Επειδή πολλά γράφονται στο ιντερνετ από αναρμόδιους - Ενωτικό κείμενο ΓΟΧ 2014
Επιστροφή  στην Εκκλησία
1.Ἡ φαρµογ τς Οκονοµίας, ταν γίνονται δεκτο οαρετικο κα σχισµατικο σ Κοινωνία μ τν κκλησία, δν σηµαίνει οτε στ λάχιστο τι κκλησία ναγνωρίζει τν γκυρότητα κα τ παρκτ τν μυστηρίων ατν, τ ποα χουν τελεσθε ξω π τ Κανονικ κα Χαρισματικ ριά[38] Της.
4. γία ρθόδοξη κκλησία ποτ δν ναγνώρισε πολύτως κα ξ ποστάσεως[39], οτε κατ᾿ κρίβειαν, οτε κατ᾿ Οκονομίαν, τ μυστήρια τ ποα τελονται κτς Ατς, φ᾿ σον δηλαδ ατο ο ποοι τελον ατο ο ποοι μετέχουν στ μυστήρια ατ παραμένουν στος κόλπους τς διαίτερης αρετικς σχισματικς Κοινότητάς τους.
5. ρθόδοξη κκλησία, μ τν φαρμογ τς Οκονομίας ποκλειστικ κα μόνο ταν δέχεται μεμονωμένα πρόσωπα Κοινότητες, τ ποα εναι κτς Ατς, λλ χουν πνεμα μετανοίας[40], ποδέχεται[41] μόνο τν (ξωτερικ) τύπο το μυστηρίου, τ ποο προέρχεται π αρετικος σχισματικούς, ἐὰν βεβαίως ατς χει τηρηθε νόθευτος, εδικ μάλιστα σ σχέση μ τ βάπτισμα, κα ζωοποιε τν τύπο ατ μ τν Χάρη το γίου Πνεύματος, ποία νυπάρχει σ Ατήν, μέσ τν φορέων τς πληρότητας τς ν Χριστ ληθείας Ατς, δηλαδ τν ρθοδόξων πισκόπων.

Σχόλιο  Ιερομομνάχου  Καλλίστου Τζουλακίντζε
Τα παραπάνω τα υπέγραψε η Εκκλησία ΓΟΧ το 2014  και όχι εμείς.
Οποιος  είναι μέλος  της Εκκλησίας  ΓΟΧ  και  αντιστρατεύεται  τα παραπάνω, τότε  δεν ξέρει για ποιόν λόγο είναι στην Εκκλησία ΓΟΧ και καλά θα κάνει να ρωτήσει  επίσημα  την Σύνοδο.

Σχόλια