Ο Αμβρόσιος Easy Rider                                        https://www.youtube.com/watch?v=QyH-32V-sQ4

scripta manent: Ευχαριστώ την Θεοδώρα για την αποστολή του Βίντεο

Σχόλια