Τό Σύστημα ξέρει τί κάνῃ,ἐσύ ῥαγιά μου τί καταλαβαίνεις ;  


Εδατε πόσο δίκαιον χω ταν κάνω λόγον γιά ντεταλμένα ργανα το Συστήματος καί το Καθεσττος, νάμεσα στούς διαμαρτυρομένους γρότες ;

Γιά νά μο
ξηγήσ κάποιος,τί κριβς σήμαινε τό λάβαρον τς "νεξάρτητης Κρήτης", στήν ν λόγ γροτικήν κινητοποίησιν; 

Καί,
άν ποθέσουμε πώς τό γεγονός ταν μεμονομένον,πό κάποιον κάφρον,σέ κανέναν πό τούς κατοντάδες δέν κανε ντύπωσιν καί νά το ζητήσ νά τό μαζέψ

λλά τί λέω; Κυττάτε τους καί θά καταλάβετε...

Πρωτίστως
μως δετε τόν κύριον (στό μέσον μπροστινό μέρος τς φωτογραφίας) πού κρατ τήν φωτογραφική μηχανή καί ποθανατίζει τό κυματίζον λάβαρο ! ...

Καλ
ς κοιμσαι αγιά μου,διότι μα ξυπνήσεις... Πρτα τόν αυτόν σου θά δικάσς...


Πηγή

Σχόλια