ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ με το Ιουλιανό - το κελί του +ΙΓΖ


                                              Πλατυτέρα - τοιχογραφία του +ΙΓΖ

Σχόλια