούς ΓΟΧ
Κατόπιν όμως δημόσιας δήλωσης  σε κάποιο ιστολόγιο,  των fake ορθοδόξων, περί αποκήρυξης του  ομολογητού ορθοδόξου Μοναχού για εμας δεν υπάρχουν πλέον.
Δικαίωμά  τους να ζήσουν ως ολιγόπιστοι, όπως και το 95% των σημερινών fake ΓΟΧ.

Εμείς δεν έχουμε την εκκλησιολογία «ολίγον έγκυος» αυτή  την διδασκαλία την χαρίζουμε  σ’ αυτούς που αγωνίζονται να επικυρώσουν τα μυστήρια των βλάσφημων οικουμενιστών, είτε είναι αποτειχισμένοι, είτε είναι εντειχισμένοι. 
Σε αντίθεση με τους  ομολογητές Πατέρες οι οποίοι αγωνίστηκαν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει Χριστός στην αίρεση....  βασανίστηκαν  αχρι θανάτου γι’ αυτή την ορθόδοξη  αδιαλαξία τους, λες και δεν ήξεραν να πουν:  δεν βαριέσαι, μπορεί να’ ναι κι έτσι

Η πίστι μας είναι  καθαρή  και  Αδελφός μας apriori όποιος  συμφωνεί με τα κάτωθι:

Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, διότι σωτηρία είναι η Εκκλησία, διότι σωτηρία είναι ή αποκάλυψη της οδού για τον καθένα που πιστεύει στο όνομα του Χριστού. Αυτή η αποκάλυψη βρίσκεται μόνο στην Μια Εκκλησία του Πιστεύω.
Κατά σταθερή διδασκαλία της Εκκλησίας έξω απ’ αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία.                                  Extra ecclesiam nulla salus.
Αυτός είναι ο καθιερωμένος τύπος προς έκφραση της μεγάλης αυτής αλήθειας. Στην  Μια Εκκλησία υπάρχει ο Σωτήρας και λειτουργεί η λυτρωτική χάρη του.

Πολλές  αιρέσεις  ισχυρίζονται, ότι αποτελούν «Εκκλησίες». 
Αλλ' εάν ο όρος «Εκκλησία» διατηρεί κάποιο νόημα, τότε  πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας τι εννοούμε.   Είναι δηλαδή η  Εκκλησία απλώς ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι;  Τι είδους  δεσμό μπορεί να έχουν αυτές οι «εκκλησίες » με τους Αποστόλους; Εμείς  πιστεύουμε ότι  με  τον ορισμό Εκκλησία, εννοούμε το Μοναδικό Σώμα, στο οποίο ο Ιησούς αποτελεί την κεφαλή.
Οι ειδωλολάτραι, οι άπιστοι και αποστάται που υπάγονται στον Οικουμενισμό  είναι ποτέ δυνατόν να αποτελούν το Σώμα του Χριστού και να έχουν την Χάρι του Αγίου Πνεύματος;;;
Οι αιρετικοί και σχισματικοί δεν έχουν την Θεία Χάρι διότι αμάρτησαν ενώπιον του Αγίου Πνεύματος και έχει αποδειχθή η κακία της απιστίας των, που είναι ενάντια προς την αληθινή πίστι του Χριστού.
«Ούτοι εισίν οι αποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεύμα μη έχοντες» (Ιούδα 19-20).

Διαίρεσις, της Εκκλησίας  σε ασθενείς  και υγείς  είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον.  Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη.  Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν  αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη του θεανθρωπίνου σώματός της. 
Η Ορθοδοξία με την λέξη αίρεση ξεχώρισε την αλήθεια από το ψέμα, οριοθετώντας  τα  σύνορα  της Εκκλησίας του Χριστού.
Η Εκκλησία του Χριστού   είναι μόνο μία   και μοναδική.  Εν τω Κυρίω Ιησού δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πολλά σώματα, κατά τον ίδιον τρόπον δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν  εν αυτώ πολλές Εκκλησίες.  Εν τω θεανθρωπίνω αυτού σώματι η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, όπως ο Θεάνθρωπος, ο  Χριστός, είναι ένας και μοναδικός.
 
Πόσες Μια Εκκλησίες  υπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό  χώρο;;;


Στην Καινή Διαθήκη, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος υποσχέθηκε από τον Θεό να δοθή σ' όλους αυτούς που θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό (Ησαΐου 44,3 Πραξ. 11,17). Ιδιαίτερα δόθηκε στους Αγίους Αποστόλους (Ιωάν. 20,22 Πράξ. 1,8).
Στην  δαιμονολατρία  του οικουμενισμού υπάρχει το  άγιο Πνεύμα του Χριστού;; 

H Ληστρική του Κολυμπαρίου, κυριολεκτικά κατέλυσε «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» καὶ «ἐπ᾽ ἐκκλησίας»,  την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας, αναγνωρίζοντας  τις αρχαίες κατεγωσμένες αιρέσεις ως εκκλησίες,  και αναγνωρίζοντας  τα μυστήριά τους,  Βάπτισμα,  μικτούς γάμους κλπ
Η Πανορθόδοξη  της Κρήτης  αφού αποδέχθηκε τους αιρετικούς στο τέλος θεσμοθέτησε και  την δαιμονολατρία του ΠΣΕ νομιμοποιώντας  το Προτεσταντικό συνονθύλευμα  όλων των αιρέσεων και δαιμονολατριών, εξευτελίζοντας  τα δόγματα της Μοναδικής αλήθειας της Ορθοδοξίας, μιας  και  τώρα υπάρχει επίσημα  παντού σωτηρία.  Αυτή η δαιμονική διδασκαλία  αχρηστεύει  την Σταυρική θυσία του Χριστού,  ως μια άχρηστη πράξη. [ και όλων των αποστόλων,  μαρτύρων, ομολογητών και πιστών ]
Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Σε πιστότητα προς την κοινή κλήση μας, θα επιζητήσουμε μαζί την πλήρη ορατή ενότητα της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας όταν θα εκφράσουμε την ενότητά μας γύρω από τη μία Τράπεζα του Κυρίου (In faithfulness to this our common calling, we will seek together the full visible unity of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church when we shall express our unity around one Table of the Lord)».

Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι:  η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν είναι η Αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά η νέα «Εκκλησία του Οικουμενισμού» η αλλιώς η Πράσινη Παγκόσμια Θρησκεία του Σατανά, ο οποίος είναι ο «Κύριος» αυτού του κειμένου και η προγραμματιζόμενη Τράπεζά του είναι η «Τράπεζα των δαιμονίων».
Το Βλάσφημο κείμενο της Κρήτης στὴν παράγραφο 19 αναφέρεται επαινετικὰ στὴν συμμετοχὴ των Ορθοδόξων Εκκλησιών στό  «Παγκόσμιο Συμβούλιο εκκλησιών»
Εγραψαν : «Ἔχουν (οι Ορθόδοξες Εκκλησίες) βαθεῖαν τὴν πεποίθησιν ὅτι αἱ ἐκκλησιολογικαὶ προϋποθέσεις τῆς Δηλώσεως τοῦ Τορόντο (1950), τιτλοφορουμένης
 «Ἡ Ἐκκλησία, αἱ Ἐκκλησίαι καὶ τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν» εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας διὰ τὴν Ὀρθόδοξον συμμετοχὴν εἰς τὸ Συμβούλιον».


Στήν ίδια παράγραφο αναγνωρίζεται οτι υπάρχει «εκκλησία εκτός της Εκκλησίας» καί οτι το βάπτισμα των αιρετικών είναι έγκυρο.
Γράφεται επί λέξει : «Ὅλαι αἱ Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι, περιλαμβανομένης καί τῆς Ρωμαϊκῆς, δέχονται ὅτι δέν ὑπάρχει πλήρης ταὐτότης μεταξύ τοῦ εἶναι μέλος τῆς παγκοσμίου (καθολικῆς) Ἐκκλησίας καί τοῦ εἶναι μέλος τῆς ἰδίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας, ἀναγνωρίζουσαι ὅτι ὑπάρχουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἐκτός τῶν ὁρίων (extra muros), ὅτι οὗτοι κατά διαφορετικόν τρόπον (aliquo modo) ἀνήκουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἀκόμη ὅτι ὑπάρχει «ἐκκλησία ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας».
Ἡ ἀναγνώρισις αὐτή ἐκδηλοῦται διά τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι, πλήν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, δέχονται ὡς ἔγκυρον τό Βάπτισμα, τό τελεσθέν ὑπό ἄλλων Ἐκκλησιῶν».

Γράφεται, επίσης, στην «Δήλωση» Τορόντο:  οι αιρέσεις έχουν «στοιχεία της αληθούς Εκκλησίας» και «ίχνη Εκκλησίας», τα οποία είναι «ισχυρά μέσα, με τά οποία ενεργεί ο Θεός».
Δηλαδή έχουμε την πλήρη ανατροπή της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας.

Επομένως, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η «Εκκλησία του Χριστού», αλλὰ ενα κομμάτι  της «Εκκλησίας», γι’ αυτό δια της επικοινωνίας με τοὺς άλλους αιρετικούς, νὰ μετέχουν κι αυτοί στὴν «Εκκλησία τοῦ Χριστού».

Δυστυχώς υπάρχει και άλλη μακράν χειρότερη βλασφημία, καθώς σε  άλλη παράγραφο της «Δηλώσεως» Τορόντο έγινε ἀποδεκτό ότι:
χωρὶς τις άλλες «εκκλησίες» δηλαδή  την πανσπερμία των αιρέσεων, το Σώμα του Χριστού δεν έχει οικοδομηθεί ούτε  ανακαινισθεί, αλλὰ αυτὸ γίνεται, όταν έχουμε σχέση με τοὺς άλλους.
Γράφει επὶ λέξει ἡ «Δήλωση»  Τορόντο : «Αἱ Ἐκκλησίαι-μέλη εἰσέρχονται εἰς πνευματικὰς σχέσεις, διὰ τῶν ὁποίων ζητοῦν νὰ μάθουν παρ᾽ ἀλλήλων καὶ νὰ βοηθοῦν ἀλλήλας, ὅπως οἰκοδομηθῇ τὸ Σῶμα Χριστοῦ καὶ ἡ ζωὴ τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνακαινισθῆ».


ΤΗΣ  Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΩΝ Δ’
Και ούτος ο παρών κανών παρομοίως με τον ανωτέρω  διαλαμβάνει για τους κληρικούς εκείνους οπου ήθελαν αποστατήσει και η κατ’ ιδίαν η και δημοσίως ήθελαν τολμήσει  να φρονώσιν  η να διδάσκωσι  το δόγμα του Νεστορίου και του ομόφρονος Κελεστίου, λέγων ότι εκρίθη δίκαιον  από την αγίαν Σύνοδον, να είναι οι τοιούτοι από τον βαθμόν τους [σ.σ. της Ιεροσύνης] καθηρημένοι. 

ΚΑΝΩΝ  Ζ’
…Εκείνοι δε όπου τολμήσουν  η να συνθέσουν άλλο σύμβολο της πίστεως, η να πραβάλλουσιν αυτό  εις το φανερόν, και να προσφέρουν εις τους Ελλήνων και Ιουδαίων και αιρετικών επιστρέφοντας  προς την της αληθείας  επίγνωσιν, οι τοιούτοι ει μεν επίσκοποι ώσι, και κληρικοί, να είναι της επισκοπής  και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί, να αναθεματίζονται. Παρομοίως δε και όσοι φανερωθούν πως φρονούν καθ’ αυτούς η διδάσκουν τους άλλους τα μιαρά και αιρετικά περί της ενανθρωπήσεως  του μονογενούς Υιού του Θεού  του Νεστορίου δόγματα, τα περιεχόμενα εις την υπ’ αυτού μεν συντεθείσαν έκθεσιν  πίστεως, κομισθείσαν  δε εις την  Σύνοδον ταύτην από τον Πρεσβύτερον Χαρίσιον και ούτοι λέγω, ει μεν επίσκοποι ώσι και κληρικοί, να είναι καθηρημένοι, και της επισκοπής  και του κλήρου  απόβλητοι, ει δε λαικοί να αναθεματίζονται, ως προείπωμεν.


ΕΡΩΤΗΣΗ:
Αυτός που συνθέτει  άλλο σύμβολο της πίστεως είναι καθηρημένος. 
Αυτός  που  καταργεί «το εν Βάπτισμα» αναγνωρίζοντας τα βαπτίσματα όλων των αιρετικών  τι είναι;;  [ 1993 Balamand   2016 Κολυμπάρι ]

Αυτός που διδάσκει το δόγμα του Νεστορίου είναι καθηρημένος. 
Αυτός που  διδάσκει  ότι οι Μονοφυσίτες, οι Παπικοί και όλες  οι αιρέσεις είναι  ορθόδοξες  εκκλησίες τι είναι;;       

Από πότε  είμαι υποχρεωμένος  να μου επικυρώσει η επόμενη Οικουμενική  την άπαξ’ παραδοθείσα πίστι, και τα  διαπιστευμένα δόγματα του Χριστού;;;
Τότε να περιμένω να μου επικυρώσει και το ευαγγέλιο.

Επιτρέπεται να  διδάσκει  η ορθόδοξη Εκκλησία ότι δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, αλλά  αυτή βρίσκεται στις θρησκείες  - δαιμονολατρίες όλων των μελών του ΠΣΕ;;;
Και αυτή η δήλωση δεν στοιχειοθετεί  apriori  ανάθεμα και καθαίρεση;;

Αυτός που τελεί μνημόσυνα στους Μουσουλμάνους τι είναι  ορθόδοξος η σατανάς;;
Αυτός που αναγνωρίζει Ιεροσύνη σε επισκοπίνες Προτεστάντισες τι είναι;
Αυτός που αναγνωρίζει Ιεροσύνη σε Παπικούς Αγγλικανούς [ δογματικά Σοδομίτες] τι είναι; 
Αυτός που αναγνωρίζει σωτηρία  σε δαιμονολάτρες τι είναι;
Αυτός που αναγνωρίζει σωτηρία σε Αντίχριστους Μουσουλμάνους και Ραβίνους τι είναι;
κ.ο.κ.

Τι δεν γνωρίζει η Εκκλησία από τα ανωτέρω  και θα πρέπει να μας γνωστοποιήσει και επικυρώσει η επόμενη Οικουμενική;;;

                    

Σχόλια