Πρῶτος ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (2017) μετά τήν "Πανορθόδοξη Συνοδική" ἄρνησή Της (2016) ὑπό Δημ. Κυρ. ναγνώστου, θεολόγου

φετινός ορτασμός τς Κυριακς τς ρθοδοξίας, το τρέχοντος τους 2017, θά μείνει στήν κκλησιαστική στορία ς πρτος ορτασμός τς μεταλλαγμένης ρθοδοξίας. Τς νόματι μόνον ποκαλουμένης ς ρθοδοξίας, ν τ πράξει δέ κατασταθείσης ψευδοδοξίας. Τοτο, μως, μόνον λίγοι τό κατανοον καί συναισθάνονται στό βάθος τς ψυχς των τήν πελώρια συμφορά ποία πληξε τόν ρθόδοξο κόσμο. άν σήμερον πρχαν, στω καί λάχιστοι, γνήσιοι πόγονοι κατά τήν Πίστη καί τό μολογιακό φρόνημα κείνων τν μακαρίων εκονοφίλων κληρικν, μοναχν καί λαϊκν, ο ποοι πέφεραν τά πάνδεινα περασπιζόμενοι τήν ξεικόνιση το ρατο χαρακτρος τς ποστάσεως το Θεανθρώπου Σωτρος Χριστο, θά μετέβαιναν σήμερον πωσδήποτε στήν Μητρόπολη τν θηνν. κε δέ, φο θά προσκυνοσαν τίς ερές Εκόνες στά προσκυνητάρια το Ναο θά κατευθύνονταν στό κέντρο το Ναο καί νώπιον το ρισθέντος γιά νά κφωνήσει τόν πανηγυρικό τς μέρας δεδηλωμένου αρετίζοντος καί οκουμενιστο πισκόπου Δημητριάδος κ. γνατίου καί το προδώσαντος τήν ρθοδοξίαν καί τόν λαό το Θεο ρχιθύτη τν θηνν κ. ερωνύμου, θά πανελάμβαναν πρός ατούς τό νάθεμα τν γίων Πατέρων γιά σους ρνονται νά ναθεματίζουν τίς αρέσεις! ("Τος μή λέγουσι τος αρετικος νάθεμα, νάθεμα στω"!). 


 πιπροσθέτως θά παρέδιδαν στήν πυρά, μέ τή βοήθεια νός κεριο, τόσο τίς αρετικές ποφάσεις τς Ληστρικς καί πρώτης μεγάλης συνόδου πιβολς τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο στήν φήλιον ρθοδοξία, σο καί τό κατάπτυστο ς ποκριτικό, διαστροφικό καί ντορθόδοξο κείμενο τς λλαδικς εραρχίας "ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ", διά το ποίου τελευταα ρνήθηκε νά μολογήσει τήν ρθόδοξο Πίστη καί κ δειλίας προσδέθηκε σεβς στό ρμα το νέου ρείου καί Καρδιναλίου καρδίας, το λυκοποιμένος πάπα τς νατολς καί οκουμενιστο Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου ρχοντώνη!  
Μετά δέ πό ατή τήν φειλομένη δημόσια μολογία τς Πίστεώς των, θά ξέρχοντο ρέμως το χώρου θά δέχοντο μέ χαρά τήν πέμβαση τν δυνάμεων καταστολς τίς ποες, κατά πσα πιθανότητα, θά καλοσαν ο θιγέντες θρησκευτικοί ξουσιαστές. Μά, θά ντιλέξει κάποιος, εναι τόσον σοβαρά τά πράγματα στε νά χρειάζονται ατές ο ντιδράσεις; χι! Τά πράγματα εναι πολύ πιό σοβαρά! Καί, δυστυχς, οτε καί ο λεγόμενοι ντι-οκουμενιστές δέν χουν συνειδητοποιήσει τι προδοσία τς Πίστεως δέν συντελεται πλέον, λλά λο καί περισσότερο φανερώνεται. Μόνον πού σοι τοποθετον τήν δική τους πόφαση γιά τήν νάληψη τς προσωπικς εθύνης των στό αριο, χουν δη ποθηκεύσει τό μέλλον τους καί θέσει σέ μέγα κίνδυνο τήν σωτηρία των! πλή σύγκριση τς στάσεώς μας, στάση νοχς ναντι τς προδοσίας τς Πίστεως, το ξουνιτισμο τς ρθοδοξίας καί το συμφυρμο τς γίας Mάνας μας, τς ρθοδόξου νατολικς κκλησίας, μέ τίς πόρνες τίς αρέσεις, πρός τήν ατονόητη θεάρεστη καί θεοβράβευτη μαρτυρία καί μολογία τν εσεβν Πατέρων μας καί τήν ρνησή των μέχρι θανάτου νά συμβιβασθον,  εναι καταλυτική καί ποστομωτική! Κι ν Θεός δέν ποστρέψει τό πρόσωπό Του πό μς καί τόν τόπο μας πού καταδεχόμαστε πί τόσα χρόνια τώρα πουλημένοι καί ρπαγες καί προδότες πολιτικοί νά τόν ξεπουλνε στούς χθρούς μας, εναι πνευματικς καί στορικς μαρτυρημένο τι βλέποντάς μας νά διαφορομε γιά τήν Πίστη μας, δηλαδή γιά τήν ψυχή μας, καί νά συμφιλιάζουμε μέ τούς χθρούς καί ρνητές Του, χι μόνο τό Πρόσωπό του θά ποστρέψει, λλά καί θά φανίσει πό προσώπου γς τοτο τόν γιο τόπο τν μαρτύρων καί ρώων, γιά νά μή μαγαρίζετε πλέον πό τήν σέβειά μας! 


  Οκουμενισμός εναι χειρότερος πό τήν φοβερή Εκονομαχία. 
Καί πάντως καί ο δύο ατές αρέσεις βλασφημον στό Πρόσωπο το μοναδικο Σωτρος καί νανθρωπήσαντος Υο καί Λόγου το Θεο
  μία ρνεται τήν εκόνα Του καί λλη τό Σμα Του, τό στόχως λεγόμενο μυστικό, τό πραγματικό Σμα Του, δηλαδή τήν Μία, γία, Καθολική καί ποστολική κκλησία. 
 φέτος καί Οκουμενισμός συμπλήρωσε, πως κείνη ( Εκονομαχία), τήν δια περίπου χρονική διάρκεια δράσεως (πλέον το αἰῶνος) πό τς πρώτης στορικς μφανίσεώς του, κατά τίς ρχές το περασμένου αἰῶνος. μως ατός, ντίχριστος καί κκλησιομάχος Οκουμενισμός, χι μόνο δέν φαίνεται νά ποδυναμώνεται, λλά μλλον δραιώνεται καί πισημοποιεται. 
Τί πομένει; πομένουν δύο τινά: Ετε νά καταδικασθε Συνοδικς, ετε νά θριαμβεύσει ες τέλος! Θά φήσει ραγε Θεός νά συμβε κάτι τέτοιο; Περί ατο ς ναλογισθομε πίσης δύο τινά: 

Πρτον, τόν φοβερό λόγο το Κυρίου "πλήν ρα λθών υός το νθρώπου πί τς γς ερήσει τήν πίστιν;", καί δεύτερον, τήν λεύθερη πτώση λόκληρης τς Δυτικς Χριστιανοσύνης στήν αρεση το ΠαπισμοΤό μέλλον, λοιπόν, τς ρθοδοξίας ερίσκεται στά χέρια μας καί μόνον στά χέρια μας! 

  διαιτέρως τό μέλλον τς δικς μας σχέσεως μέ τήν ρθοδοξία καί τήν κκλησία το Χριστο, εναι ποκλειστικς καί μόνο στά χέρια μας. Καί γι' ατό, άν δέν χωμε καταπατήσει τή συνείδησή μας ρκε νά νθυμούμεθα ναν λλο, πίσης φοβερό, λόγο το Κριτο μας: "στις ρνήσηταί με μπροσθεν τν νθρώπων, ρνήσομαι καγώ ατόν μπροσθεν το Πατρός μου το ν ορανος"! Καί ποιός εναι κενος πού θά μφισβητήσει τι ρνηση τς ρθοδοξίας ντως εναι ρνηση το Χριστο, πως καί ποδοχή τν αρέσεων ς κκλησιν, τήν ποίαν χι μόνον σέ μία φράση λλά σέ λο τό πίμαχο κείμενο περί σχέσεων μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο καί σέ λο τό πνεμα τς ψευδοσυνόδου τς Κρήτης κφράζεται καί μολογεται, εναι ρνηση τς Πίστεώς μας ς Μίαν, γίαν, Καθολικήν καί ποστολικήν κκλησίαν"! ποιος νέχεται τήν παγγελία τς Κυριακς προσευχς, τό "Πάτερ μν", πού μοναδικς πευθύνεται πρός τόν πουράνιο Πατέρα καί ποία λέγεται ν τ λατρεί μόνον πό ν Χριστ δελφν καί μελν το Σώματος τς κκλησίας, νά λέγεται ν τ Θεία Λειτουργία τν ρθοδόξων πό το μετανοήτου Πάπα, λειτουργοντος το φερομένου ς ρθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, κοινωνν μέσως μμέσως μετ' ατο, ατός δέν δικαιοται νά παγγέλει τό Σύμβολο τς Πίστεως! Καί Οκουμενισμός στόν να αώνα τς δράσεώς του χει πιβάλλει πολλά περισσότερα πό ατή τήν μετά τν αρετικν κοινωνία, τινα πιλείψει με χρόνος διηγούμενον!  

δού, λοιπόν, εθύνη καί τό χρέος μας! 
Στμεν καλς, στμεν μετά φόβου!  
ς προσέξωμε καί ς νεργήσωμε δεόντως.  
ρθοδοξία άλω! 
  νοχή εναι πλέον νοχή. 
  δέ σιωπν κατακριθήσεται.
πηγή ομολογία

Σχόλια