Ἡ στάση τῶν πατέρων (π. Θ. Ζήση κλπ) προκαλεῖ ἔντονο προβληματισμό.
τριχοτόμηση τς πομακρύνσεως πό τούς αρετικούς σέ διακοπή μνημοσύνου, ποτείχιση καί διακοπή κοινωνίας εναι κατασκεύασμα πού ποπροσανατολίζει. 
Τά λεχθέντα πό το π. Θ. Ζήση εναι σαφς προβληματικά ν χι ντορθόδοξα. 
Διακόπτω κοινωνία διότι θεωρ τόν πίσκοπό μου αρετίζοντα λλά συνεχίζω να κκλησιάζομαι που ατός μνημονεύεται; 
Εναι λογικό;
πιπλέον διακηρύττω τι αρετικός χει μυστήρια καί Χάρι καί νήκει στήν κκλησία ς κανονικό μέλος Ατς;
Καταλαβαίνουμε τί λέμε; 

Ποιός λόγος νά θέσει θέμα Μυστηρίων καί χάριτος; 
Οδείς! 
χουμε αρεση;
χουμε! 
ρα φεύγουμε ατήν καί τούς φορες της ς πό φεως! 
Βεβαιώτατα καί σχύει ρχή τν συγκοινωνούντων δοχείων στά ζητήματα μνημοσύνου καί κοινωνίας, ρκε βεβαίως νά μή γινόμαστε σχολαστικοί, οτε πρός τά δεξιά, οτε πρός τά ριστερά. 
πάρχει μεγαλύτερη πιπολαιότητα πό τό νά νακατεύουμε τά περί κριβείας καί οκονομίας στά ζητήματα Πίστεως, ταν μάλιστα καίγεται τό σπίτι μας καί πειλεται ρθοδοξία μέ φανισμό; 
Πόση δέ φέλεια καί προχειρότητα πιδεικνύουμε ταν λέμε τι θά ρθει σύντομα Σύνοδος ρθόδοξη νά καταδικάσει τήν Σύνοδο τς Κρήτης καί γι' ατό
δικαιολογε
ται νά κάνουμε οκονομία γιά νά ξυπηρετηθε ν ψει ορτν λαός; 
τσι γίνονται καί δίνονται ο γνες; 
Σέ ποιά light συναξάρια τά διδάχθηκαν ατά; Παίζουμε τίς κουμπάρες πού λέει καί κ. Πρωθυπουργός δουλεύοντάς μας λους; 
Τώρα πμε γιά τήν πόμενη "Σύνοδο Κρήτης" καί δέν χουμε τήν ρεξη καί τή δύναμη οτε νά δειάσουμε τούς ναούς τν Οκουμενιστν; 
Καί τί σημαίνει μή πς στόν Δημητριάδος λλά πήγαινε στόν παραδοσιακό ερέα πού μως τόν μνημονεύει; 
Τουλάχιστον σάν τακτική καί στρατηγική στάση των εναι ντως τραγελαφική! 
ν ο βλέποντες νεργον, πως λεγε μακαρίτης Καλόμοιρος, σάν τυφλοί, τότε τί νά πον καί ο τυφλοί! 
Γίνεται νά μή ναγνωρίζουμε, λέει παπα-Θεόδωρος τό Πατριαρχεο Μόσχας ς ρθόδοξο φο δέν πγε στήν Κρήτη; 
Μά εμαστε σοβαροί; 
ς φήσουμε τά πολιτικά καί κκλησιαστικά παιγχνίδια τς Μόσχας ξω, πως καί τήν ελάβεια το Ρωσικο ρθοδόξου λαο, σχυριζόμαστε ελικρινά τι τό Πατριαρχεο Μόσχας εναι ρθόδοξο πί τς οσίας; 
μήπως τό Πατριαρχεο ντιοχείας πού de facto δίδει καί λαμβάνει "μυστήρια" αρετικν 
Πρέπει νχουμε τό θάρρος νά ναθεωρήσουμε στή σκέψη μας τήν ννοια τς κκλησίας. 
Φοβμαι τι τήν κλαμβάνουμε κι ς μή τό μολογομε ς να ργανισμό θεσμό κάτι σάν
τόν ΟΗΕ πού
σα λάθη καί νά κάνει χει τή σφραγίδα πού τόν νομιμοποιε
Ατή εναι παπική ντίληψη. 
γιος Νικηφόρος λέει ταν βλέπουμε πό τή μιά μεριά κατομμύρια πού διατείνονται τι εναι
ρθόδοξοι καί χουν λα τά ξωτερικά διακριτικά καί ξιώματα λλά χωλαίνουν στήν Πίστη καί πό τήν λλη μεριά τρες πραγματικά ρθοδόξους πιστούς, κκλησία εναι ο τρες καί μπορε καί σέ τρες νά
ρίζεται καί λοι ο λλοι σο κι ν κούγεται προκλητικό εναι ξω πό τήν Μάνδρα τήν γία! 
Ατά δελφικς καί κ καρδίας.
Μέ
κτίμησι καί γάπη Χριστο
λάχιστος δελφός
Κ.


πηγη ομολογια

Σχόλια