"Φρίξον ήλιε"!!!  Ἡ τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὀνομάζεται Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Τὴν Κυριακὴ αὐτὴ τιμοῦμε τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ ὁμολογοῦμε τὴν σταύρωση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀκολουθώντας τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀκούγεται στὸ εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς: «ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἐαυτό του, ἂς σηκώσει τὸ σταυρό του, καὶ ἂς μὲ ἀκολουθήσει (Μαρκ. 8,34).
     Αὐτὴν τὴν Κυριακὴ οἱ Οἰκουμενιστὲς θὰ τιμήσουν τὸν Σταυρὸ μὲ τὸ στόμα τους· μὲ τὶς καρδιές τους ὅμως θὰ ἀσεβοῦν ἀπέναντί του, ἀφοῦ συμμετέχουν σὲ συμπροσευχὲς σὲ ναοὺς αἱρετικῶν! Πρόσφατο παράδειγμα αὐτὸ στὴν Γερμανία,  ὅπου Οἰκουμενιστὲς συμπροσεύχονται καὶ προσκυνοῦν ἕνα ἔκτρωμα σταυροῦ, μία προσβολὴ γιὰ τὰ μάτια καὶ τὴν εὐσέβεια τοῦ κάθε ἀληθινοῦ ὀρθοδόξου, τὸν «Νέο Σταυρό» τῆς «Νέας Ἐκκλησίας»!    Αὐτὸ τὸ ἑωσφορικὸ κατασκεύασμα, τὸ ὁποῖο ὀνομάζουν τέχνη, ἀποδέχθηκε ὀρθόδοξος ἱερέας, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τοὺς οἰκουμενιστικοὺς διαλόγους καὶ σύμβουλος τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Κωνσταντίνος Μύρων, ὁ ὁποῖος παραβρέθηκε καὶ συμπροσευχήθηκε –μπροστά από αὐτὸ τὸ αἶσχος σὲ προτεσταντικὸ ναό τῆς Γερμανίας, μὲ προτεστάντες καὶ παπικοὺς γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς συγχώρεσης καὶ τῆς εἰρήνης.
    


Δεῖτε καὶ στὸ βίντεο, ἀπὸ τὸ 23:56 τὸν κληρικὸ αὐτὸν νὰ κάνει κήρυγμα ἀπὸ κατὰ Ματθαῖο 18: «Ὅπου δύο καὶ τρεῖς καὶ ἐγὼ ἀνάμεσά τους».   Τί σχέση ἔχει αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα μὲ τὸν Σταυρὸ τῶν ὠδῶν τῆς Κυριακῆς: «Ἐπιφάνηθι ὁ μέγας, τοῦ Κυρίου Σταυρός, δεῖξόν μοι ὄψιν θείαν, τῆς ὡραιότητός σου νῦν ἄξιον προσκυνητήν, αἰνέσεώς σου, καὶ γὰρ ὡς ἐμψύχῳ σοι, καὶ φωνῶ, καὶ προσπτύσσομαι».

Σχόλια