Προσέξτε! Μᾶς δοκιμάζουν, ἄν ἔχουμε διάθεση καί Κ Ο Τ Σ Ι Α ν' ἀ ν τ ι δ ρ ά σ ο υ μ ε!

 

Αποτέλεσμα εικόνας για φίμωση στο διαδίκτυο

 
(Από το διαδίκτυο).
Γράφει καθηγήτρια στή φίλη της, ἐπίσης καθηγήτρια, ἐξ ἀφορμῆς τῆς «Θεματικῆς (ἐ μ ε τ ι κ ῆ ς) ἑβδομάδος»:
Τήν ἴδια ἐποχή, πού ὅλα αὐτά πρωτοπαρουσιάστηκαν [τά περί «Θεματικῆς ἑβδομάδος»] συνέβη καί κάτι ἀκόμα, πού δέν ξέρω ἄν τό ἄκουσες. 
Ξαφνικά στούς ὑπολογιστές τῶν σχολείων, πού εἶχαν σύνδεση στό διαδίκτυο,  ἀ π α γ ο ρ ε ύ θ η κ ε   ἡ εἴσοδος (!) σέ κείμενα καί 'βίντεο' μέ θέματα  ἐ θ ν ι κ ά   καί θρησκευτικά !!!

Αποτέλεσμα εικόνας για φίμωση στο διαδίκτυο

Σχετική εικόνα
Τό σχολεῖο μας ἔχει κανάλι στό 'youtube' κι ἐκεῖ ἀνεβάζει τίς ταινίες-ἐργασίες τῶν παιδιῶν μας. Τά βίντεό μας λοιπόν, πού μιλοῦσαν γιά τόν Εὐαγγελισμό, τήν Ἐπανάσταση, τήν κυπριακή προσφυγιά, τόν Μακεδονικό Ἀγώνα... ἐπισημαίνονταν ὡς ...«ἐ π ι β λ α β ῆ» καί  ΔΕΝ  π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ν !  

Τά ἴδια αὐτά 'βίντεο' μποροῦσες νά τά δεῖς ἀπό ὅποιον ὑπολογιστή ἤθελες, ἀλλά ὄχι ἀπό ὑπολογιστή πού βρισκόταν στό σχολεῖο. Τίς ημέρες ἐκεῖνες πολλοί συνάδελφοι μπαῖναν στούς ὑπολογιστές τῶν σχολείων τους γιά νά κατεβάσουν ὑλικό γιά τή γιορτή τῆς 25ης Μαρτίου καί δέν 
εἶχαν καμμία πρόσβαση...


Αποτέλεσμα εικόνας για φίμωση στο διαδίκτυο
Ἐπικοινωνήσαμε πολλοί ἀπό ἐμᾶς μέ τόν διαχειριστή τοῦ δικτύου τῶν σχολείων στήν Ἠμαθία καί μάθαμε, ὅτι πολλά σχολεῖα στό νομό παραπονιοῦνται, ἀλλά κανείς δέν γνωρί-ζει τί συμβαίνει!..

Αποτέλεσμα εικόνας για φίμωση στο διαδίκτυο
Τό «πρόβλημα» κράτησε 4 ἡμέρες καί ὡς διά ...μαγείας λύθηκε «ἀπό μόνο του»... 
Οἱ πιό «καλοπροαίρετοι» συνάδελφοι μίλησαν γιά ...τυχαία βλάβη, πού διορθώθηκε. Μιά βλάβη ὅμως κατά τή γνώμη μου, πολύ ὕποπτα ἐπιλεκτική ὡς πρός τό περιεχόμενό της. 
Ἄλλο ἕνα 'τέστ' μοῦ φάνηκε ἐμένα κι αὐτό...

(ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑ  ΕΝΤΕΛΩΣ "ΠΕΡΙΕΡΓΑ" ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΜΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΔΕΝ "ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ" λ.χ. ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ των καθηγητών Μέσης Εκπαιδεύσεως - ΚΑΤΑ ΤΑ "ΑΛΛΑ" ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΙ... - ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ;

Ή ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ ΟΥΤΕ Ο ...ΛΕΝΙΝ, ΟΥΤΕ Ο ...ΣΤΑΛΙΝ, ΟΥΤΕ Ο ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ, ΤΟΤΕ 'ΟΛΑ ΚΑΛΑ' ;;;

Μήπως "υπάρχει" έστω (...) κάποιος  όντως 'ζ ω η ρ ό ς'  και επίμονος βουλευτής, να το  ψάξει βαθύτερα;

Γιατί σαν πολύ πρωτότυπος - και 1.000% - ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΣ "λόξυγγας" είναι αυτός, που "ΚΟΒΕΙ" μόνο Εθνικά και θρησκευτικά θέματα, απο την πρόσβαση...

Και κάτι ακόμα.
Ο ...παμπόνηρος αυτός κυβερνητικός  & διαδικτυακός "λόξυγγας" ΣΚΕΤΗ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ σε Γυμνάσια, γιατί αλλοιώς δεν εξηγείται, κάνει και χρονικούς 'πειραματισμούς' ως ΔΟΚΙΜΕΣ, ήτοι τεσσάρων 24ώρων, για πιό ...ΜΟΝΙΜΗ 'αύριο' κατάσταση!)

Συντακτική ομάδα "ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ"

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις