Προφητεία που εκπληρώνεται - Στάρετς Ανατόλιος της Οπτινα
                             video   https://www.youtube.com/watch?v=Zs9tD-KlmnI

Σχόλια