Με ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ και ΚΥΝΗΓΙ της επικαιρότητος, γίνεται ομολογία ΠΙΣΤΕΩΣ;


Μητρ. Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΥΡΙΟΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Σχόλιο:  Τὰ ἱστολόγια ποὺ θυμοῦνται ἀπίθανες λεπτομέρειες -ὅταν θέλουν- ξεχνοῦν χοντρὰ περιστατικά -ὅταν θέλουν- ἐξυπηρετώντας τὴν "τηλεθέαση" ἢ ἄλλα συμφέροντα! Ἔτσι καὶ πάλι ἀνέδειξαν σὲ «ὁμολογητὴ» τὸν Μητροπολίτη ποὺ μὲ πεῖσμα προσπαθοῦσε νὰ πείσει δημοσιογράφο καὶ τοὺς πιστοὺς τῆς ἐπαρχίας του ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ Μυστήρια καὶ βάπτισμα, ὅτι τὸ filioque  δὲν ἀποτελεῖ αἵρεση, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ ἕνα θέμα θεολογούμενο ποὺ κάποτε ἡ Ἐκκλησία θὰ τὸ ...λύσει!
Γιὰ τὸν μητροπολίτη ποὺ μὲ ἐπιμονὴ καὶ αὐτοπεποίθηση δήλωνε: «οὐδέποτε θὰ σᾶς διδάξω ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση»! Γιὰ τὸν Μητροπολίτη ποὺ στὰ 70 του χρόνια δὲν εἶχε μάθει ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση, οὔτε ἄκουγε ἐκείνους ποὺ τοῦ τὸ ἀπεδείκνυαν, ἀλλὰ μὲ ἀπίθανη ἰσχυρογνωμοσύνη δημοσίευε Μητροπολιτικὰ «Δελτία Τύπου» ποὺ ἔλεγαν: Ποιός ἔχει δίκιο, κάποιος θεολόγος ποὺ λέει ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση, ἢ ὁ Μητροπολίτης μας ποὺ λέει ὅτι δὲν εἶναι! Καὶ ὅταν ἐτόλμησαν οἱ πιστοὶ νὰ ἀντιταχθοῦν σὲ παραχωρήσεις πρὸς Παπικοὺς ἐκ μέρους τοῦ κ. Ἀμβρόσιου, προέβη σὲ διώξεις, κλήση σὲ ἀπολογία καὶ ἀφορισμό!
Αὐτὸς ὁ μητροπολίτης, λοιπόν, ἐπιτίθεται  σήμερον ἐναντίον τοῦ Παναιρετικοῦ Πατριάρχη (καλῶς), καὶ κατηγορεῖ τὶς ἐκπτώσεις Πίστεως στὴν Κολυμπάριο Σύνοδο (καλῶς), ἀλλὰ ὅπως φαίνεται μὲ ὑστεροβουλία (κακῶς) θέλοντας νὰ φιλοτεχνήσει γιὰ τὸν ἑαυτό του πορτρέτο Ὀρθόδοξου, ἀφοῦ δὲν μετανόησε καὶ δὲν ἀποκήρυξε ὅσα ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πιστῶν ἔλεγε καὶ ἔπραξε. Καὶ γράφει τὸ νέο πόνημά του ἐλέγχοντας τὸν πατριάρχη, γιὰ πράγματα μάλιστα, στὰ ὁποῖα καὶ ὁ ἴδιος «ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι ἐστί»! Ἐπὶ πλέον δέ, ἔχει κοινωνία καὶ μνημονεύει διὰ τῆς Συνόδου τὸν αἱρετίζοντα Πατριάρχη, ποὺ μὲ λόγια ἐλέγχει!
πατερικη παραδοση

Σχόλια