Ενα ενδιαφέρον σχόλιο... η άλλη πλευρά
Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν

Διαβάζω όσα γράφει ο πατηρ Δημητριος Ιατριδης απο την Κόρινθο και άλλοι

Σας ρωτάμε " ...Λες μνημονεύοντας Βαρθολομαίο π Δημήτριε να πάρετε μια θέση στην θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων διά την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν;

Ο Πειραιώς , ο π. Σαράντης Σαράντης, κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, Αρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Αρχιμ. Αθανάσιος Αναστασίου, π. Γεώργιος Μεταλληνός, π. Πέτρος Χίρς κτλ λετε μνημονεύοντας Βαρθολομαίο να πάρουν μια θέση στην θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων διά την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν;

Καλώς μας ήλθες π Ζήση Ναι π Ζήση νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησες, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθης και χαρά μεγάλη στην Εκκλησία μας στον ουρανό και την γη...

Πλήν όμως αργήσατε π Ζήση .

Αργήσατε 2 εφταετίες και βάλε

Μετά την μνημόνευση του Πάπα απο τον Βαρθολομαίο ως ΠΡΩΤΟΥ επισκόπου ΠΑΤΕΡΑ και ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ δεν οφείλατε να διακόψετε το μνημόσυνο ?

Τι κάνατε ? Οχι !


ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ όσοι απο αυτούς που είχατε στο πετραχήλι σας απεβίωσαν σε κοινωνία με την αίρεση ? Λετε μνημονεύοντας Βαρθολομαίο να πήραν μια θέση στην θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων διά την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν;
Η ψευδεπίγραφος "υπομονή" και "οικονομία" σε δογματικά θέματα είναι συγκάλυψη και συνενοχή και προαγωγή και συνεργασία στο μυστήριο της απώλειας..

Δεν άκουσα το ΓΙΑΤΊ αργήσατε τόσα χρόνια .. ούτε ένας λόγος απολογίας !

Επι τόσα χρόνια μνημονεύοντας κοινωνούντες ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ οτι είναι αιρετικοί τους αιρετικούς δεν θυσιάζατε ειδώλοις ?
Οχι δεν σας το λέω για να κρεμάσετε το πετραχήλι σας . Οι ανάγκες του αγώνα δεν το επιτρέπουν.
Kατά τον κανόνα α' Αγκύρας οι επιθύσαντες μεν ειδώλοις, είτα δε αναπαλαίσαντες ιερείς, δύνανται μεν να μετέχωσι της τιμής της εν καθέδραις, ουχί δε να διδάσκωσι, να προσφέρωσι και να πράττωσί τι των λοιπών ιερατικών» (Κωνσταντίνου Μ. Ράλλη, Ποινικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας,σ. 4 και εξής).

πηγή ομολογία 

Σχόλια