Ο Ψευδοπροφήτης
Ποιος θα είναι και τι θα κάνει

Κρίνουμε τώρα αναγκαίο, πριν συνεχίσουμε τα περί Αντιχρίστου, να δούμε συνοπτικά τον ψευδοπροφήτη, ο οποίος θα προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στο έργο της θεοποιήσεως του Αντιχρίστου. Και αμέσως προβάλλουν τα ερωτήματα: Ποιος θα είναι ο ψευδοπροφήτης; Πότε θα φανερωθεί; Τι θα κάνει;

Ο ψευδοπροφήτης θα είναι ο κατ’ εξοχήν πρόδρομος του Αντιχρίστου και συγχρόνως υπασπιστής του. Θα είναι σύγχρονος του Αντιχρίστου και θα
προηγηθεί ολίγον αυτού, σαν πρόδρομός του, σαν προπαρασκευαστής του απαίσιου, ανθρωποκτόνου έργου του. Θα έλθει κατά κακέκτυπη μίμηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
Ενώ όμως το έργο του Προδρόμου του Χριστού ήταν κήρυγμα μετανοίας και σωτηρίας, το κήρυγμα του ψευδοπροφήτου, του άνομου προδρόμου του Αντιχρίστου, θα είναι κήρυγμα αποστασίας. Θα είναι κήρυγμα πλάνης. Θα επιδιώξει ο ψευδοπροφήτης να οδηγηθούν ψυχές στην αιώνια καταδίκη. Θα πείσει τους απίστους, καθώς και πολλούς ολιγόπιστους και αμετανόητους αμαρτωλούς να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο.


Ο ψευδοπροφήτης παρομοιάζεται στην Αποκάλυψη, με θηρίο, που ανεβαίνει από την γη. Πρόκειται να ανέλθει από την γη. Δηλαδή εκ «της γήινης και χαμερπούς πολιτείας» λέγει ο Ανδρέας Καισαρείας.
Θα είναι υποκριτής. Θα κρύβει την ανθρωποκτόνο θηριωδία του κάτω από προβιά. Θα είναι πλάνος. Θα παρουσιάζει θεοσέβεια. Θα κρύβεται η σατανική θηριωδία του κάτω από μεγάλη κοσμική αίγλη και περιωπή. Θα γοητεύει, θα μαγεύει τους άπιστους ανθρώπους με θεαματικά μαγικά έργα. Θα ελκύει και θα πλανά με δυο λόγια.

Το ποιος θα είναι αυτός ο ψευδοπροφήτης, θα παραμένει άγνωστο μυστήριο. Το κατά πόσο θα είναι πρόσωπο συγκεκριμένο, αρχηγός αιρέσεως, Ιουδαίος ή όχι, το εάν θα είναι μεγάλη αντίχριστος πλάνη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με καθαρότητα.
Τούτο θεωρείται βέβαιο πάντως, ότι ο ψευδοπροφήτης θα είναι η συνέχεια και η κορύφωση των σημερινών προδρόμων του Αντιχρίστου. Θα είναι ίσως το άθροισμα και η κατάληξη όλων των αντιχρίστων πλανών και αιρέσεων που υπάρχουν σήμερα και θ’ αναπτυχθούν ως τους εσχάτους καιρούς. Παπισμός, Οικουμενισμός, Μασωνία, Σιωνισμός και πλήθος πλάνες και αιρέσεις υπάρχουσες σήμερα και αναπτυσσόμενες ή συγχωνευόμενες στο μέλλον θα εκπροσωπούνται τότε από τον ψευδοπροφήτη. Και ψευδοπροφήτης μπορεί να νοείται η τότε αντίχριστη αίρεση που θα πλανά τον κόσμο ή ο αρχηγός της, σαν πρόσωπο.


Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 172-173)

Τι λέει η Αποκάλυψη για τον Ψευδοπροφήτη

Το δεύτερο θηρίο το εκ της ξηράς.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη, ότι στην Αποκάλυψη ο σατανάς ονομάζεται δράκων (Αποκ. ΙΒ’ 7). Υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι ο Αντίχριστος ονομάζεται το «εκ της θαλάσσης θηρίο» (Αποκ. ΙΓ΄ 1).

Τώρα εδώ θα δούμε το δεύτερο θηρίο, το «αναβαίνον εκ της γης», τον ψευδοπροφήτη δηλαδή. Αυτή η σατανική τριάδα: ο δράκων, δηλαδή ο διάβολος και τα δύο θηρία: ο σατανοφόρος Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του, θα
κάνουν τρομακτικό πόλεμο κατά των ανθρώπων και της Εκκλησίας στον καιρό του Αντιχρίστου…
Ας δούμε όμως τι λέει η Αποκάλυψη για το εκ ξηράς θηρίο, για τον ψυδοπροφήτη δηλαδή. Και να πως αρχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο σχετικό με το θηρίο αυτό προφητικό όραμά του:

«Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια  αρνίω και ελάλει ως δράκων. Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού∙ και ποιοί την γην και τους εν αυτή οικούντας, ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον…» (Αποκ. ΙΓ΄ 11-12).

Είδα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άλλο θηρίο ν’ ανεβαίνει από την γη. Τούτο είχε δύο κέρατα, που έμοιαζαν σαν κέρατα αρνιού, μιλούσε όμως σαν δράκοντας. Το άλλο θηρίο βλέπει ο Ιωάννης, να υποτάσσεται στο πρώτο θηρίο και να εκτελεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου. Το εκ της γης θηρίο εργάζεται και εξαναγκάζει τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο.
Τα δύο κέρατα του δευτέρου θηρίου είναι όμοια με κέρατα αρνίου. Έτσι τα βλέπει ο ιερός Συγγραφεύς «όμοια αρνίω». Και είναι μονάχα δύο, ενώ του πρώτου θηρίου ήταν δέκα.
Το δεύτερο θηρίο δεν φανερώνει την σατανική δύναμή του. Κρύβει τη δύναμή του με απάτη. Παριστάνει το άκακο και ήρεμο τετράποδο. Κρύβεται με αθώο και απατηλό ένδυμα.

Η ομοιότης αυτή του θηρίου με το άκακο αρνί φέρνει στο νου μας την εικόνα, την οποία μεταχειρίζεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για τους ψευδοπροφήτες, που παρουσιάζονται με το προβατίσιο ένδυμα, για να μας παρασύρουν στην πλάνη:

«Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί άρπαγες» (Ματθ. Ζ΄ 15).

Ιδού ότι και εδώ το δεύτερο θηρίο της Αποκαλύψεως φανερώνεται «εν ενδύμασι προβάτου», χωρίς να είναι πρόβατο. Δεν είναι άκακο αρνί, αλλά θηρίο γεμάτο κακία, πονηρία και απάτη. Το γεγονός αυτό το επιβεβαιώνουν τα επόμενα λόγια του Συγγραφέως, που γράφει: «ελάλει ως δράκων». Μιλούσε δε γεμάτο κακεντρέχεια και σατανική πονηρία, όπως ο δράκοντας – σατανάς.

Το δεύτερο θηρίο, λοιπόν, περιγραφόμενο εδώ, μας δίνει ολόιδια την εικόνα των ψευδοπροφητών, που περιέγραψε ο Κύριος. Η εξωτερική του εμφάνιση είναι εμφάνιση αρνιού με δύο κέρατα, ενώ η εσωτερική, η κρυφή του επιθυμία είναι όμοια με τη διάθεση του αδηφάγου δράκοντος.
Το θηρίο αυτό είναι όντως ο ψευδοπροφήτης. Είναι ο ψευδοπροφήτης, το όργανο δηλαδή του Αντιχρίστου. Είναι ο «υπασπιστής» του Αντιχρίστου, όπως λέγει ο Ειρηναίος. Το όνομά του αναφέρεται καθαρά σε ορισμένα κεφάλαια της Αποκαλύψεως (ΙΣΤ΄ 13, ΙΘ΄ 20 και Κ΄ 10), μαζί με το πρώτο θηρίο, τον δράκοντα δηλ. τον διάβολο, κατά τρόπο που βλέπει κανείς στην σύνθεση αυτή «σατανική τριάδα» κατ’ αντίθεση της Αγίας Τριάδος.
Το θηρίο τούτο, τον ψευδοπροφήτη δηλαδή, παρομοιάζει ο Ανδρέας, στην αντιθετική έννοια, προς τον πρόδρομο του Χριστού. Ο ψευδοπροφήτης είναι δηλαδή πρόδρομος κι αυτός, αλλά πρόδρομος του Αντιχρίστου.Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 174-176)

Το έργο του δευτέρου θηρίου, του ψευδοπροφήτου.

Ας δούμε τώρα ποιο είναι το έργο του δευτέρου, του εκ ξηράς θηρίου, του ψευδοπροφήτου δηλαδή, το οποίο, όπως είπαμε, εκτελεί χρέη υπασπιστού εις την υπηρεσία του Αντιχρίστου.

«Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού», λέγει ο Ιωάννης. Έργο του δηλαδή θα είναι να κάνει το θέλημα του αφέντη του, του πρώτου θηρίου, το θέλημα του Αντιχρίστου, με άλλα λόγια. Έργο του θα είναι να παρασύρει τους
κατοίκους της γης στην προσκύνηση του Αντιχρίστου. Σατανικό έργο του δευτέρου θηρίου θα είναι να θέσει σε εφαρμογή την εξουσία, που θα έχει μεταδοθεί από τον Δράκοντα – σατανά στο πρώτο θηρίο. Θα είναι δηλαδή το δεύτερο θηρίο, το εκ της ξηράς αναβαίνον εκτελεστικό όργανο της εξουσίας του πρώτου θηρίου, του Αντιχρίστου. Και πιο συγκεκριμένα ο σατανάς θα δίνει δύναμη και εξουσία στο πρώτο θηρίο και αυτό θα δίνει δύναμη και εξουσία στο δεύτερο θηρίο. Και αντιστρόφως, το δεύτερο θηρίο θα υπηρετεί το πρώτο και τον σατανά.
Την εξουσία, για την κακοποιό δράση, θα έχει μεταδώσει το πρώτο θηρίο ο Σατανάς. Η εξουσία αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Θεού και θα έχει υπ’ Αυτού παραχωρηθεί και θα γίνεται ανεκτή στην εφαρμογή του κοσμοσωτήριου σχεδίου του Θεού…
Η εκτέλεση της εξουσίας με την κακοποιό δράση, την οποία αναλαμβάνει το δεύτερο θηρίο, ξετυλίγεται «ενώπιον αυτού», μπροστά δηλαδή στο πρώτο θηρίο. Αυτό σημαίνει υποτέλεια του δευτέρου θηρίου στο πρώτο και συγχρόνως την προστασία του από το πρώτο.
Η δράση του δευτέρου θηρίου, του ψευδοπροφήτου, ενώπιον του αφέντη του, του Αντιχρίστου, είναι ακόμη μια κακέκτυπη και πλανερή μίμηση παρομοίων εικόνων και σκηνών Αγίων και Θεόπνευστων Προφητών «παρισταμένων ενώπιον του Θεού».
Έργο του δευτέρου θηρίου, με λίγα λόγια, θα είναι η πραγματοποίηση της εξουσίας, που του δίνει το πρώτο θηρίο, να πλανήσει τους κατοίκους της γης, ώστε να γίνουν αυτοί προσκυνητές του Αντιχρίστου, ώστε να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 176-179)
Πηγή Μακκαβαίος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις