Ενας δάσκαλος ήρωαςΦΩΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ!
Ὁ (ΗΡΩΪΚΟΣ!) δάσκαλος Τάσος Ζιάσκας μὲ
τοὺς δύο  (!) μαθητές του (τούς μόνους στο νησί)
στοὺς Ἀρκιούς,
στὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν...
οδύσσεια tv

Σχόλια