ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μέσα στη σημερινή αποστασία, στην ποικίλη κρίση της Εκκλησίας, πολλοί Ορθόδοξοι πιστοί προσπαθούν να προσεγγίσουν – κατανοήσουν θεωρητικά και πρακτικά, τις θεμελιώδεις πνευματικές αντιστάσεις της Εκκλησίας (υπό το φως των Πατέρων) έναντι του Οικουμενισμού. Πολλοί θέλουν μια αγωνιστική τοποθέτηση στην ιστορική – θεολογική περιοχή της ορθόδοξης πνευματικότητας, που να οδηγεί στην εν Χριστώ σωτηρία.

Υπάρχουν, βέβαια και πιστοί, που εστιάζουν την προσοχή τους σε μεμονωμένες πατερικές θέσεις, χωρίς να λάβουν υπ’ όψη τους και το συμπληρωματικό υλικό της θεολογίας – ιστορίας, μένοντες μόνο στο προσωπικό μεταμορφωτικό και αναγεννητικό μήνυμα της πατερικής σκέψης και διδασκαλίας.

Η δεύτερη αυτή κατηγορία των Ορθοδόξων λειτουργεί, συνήθως, υπέρ του Οικουμενισμού.


Εκεί τους οδηγούν κάποιοι Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχοί ή λαϊκοί. Θέλω να πιστεύω, ότι κάποια σχόλια (3) στην εργασία – άρθρο μου στην Επιστολή (243) του Μ. Βασιλείου (28-4-17) στο Ορθόδοξο αγωνιστικό ιστολόγιο «ΟΜΟΛΟΓΙΑ», ανήκουν σε πιστούς της πρώτης κατηγορίας.

Ο πρώτος «Ανώνυμος – 28/4/2017 – 12.10 μ.μ.» αναφέρεται στον 15ο κανόνα της ΑΒ Συνόδου και υποβάλλει το ερώτημα: «Για τον συγκεκριμένο κανόνα της ΑΒ συνόδου ποιος Πατέρας μίλησε, τον ανέλυσε και τι είπε;».

Απαντά ο ίδιος: «Έχουμε την ερμηνεία του Αντιοχείας Θεοδώρου (1190), του Αγ. Νικοδήμου (1790), του Νικοδήμου Μήλια, του π. Επιφανείου, του Αγ. Παϊσίου και των αποτειχισμένων». Τελειώνει με την όχι εύστοχη (εκκλησιαστικά) φράση: «Διαλέγετε και παίρνετε κατά το συμφέρον υμών».

Η φράση αυτή έχει έντονο οικονομικό – κοινωνικό χρώμα – υπόσταση και όχι σωτηριολογική κατεύθυνση. Δυστυχώς, χρήμα και επιχειρηματικότητα, έχουν αλώσει πολλές Μητροπόλεις, Ι. Μονές, Ι. Ναούς και πολλούς πιστούς.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε ιδιοτελείς (διάλεγε) σωτηριολογικές επιλογές. «Λάλει Κύριε και ο δούλος σου ακούει» (Α΄ Βασ. 3,10), είναι το συμφέρον ημών.

Ο 15ος κανόνας της ΑΒ συνόδου αποτελεί φρένο στην περίπτωση αιρετικής διδασκαλίας (και διαποίμανσης) των επισκόπων.

Στη σύνοδο αυτή έγινε μια καθολική επανεκτίμηση της Ιστορίας. Από αυτή την επανεκτίμηση δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν τα Εκκλησιαστικά εκείνα πρόσωπα και γεγονότα, που πλήγωσαν την Εκκλησία με την δυναμική της αιρέσεως.

Πριν ακόμα διατυπωθεί και συνοδικά ο κανόνας, γνώριζαν (ιστορικά) οι Πατέρες της ΑΒ συνόδου πολλά παραδείγματα έμπρακτης εφαρμογής του κανόνα, που λειτούργησε ως σταθερή πνευματική δύναμη, η οποία επιδρώντας (με τη χάρη του Θεού) στο Εκκλησιαστικό σώμα, το ώθησε να κινηθεί με επιταχυνόμενο Ορθόδοξο – πνευματικό ρυθμό προς την Εκκλησιαστική αλήθεια, μακριά από την αίρεση και το σχίσμα.

Γι’ αυτό και διατύπωσαν τον κανόνα. Σκέφθηκαν οι Πατέρες,  ότι και στο μέλλον – διαχρονικά δεν θα υπάρχουν, ίσως, οι Ορθόδοξες αναλογίες ανάμεσα στους πνευματικούς νόμους – δόγματα και στους ποιμένες – επισκόπους. Είναι φυσικό η Εκκλησία να θέλει να εδραιώσει διαχρονικά τα πιστεύω και την ενότητά της. Η οργάνωση αυτής της επιθυμίας αντανακλάται και στο γράμμα και στο πνεύμα του 15ου κανόνα.

Η διατύπωση (η συνοδική) του κανόνα μας εξηγεί άριστα και συμπυκνωμένα, όλα όσα ανέφερα και άλλα (πολλά ακόμη) πνευματικά νοήματα. Είναι απορίας άξιο – για μέλος της Εκκλησίας – πως ενώ αναφέρεις τόσες επώνυμες πηγές για την ανάλυση του κανόνα, σου διέφυγε (;) η αμετάκλητη πνευματική ερμηνεία – ανάλυση τόσων πολλών Πατέρων, που συγκρότησαν τη Σύνοδο επί Μ. Φωτίου.

Σύγχρονος Πατέρας, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης, έχει ερμηνεύσει θεωρητικά και πρακτικά τον κανόνα αυτό, προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Έχει τονίσει: «Ο κανών είναι ακλόνητος». Εάν δεν υπήρχε πνευματικό προηγούμενο εφαρμογής του κανόνα από Αγίους και Πατέρες της Εκκλησίας, η σύνοδος ΑΒ δεν θα τον διατύπωνε.

«Τα σπάνια νόμος της Εκκλησίας ου γίνονται», κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο.

Ας προσέξουμε μια περικοπή από τη 18η ομιλία του Μ. Φωτίου, από τον άμβωνα της Αγ. Σοφίας (Β. Λαουρίδου, Φωτίου ομιλίες, Θεσσαλονίκη 1959, σελ. 175-177), που αποδεικνύει την ΑΒ Σύνοδο ως πνευματική συνέχεια των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων: «Η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος συνήθροισε τας συνόδους, αι οποίαι κατά καιρούς εκαθάριζον την οικουμένην από τα ζιζάνια· αλλά και αυταί από άλλους ήντλησαν την γνώσιν· η πρώτη (Οικουμενική σύνοδος) είχε προ αυτής δια να μιμηθεί τας πράξεις πολλών τοπικών συνόδων· η δε Δευτέρα εδέχθη την πρώτην ως υπόδειγμα και τύπον, της δε τρίτης αυτή μετά την πρώτην υπήρξε παράδειγμα, μάλιστα και την τετάρτην καθιστά πλουσιωτέραν η μίμησις αυτών και εις τας επομένας υπήρχον ως διδάσκαλοι αι προηγηθείσαι».

Η Χάρις του Αγίου Πνεύματος, η εκκαθάριση των αιρετικών ζιζανίων – σχισμάτων και η αποδοχή της διδασκαλίας των προηγουμένων συνόδων, είναι οι τρεις πνευματικοί άξονες συγκλίσεως μιας Συνόδου, κατά τον Μ. Φώτιο.

Ερωτήματα: Η ψευδο-σύνοδος της Κρήτης είχε τις τρεις αυτές προδιαγραφές; Γιατί δεν αναγνώρισε την ΑΒ Σύνοδο;

Στις σκέψεις του σχολίου (Αργύρης Μυλωνάς) έχω να παρατηρήσω τα εξής: Ο Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης τονίζει: «Δύο είδη κυβερνήσεως ευρίσκονται εν τη του Χριστού Αγία Εκκλησία· και το μεν πρώτον είδος ονομάζεται Ακρίβεια, το δε άλλο ονομάζεται οικονομία και συγκατάβασις».

Ανάμεσα στους είκοσι (20) Ιερούς κανόνες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, δυο κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιστροφής των αιρετικών στην Εκκλησία (8ος και 19ος).

Ο 8ος αφορά τους «Καθαρούς» ή Νοβατιανούς και ο 19ος είναι των Σαμοσατιανών.

Η οικονομία αυτών των κανόνων δεν δίνει άφεση σε «ενέργειες αθετήσεως του Θείου λόγου».

Η Εκκλησία δεν απολυτοποιεί την οικονομία σε βάρος της ακρίβειας, σε βάρος της αληθινής πίστεως.

Η οικονομία δεν εφαρμόζεται σε όποιον «ετεροδιδασκαλεί και μη προσέρχεται υγιαίνουσι λόγοις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Τιμ. Α΄, 6-3). Δεν αδρανοποιεί η οικονομία τις προσπάθειες της Ακρίβειας για δράση στο παρόν αλλά σε παραπέμπει σταδιακά στο πνεύμα και την έννοια της Εκκλησίας. Μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας η επιδίωξη της ακρίβειας με αγώνες και η άσκηση οικονομίας, ποτέ δεν δημιούργησαν πνευματικές αντιφάσεις και απώλεια σωτηρίας.

Στα κείμενα της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου (Κων/λις 553 μ. Χ.) διαβάζουμε: «Και ημείς τοίνυν ποιμαίνειν πιστευθέντες την Εκκλησίαν του Κυρίου, ευλαβούμενοι την κατάραν την απειλουμένην τοις αμελώς τα έργα Κυρίου ποιούσι, σπουδήν ποιούμεθα το καλόν της πίστεως σπέρμα διαφυλάξαι καθαρόν από των του εχθρού επισπειρομένων της ασεβείας ζιζανίων».ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
πηγη ομολογια

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις